Godājamais viesi!

 

                             

 

Tā nav nejaušība, ka esi iegriezies mūsu mājaslapā. Iespējams, tieši ar šodienu iestāsies nozīmīgs pavērsiens Tavā dzīvē. Jo tu būsi sācis izprast sevi.

Mēs esam gatavi ikvienam cilvēkam dot saturīgas atbildes par raksturu, talantiem un savstarpējām attiecībām.

 

Visiem, kas ir vēl šī ceļa sākumā, mēs vēlamies sniegt ieteikumus.

Socioniku iemācīties būs vienkārši, kad radīsies izpratne par galvenajiem terminiem.

Socionika kļūst katram cilvēkam interesanta, kad atklājas socioniskais tips (sociotips).

 

Vispirms mēs aicinām tevi atklāt savu sociotipu. Daudziem cilvēkiem tas izdodas paša spēkiem, tomēr citi vēlās speciālista konsultāciju.

 

1. Vispirms ielūkojies sadaļā „Kas ir socionika”.

 

2. Turpat, Socionikas vārdnīcā, ir iedota „Ābece” – zināšanu minimums. Sociotipa apzīmējums veidojas no četriem burtiem, kuru secība jāatrod, izlasot katra pāra aprakstu.

 

3. Socionikā ir četri galveno iezīmju pāri (dihotomas). Neviens cilvēks nespēj būt vienādi stiprs abās iezīmju pāra pusēs, tāpēc viena iezīmes pāra puse ir spēcīgāka.

 Tādējādi Socionikā:

a) „introverts” nevar izpausties tādā pašā veidā kā „ekstraverts”;

b) „sensors” neuztver pasauli tādā pašā veidā kā „intuīts”;

c) „loģiskais” pasauli neizprot tā kā „ētiskais”;

d) „iracionālais” nesasaista sevi ar lēmumiem tā kā „racionālais”.

 

Turpinājumā saliec kopā četrus iegūtos pāru pušu burtus no spēcīgākajām iezīmju pusēm uzrādītajā secībā!

 

4. Kad būsi atradis četru burtu kombināciju (piemēram, ISFJ, katra kods), Sociotipu „A” tabulā atrodi atbilstošu pseidonīmu – vēsturisku personu vai varoni.Šinī gadījumā tas ir Jeseņins.

 

                                              

 Šos pseidonīmus socioniķi izmanto ikdienā daudz biežāk, nekā četru burtu kodu, jo pseidonīms vieglāk paliek atmiņā. Turklāt neuzmanīgi samainot tikai vienu burtu, mainās tipa nosaukums.

 

Katram sociotipam ir izveidots savs  raksturojums, ko var atrast sadaļā Raksturojumi un fotogalerija.

Ja tavs tips noteikts pareizi, raksturojumam ir jāsakrīt vismaz pa 80%, pretējā gadījumā ieteicams pieteikt konsultāciju Biedrībā „Socionika”.

 

5. Svarīgi ievērot, ka socionikā cilvēks nav testa rezultāts. Lai arī mūsu mājaslapā ir atrodami 3 dažādi testi, ne vienmēr tie dod pareizo rezultātu! Taču, ja vienādu rezultātu tu iegūsi visos 3 testos, visticamāk, tavs sociotips noteikts pareizi. Bet pārliecību gūsi izlasot raksturojumu.

6. Pieredze liecina, ka cilvēki bieži vēlamo uzskata par esošo un piekrīt pilnīgi cita tipa raksturojumam. Tas kaitēs pašam, jo nesniegs patieso ieteikumu nedz profesijas izvēlē, nedz partnera meklējumos. Tapēc centies būt patiess!

 

7. Tikai tad, ja sociotips ir noteikts pareizi, mēs iesakām spriest par savstarpējām attiecībām. Bieži vien cilvēki jauc vārdus „konflikts” un „konflikta attiecības”, bet socionikā tie ir divi dažādi termini.