Sievišķās un vīrišķās iezīmes

       

    Pasaulē vērojama vīriešu un sieviešu raksturu daudzveidība, kas sociālā un psiholoģiskā ziņā neatbilst cilvēka bioloģiskam dzimuma raksturojumam. Bioloģiskais dzimuma raksturojums reizēm sakrīt, un to vienādības dēļ varam izdarīt secinājumus, ka cilvēka sociālās lomas atšķirība nav atkarīga no dzimuma.

Mūsdienu zinātnieki – antropologi, etnogrāfi, sociologi un psihologi konstatējuši, ka priekšstati par sievišķību un vīrišķību netiek uztverti viennozīmīgi. Kas vienā sabiedrībā tiek uzskatīts par vīrišķību un tam piemērotu nodarbošanos, uzvedības īpatnībām, rakstura izpausmēm – citā sabiedrībā tiek uzskatīts par sievišķīgu. Gandrīz visi vecāki bērnu audzina, atbilstoši dzimumam, par tādu, kādam piedien būt īstam vīrietim vai īstai sievietei.

Taču socionikas izpratnē sievietes un vīrieša

 loma neatbilst dzimumu sociālai lomai sabiedrībā. Bioloģiskās dzimumu atšķirības starp vīr

ieti un sievieti nosaka arī katra fizioloģiskās atšķirības - sievietei ir dotas spējas iznēsāt, dzemdēt un zīdīt bērnu, ko vīrietis nespēj anatomiskās uzbūves dēļ. Līdz ar to, sievietes bioloģiskā loma sabiedrībā ir atšķirīga no vīrieša bioloģiskās lomas.

Sabiedrībā pieņemts uzskatīt, ka īstas sievietes paraugs ir mīļa un rūpīga

 māte, taisnīga un gudra bērnu audzinātāja, čakla un taupīga saimniece, maiga un mīļa sieva, kas gaida mīlestību, atbalstu un aizsardzību no vīra. Socionikā tās dēvē par sievišķām - feminīnām rakstura iezīmēm.

Tāpat sabiedrībā pieņemts uzskatīt, ka īstam vīrietim jābūt līdzsvarotam, pelnītspējīgam, darbīgam un izlēmīgam ģimenes apgādniekam, kurš spējīgs nodrošināt ģhimeni, līdztekus ir atbalsts sievai un bērniem, meistarīgs dažādu roku darbu pratējs saimniecībā. Socionikā tās dēvē par vīrišķām - maskulīnām rakstura iezīmēm.

Taču, kā izpētījusi socioniķe J.Filatova, ka gan sievišķās, gan vīrišķās rakstura iezīmes piemīt jebkuram  sociotipam, neatkarīgi no dzimuma. Šīs iezīmes ir iedzimtas, un tās bieži ietekmē veiksmīgu pienākumu sadali ģimenē.

Sievišķie tipi ir gandīz visi ētiskie sociotipi: Jeseņins INFP, Dimā ISFP, Dostojevskis INFJ, Hakslijs ENFP, Hamlets ENFJ, Igo ESFJ.

Vīrišķie tipi ir gandrīz visi vīrišķie sociotipi: Gabēns ISTP, Robespjers INTJ, Maksims ISTJ, Donkihots ENTP, Žukovs ESTP, Džeks ENTJ, Štirlics ESTJ.

Jēdziens „psiholoģiskais androgēns” attiecas uz uzvedību un attieksmi, raksturo personības neatkarību, spēju uzņemties atbildību, spēju rūpēties un veikt vīriešu un sieviešu darbus, kā arī atbilstoši dzimumam nešķirot darbus.

Atlikušos trīs tipus, kuri neietilpa iepriekšejos sadalījumom, kuriem piemīt vienāda stipruma kā sievišķās, tā vīrišķās iezīmes,  sauc par androgēniem. Tie ir: Balzaks INTP, Draizers ISFJ, Napoleons ESFP (visi no trešās kvadras).

Jāpiebilst, ka ētiskie sociotipi vairāk atbilst savam bioloģiskajam dzimumam - sievietes ārēji izskatās sievišķīgākas, vīrieši - vīrišķīgāki. Taču ētisko tipu vīriešu uzvedība mazāk atbilst vīrišķajai iezīmei.

