Skolotājs – vai esmu atbilstošs

Ko gan tikai neiesaka socioniķi!

 

Šis ieteikums jums šķitīs utopisks, taču varbūt kādos atsevišķos gadījumos realizējams. Nenoliedzami, ka praktiskā dzīvē šādu ieteikumu iespējams pielietot samērā reti vai nemaz, taču kas gan nevarētu notikt modernā 21 gadsimtā!

Un tomēr, tas varbūt dažu novedīs uz pārdomu ceļa.

 

Par atbilstību skolotāja darbam viennozīmīgas atbildes nav. Katra vecuma skolēnam nepieciešams cits skolotāja tips.

Skolotājam nepieciešama māka sarunāties ar skolēnu viņam saprotamā līmenī. Ja to neievēro, tad skolēni nesadzird un neuztver, ko teicis skolotājs.

 

Daži varbūt iebildīs, ka ieteikumi varētu noderēt (kā pieņemts teikt) problemātisko, īpaši grūti audzināmo bērnu izprašanai. Jo citi taču sadzird, ko saka skolotāts. Tātad viņš ir problemātiskais bērns.

                                  Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēns skolotājs zīmējumos”

Socionikas gradācijā nepastāv šāda terminoloģija, ja vien bērnam nav kāda medicīniski formulēta diagnoze. Lielākās problēmas rodas gadījumos, kad bērna sociotips nesader ar skolotāja un vecāku sociotipiem. Tad arī nedzird.

 

Pareiza bērna attīstība vienā periodā dod bāzi nākamajam līmenim.

 

Skolotāja tipus sadala vairākās grupās:

skolotājs/aukle

skolotājs/audzinātājs

skolotājs/pasniedzējs

priekšmeta/skolotājs

jaukta tipa skolotājs

 

Ņemot vērā socioniskos ieteikumus, katram bērnam visatbilstošākais ir (V)vienādā tipa skolotājs. Viņš ļoti viegli izprot vienādā skolēna vajadzības, izprot viņa raksturu.

Savukārt kā audzinātājs vispiemērotākais ir duālais, (D), vai aktivācijas (A) tipa skolotājs, jo viņš iemāca bērnam adaptēties apkārtējā vidē. Šis ieteikums attiecās uz skolēnu līdz 4 klases vecumam.

 

Ikviena līmeņa skolotāju ir labs profesionālis kādā vienā noteiktā bērna jaunieša audzināšanas līmenī.

 

 

Skolotājs aukle

 

Šai grupai pieder četri sociotipi: Dimā, Igo, Draizers, Napoleons.

 Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēns skolotājs zīmējumos”

Aukle īpaši vajadzīga pirmsskolas vecuma un pirmo četru klašu grupās - klasēs. Aukle rūpējas, lai bērns svešā vidē iegūst nepieciešamās adoptēšanās iemaņas. Šāds skolotājs pamana bērnā visas fiziskās dabas trūkumus – vai apģērbs atbilst piemērotam gadalaikam, vai ir tīrs, jeb neapkopts, vai ir paēdis, varbūt slims atnācis uz skolu utt.

Šī vecuma bērnus bieži nepieciešams pasargāt no dažādām neveiksmēm, likstām. Aukle meklē iemeslus, kas kavē bērna attīstību, jo ir apguvusi minimumu, kāds atbilst attiecīgā vecuma attīstībai. Aukle orientēta uz atpalicējiem, talantīgie bērni viņus garlaiko. Taču bērna personības, talantu meklēšana, kā arī sekošana mācību vielas apguvei Aukli maz interesē.

                                          Attēlu rezultāti vaicājumam “skolēns skolotājs zīmējumos”

Aukle jūt bērna kompleksus, saprot, vai tie radušies mājās, cenšas tos novērst. Var viegli apmeklēt bērna vecākus un sarunāties ar viņiem.

Trūkumi. Te nepieciešams piemetināt, ka jājūt robeža, cik tālu un daudz var rūpēties par bērnu. Pārspīlētās rūpes kavē bērna attīstību, un skolēns jūt, ka vienmēr tiks attaisnots, sāk nemācīties.

 

 

Audzinātājs

 

Šai grupai pieder četri sociotipi: Jeseņins, Hamlets, Dostojevskis, Hakslijs.

Audzinātājs – tas ir skolotāja etalons skolēna vērtējumā. Audzinātājs ir nākamās pakāpes skolotājs (no 10 gadiem), kuršpalīdz bērnam cīnīties ar pretrunām audzināšanā. Cenšas izzināt iemeslus, kas traucē adoptēties klasē. Audzinātājam rūp skolēna attīstība. Tāds skolotājs nepieciešams skolēnam meklētājam. Pie audzinātāja skolēns griežas ar dažādiem jautājumiem, jo zina, ka gūs atbildes, dažkārt pat no citas klases, kas pie viņa nemācās.

