Koučings vai socionika: kam dot priekšroku?

Katrs cilvēks ilgojas gūt pārliecību par sevi, savām spējām, talantiem, rast piepildījumu savai dzīvei. Daži cilvēki izvirzās, piepildot savus ideālus, savukārt citi mērķu sasniegšanai cenšas atdarināt jau pārbaudītus sasniegumus. Abos gadījumos ir daļa patiesības, jo katrs vēlas nodzīvot mūžu skaisti, komfortabli un harmoniski! Taču ikvienam cilvēkam daudz svarīgāk izprast, kādas ir viņa patiesās ilgas un vēlmes, lai tās neietekmētu untumi, iegribas, ilūzijas, un vissliktāk citu ietekme.

Līdz pilngadībai skola un vecāki bērnus māca pakļauties vispārējām prasībām, arī tām, kuras ietekmē viņa rakstura tips, kad jaunieša individualitātes izpausmes tiek daļēji ierobežotas vai pat reizēm pilnīgi nomāktas. Taču tas var mainīties līdz ar pilngadības iestāšanos, kad jaunietis kļūst patstāvīgs un iegūst daudz lielāku brīvību. Šajā vecumā spilgti parādās katra jaunieša iedzimtās rakstura iezīmes, kuras bieži nesakrīt ar tām, kas no viņa tika prasīts un kā viņš tika virzīts. Šajā vecumā viņam būtu jāuzņemas atbildība par savu rīcību, taču ja viņš tika audzināts stingrā vecāku un skolas režīma ietekmē , kas ir pretrunā ar viņa tipu, viņam neizveidojas prasme uzņemties atbildību par savu rīcību. Sākās periods, kad jaunietim jāgūst sava pieredze un jāiepazīst pašam sevi.

Ne visiem laimējies uzaugt komfortablā un saderīgā vidē, socionikas vārdiem runājot – starp savas kvadras ģimenes locekļiem. Tikai savas kvadras ietvaros sociotipi spēj pamanīt otra talantus, bez kritikas saprast vajadzības un nenosodīt iniciatīvas. Tos talantus, kuri savā kvadrā tiek novērtēti, citu kvadru sociotipi pat mēdz kritizēt, pārprotot un neizprotot cilvēka vēlmes un vajadzības, kuras bieži pat tiek ignorētas. Diskomfortablu ģimenes locekļu savstarpējās attiecībās jaunieša potenciāls tiek salauzts, viņš neviļus kļūst kā tukšs trauks, kuru citi piepilda ar dažādu, viņam nevajadzīgu informāciju, ko citi iedomājās par pareizu esam. Taču ikviena jaunieša potenciāls ir kā maziņa ozolzīle, kas, iestādīta auglīgā zemē, spējīga izaugt par raženu ozolu. Nepieciešams uzzināt katra iedzimto potenciālu! Un to var izdarīt jau sākot ar 15 gadu vecumu.

Ja cilvēks nespēj samierināties ar savu dvēseles stāvokli, viņš meklē palīdzību un skaidrojumu citur. Šādu palīdzības piedāvājumu un risinājumu šobrīd ir ļoti daudz, bet svarīgi ir izšķirties, kur doties vispirms un cik tālu ir vajadzīga turpmākā sevis izzināšana. Šobrīd populārs ir kļuvis koučings, NLP, kā arī psihologu konsultācijas. Katrs apgalvos sava virziena svarīgumu, nesniedzot skaidrojumu kopsakarībām ar citiem virzieniem, kas klientam nav izdevīgi.

Cilvēka būtība, enerģija, talanti slēpjas viņa rakstura tipā, tikai pēc tipa uzzināšanas cilvēks saprot, vai koučings, NLP un citi virzieni dos viņam papildus tādas rakstura iezīmes, kuras viņa četrzīmju burtu kods (sociotips) nesatur. Ikviena cilvēka četrzīmju kodu noteiks tikai socionika.

Četrzīmju kods skaidri atklāj ikviena talantus, spējas, norādot arī uz nepilnībām, ļaujot realitāti atšķirt no ilūzijām. Atklājot savu sociotipu, iedziļinoties viņa dabā, katram cilvēkam paveras jomas, kurās viņš var sasniegt ļoti labus rezultātus, pat bez koučinga palīdzības.

Lasītāj! Socionika ir sākuma etaps sava potenciāla noskaidrošanā. Ja noskaidrosi savu sociotipu, tu kļūsi brīvs no citu cilvēku standartu un spriedumu ietekmes. Tu pats brīvi izvēlēsies, kam sekot, ko atdarināt, ko atzīt par nozīmīgu vai nenozīmīgu, ko atbalstīt un ko noraidīt. Tu spēsi pamatoti iebilst un aizrādīt gadījumos, kad mēģinās tevi ietekmēt un pārveidot. Tu spēsi izvēlēties attiecības, kuras tev ir nepieciešamas, saglabājamas. Sapratīsi arī tādas attiecības, kuras ir bezperspektīvas. Tu pats spēsi izvēlēties kvalitatīvus pakalpojumu sniedzējus. Kā arī atteikties no tiem neapmierinātības gadījumā.

Koučings ir instruments ātrai potenciāla attīstīšanai. Kouča (trenera) uzdevums ir palīdzēt cilvēkam ātrākos tempos izvirzīt un sasniegt noteiktu mērķi. Kouča pakalpojums nav lēta prece! Izvēloties kouča pakalpojumu, kad vēl nezināt savu sociotipu, jārēķinās, ka sesiju skaits līdz rezultāta sasniegšanai būs daudz lielāks. Koučs bez cilvēka rakstura tipa izzināšanas nespēj nodrošināt pakalpojuma kvalitāti!

Daudzi kouči Krievijā un arī ārpus tās izmanto socioniku (palasiet krievu valodā šo rakstu), jo socionika aplūko starptipu attiecības un dod ticamas prognozes. Šāda metode attaisno kouča darbu rezultātus.

Dabīgi, ka cilvēks savu potenciālu vēlās atklāt ātrāk un efektīvāk, un viņš meklē sadarbību ar kouču. Lai koučinga sesijā bez spriedzes un pārpratumiem risinātu noteiktu problēmu, tas iespējams tikai dažās attiecībās no sešpadsmit. Visefektīvāk kouča un klienta sadarbība noris duālās un aktivācijas attiecības. Īpaši tas vērā ņemams gadījumos, kad klients jūtas pilnīgi izsists no līdzsvara un ir izmisis. Mēs iesakām pavaicāt savam koučam, vai viņš zina socioniku?

Ja koučam socionika ir sveša, viņam nebūs izveidojusies pietiekami pareiza sapratnes par cilvēka attiecībām ģimenē un darba kolektīvā. Viņš nespēs dot efektīvu padomu mērķu sasniegšanā.

Mūsu ieteikums - vispirms noskaidro savu sociotipu, tikai pēc tam izvēlies koučinga pakalpojumus. Dažos gadījumos varbūt tev nebūs jādodas pie kouča.

Savukārt tiem, kurus ieinteresējis koučings un kas paši vēlas kļūt kouči, vispirms iesakām apgūt zināšanas socionikā, lai saprastu, kam un kā spēsi palīdzēt un kādos jautājumos tavu konsultāciju klients spēs pieņemt.