Mazliet ar humoru

Ar humora pieskaņu

Lasītāji, kuri dažkārt ir spiesti uzturēties diskomfortabla tipa sabiedrībā, mums ik pa laikam atsūta pārfrāzētu tipa raksturojumus. Mēs tos nolēmām publicēt bez autora uzvārda, tikai atsaucoties uz viņa sociotipu.

Šo stāstu atsūtīja Jeseņina, kurai ar Štirlicu ir konflikta (K) attiecības. Tas ir stāsts – kā katrs sociotips redz citu tipu. Te rodas tas teiciens riebīgs cilvēks, kaut faktiski riebīgu cilvēku nav. Ir tikai smagas attiecības starp nesaderīgiem tipiem.

Ikvienam lasītājam ir dota iespēja uzrakstīt savu stāstu, un atsūtīt mums, publicēšanai uz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Anonimitāti garantējam.

 
1 Tukšo ideju kūlējs - Dostojevskis
2 Vācējpele Draizers
3 Dzīve ar Štirlicu