There are no translations available.

 

Godājamais viesi!

 

Tā nav nejaušība, ka esi iegriezies mūsu mājaslapā. Iespējams, tieši šodien iestāsies nozīmīgs pavērsiens Tavā dzīvē.

 

Mēs esam gatavi ikvienam cilvēkam dot saturīgas atbildes par raksturu, talantiem un savstarpējām attiecībām.

 

Visiem, kas ir vēl šī ceļa sākumā, mēs vēlamies dot īsu pamācību. Socioniku iemācīties būs vienkārši, kad radīsies izpratne par galvenajiem terminiem.

 

Socionika kļūst katram cilvēkam interesanta, kad atklājas socioniskais tips (sociotips).

 

Tāpēc vispirms mēs aicinām tevi atklāt savu sociotipu. Daudziem cilvēkiem tas izdodas paša spēkiem, tomēr citi piesaka konsultāciju.

 

1. Vispirms ielūkojies sadaļā „Kas ir socionika”.

 

2. Turpat, Socionikas vārdnīcā, ir iedota „Ābece” – zināšanu minimums. Sociotipa apzīmējums veidojas no četriem burtiem, kuru secība jāatrod, izlasot katra pēc pāra aprakstu.

 

3. Socionikā ir četri galveno iezīmju pāri (dihotomas). Neviens cilvēks nespēj būt stiprs abās iezīmju pāra pusēs, tāpēc viena iezīmes puse ir spēcīgāka.

 

Socionikā:

a) „introverts” nevar izpausties tādā pašā veidā kā „ekstraverts”;

b) „sensors” neuztver pasauli tādā pašā veidā kā „intuīts”;

c) „loģiskais” pasauli neizprot tā kā „ētiskais”;

d) „iracionālais” nesasaista sevi ar lēmumiem tā kā „racionālais”.

 

Tālāk ir jāsaliek kopā četrus burtus no spēcīgākajām iezīmju pusēm uzrādītajā secībā!

 

4. Kad būsi atradis četru burtu kombināciju (piemēram, ISFJ), Sociotipu „A” tabulā atrodi atbilstošu pseidonīmu – vēsturisku personu vai varoni. Šos pseidonīmus socioniķi izmanto ikdienā daudz biežāk, jo vieglāk paliek atmiņā.

Katram sociotipam ir savs raksturojums, ko var atrast sadaļā Raksturojumi un fotogalerija.

Ja tavs tips noteikts pareizi, raksturojumam ir jāsakrīt vismaz pa 80%, pretējā gadījumā ieteicams pieteikt konsultāciju Biedrībā „Socionika”.

 

5. Svarīgi ievērot, ka socionikā cilvēks nav testa rezultāts. Lai arī mūsu mājaslapā ir atrodami 3 dažādi testi, ne vienmēr tie dod pareizo rezultātu! Taču, ja vienādu rezultātu tu iegūsi visos 3 testos, visticamāk, tavs sociotips noteikts pareizi.

 

6. Tikai tad, ja sociotips ir noteikts pareizi, mēs iesakām spriest par savstarpējām attiecībām. Bieži vien cilvēki jauc vārdus „konflikts” un „konflikta attiecības”, bet socionikā tie ir divi dažādi termini.