Izvēloties dzīvesdraugu, svarīgi ņemt vērā sievišķās vai vīrišķās iezīmes partnerī. Nav ieteicams, lai pāri veidotu divi spēcīgi sievišķie tipi vai divi vīrišķie tipi. Stabila un noturīga dzīve veidosies tikai tad, ja vienam partnerim būs augstas sievišķās iezīmes, bet otram augstas vīrišķās iezīmes, un kuri pilnīgi papildinās viens otru. Tāda visideālākā saderība ir tikai duālās un aktivizācijas attiecībās (vienā kvadrā).

Lai saprastu sievišķās un vīrišķās iezīmes tipos, tās atspoguļotas koeficientos no -5, līdz +5. Koeificienti raksturo sākotnējo pievilkšanos, simpātijas, un to, cik ātri viens otru uztver un iz gatavi tuvoties.

Partneri ar pārāk zemu vīrišķo iezīmi iespējams līdzsvarot, ja otram būs augsta vīrišķā iezīme, un otrādi. Piemēram, Balzaka sievišķās un vīrišķās iezīmes izteiktas vienādi, - divas balles. Tādēļ viņa duālajam Napoleonam piemīt (+) 4 sievišķās un (+) 4 vīrišķās iezīmes, kas līdzsvaro Balzaka 2 balles.

 

Sievišķās un vīrišķās iezīmes ballēs

I kvadra

Vīrišķās iezīmes

Sievišķās iezīmes

II kvadra

Vīrišķās iezīmes

Sievišķās iezīmes

Donkihots ENTP

+1

-5

Hamlets ENFJ

+3

+4

Dimā ISFP

-5

+5

Maksims ISTJ

+5

-3

Igo ESFJ

-3

+5

Žukovs ESTP

+5

-4

Robespjērs INTJ

+2

-4

Jeseņins INFP

-5

+5

IV kvadra

Vīrišķās iezīmes

Sievišķās iezīmes

III kvadra

Vīrišķās iezīmes

Sievišķās iezīmes

Štirlics ESTJ

+5

-5

Napoleons ESFP

+4

+4

Dostojevskis INFJ

-1 +5

Balzaks INTP

+2

+2

Hakslijs ENFP

+1

+4

Džeks ENTJ

+5

-5

Gabēns ISTP

+5

-2

Draizers ISFJ +3 +3

 

Kurš pelna un kurš saimnieko ģimenē

       Līdzīgā veidā iespējams veikt analīzi, kurš sociotips veiksmīgāk spēj apgādāt ģimeni materiālā ziņā un kurš veiksmīgāk pilda saimniekotāja pienākumus tajā. Tieši no tā ir atkarīgs ģimenes noturīgums, prognozes par tās pastāvēšana un komforta sajūtu tajā.

 

       Koeficienti atspoguļoti diapazonā no „+1” līdz „+10”. Tabulārais atspoguļojums palīdzēs saprast, kā veidosies ģimenes budžets un cik saprātīgi tas tiks izlietots, kā arī norādīs uz to, kuram no ģimenes locekļiem piemitīs talants veiksmīgi vest saimniecību.

 

       Daudzi lasītāji būs novērojuši, ka ir ģimenes, kurās nerodas problēmas nopelnīt naudu un dzīvot sakārtotā, komfortablā vidē. Pretēji tam, ir ģimenes, kurās kāds nemāk nopelnīt naudu, cits nemāk saimniekot. Bet ja tādi neveiksminieki apvienojas vienā ģimenē, bieži šīs ģimenes nespēj savilkt galus kopā.

 

       Tas nav jāsaprot burtiski, ka katrā ģimenes pārī barotājs ir tikai vīrietis; ja pāris apprecējies saderīgi, tad barotāja var būt loģiskā tipa sieviete. Tāpat nav jāsaprot burtiski, ka katrā ģimenes pārī saimniece ir tikai sieviete; ja pāris apprecējies saderīgi, tad saimniekotāja lomu uzņemsies ētiskais tips, neatkarīgi no dzimuma.

 

1.kvadra        Barotājs    Saimnieks

Donkihots              +1              +1

Dimā                     +5              +7

Igo                        +4              +8

Robespjērs            +5              +4

2.kvadra        Barotājs    Saimnieks

Hamlets                 +3              +2

Maksims                +8              +7

Žukovs                  +10            +10

Jeseņins                +3              +2

3.kvadra        Barotājs          Saimnieks

Napoleons             +6              +10

Balzaks                 +8              +5

Džeks                    +6              +4

Draizers                +6              +10

4.kvadra        Barotājs          Saimnieks

Štirlics                   +10            +8

Dostojevskis          +2              +1

Hakslijs                 +1              +1

Gabēns                 +10            +8