Audzinātājs orientēts uz bērna personības vērtībām, personības attīstītu, talantu apjaušanu, izaugsmi. Bieži atrod atbilstošus materiālus no dzīves un aizrauj bērnus ar saviem stāstiem. Dažkārt pārāk aizraujas ar audzināšanu un reizēm aizmirst mācīt mācību priekšmetu.

Taču arī viņam ir trūkumi:

a) nespēj pabeigt iesāktās tēmas;

b) cenšas nokļūt tikai uz personības līmeni;

c)tālākais viņu neinteresē;

d) nespēj tīņa vecuma bērnam sekot viņa fiziskām vajadzībām.

 

 

Pasniedzējs

 

Šai grupai pieder četri sociotipi: Donkihots, Robespjērs, Balzaks, Džeks.

Pasniedzējs labāk iederas vecākajās klasēs, arī augstskolās. Pasniedzēja uzdevums, apzināt jaunieša tieksmes, talantus, tas ir laiks, kad beidz formēties EGO (vājo funkciju) bloks. Viņu neinteresē skolēna fiziskais stāvoklis, bet profesionālais priekšmets un tā apgūšana.

Pasniedzējs atmodina un pamana jaunieša spējas. Orientēts tikai uz priekšmeta profesionālu pasniegšanu. Māca apgūt vajadzīgās iemaņas. Spēj skolēnam palīdzēt tikai tad, ja tas saistās ar viņa interesēm. Uzskata, ka jaunieša radošums - ir talants, un viņa mērķis ir attīstīt talantu.

                                              Attēlu rezultāti vaicājumam “pasniedzējs zīmējumos”

Trūkumi: nav orientēts uz tālāku attīstību, taču dod vajadzīgās iemaņas, nenovirzās no tēmas. Pārāk sausi pasniedz priekšmetu, kas bieži bērnus garlaiko. Pievērš uzmanību apdāvinātiem un tādiem jauniešiem, kuri spēj sekot vielai, taču atpalicēji nav viņa rūpju lokā. Viņš uzskata, ka atpalicējs ir noslinkojis, un apgūt vielu atstāj paša jaunieša ziņā.

 

Priekšmeta skolotājs

 

Šai grupai pieder četri sociotipi: Žukovs, Maksims, Gabēns, Štirlics.

 

                                                 Attēlu rezultāti vaicājumam “pasniedzu fiziku zīmējumos”

Māca tikai konkrēto priekšmetu, stimulējot iemaņas tajā. Viss pārējais viņu neinteresē. Informāciju pasniedz īsi un ļoti konkrēti, kādreiz sarežģīti un nesaprotami. Nav tendēts ne auklēt, ne audzināt, ne attīstīt. Piemērots tikai tiem jauniešiem, kuri paši apzinās, ko viņi grib. Īsos vilcienus spējīgs orientēt jaunieti, lai tas uztvertu savu dzīves mērķi. Un galvenais, par ko viņš pārliecina, lai jaunietis sasniedz izvēlēto mērķi. Nespēj orientēt tos, kam nav izvēlēts mērķis. Izlem pats!

 

Jauktā tipa skolotājs

 

Tā ir grupu pasniedzēju, kuri vairāk orientēti uz apdāvinātiem bērniem. Tādi ir labi mājskolotāji, arī tie, kuri sagatavo jaunieti iestāju eksāmeniem augstskolās.

Sabiedrībā visizplatītākās ir skolotājs-aukle, kurš sastopams dažādos līmeņos. Tātad tie ir ētiskie tipi, kuriem ir augsts empātijas līmenis. Izskaidrojums vienkāršs ētiskiem grūti ielauzties biznesā, tādēļ viņu labprātāk izvēlas nodrošinātu un valsts apmaksātu darbu. Arī algas ziņā viņi ir mazprasīgāki.

Savukārt loģiskā tipa skolotāji no dabas nav apveltīti au augstu empātiju, līdz ar to viņiem nav viegli ielīst bērna ādā. Turklāt viņiem piemīt talants izprast, kā veidot savu biznesu, un nebaidās atrasties arī augstos amatos.

 

 

Ir skolotāji, kuri spēj veikt vairākas lomas. Piemēram, mazākajās klasēs loģiskie tipi neder par matemātikas skolotāju, kaut arī viņi labi pārvalda priekšmetu, bet neprot izskaidrot, lai bērns to saprastu. Jo viņš vājās empātijas dēļ ar grūtībām spēj nolaisties bērna līmenī. Te piemērotākie ir Audzinātāja grupas skolotājs.

Skolotāja darbu ietekmē arī bērnu vecāku tips (īpaši mazākajās klasēs). Savukārt skolotās krietni bojā savu veselību, ja viņš uzņemas pasniegt sev nepiemērotā līmenī.\

 

Piemērs no prakses

Socionikas kursos mācījās, kāda samēra klusa un ieturēta Robesjēra tipa sievieti, kura maz piedalījās brīvās diskusijas. Trešās lekcijas beigās, kad tika pasniegta tēma par skolotāja tipu, pēkšņi viņa atdzīvojās un vēlējās izteikties. Viņa savu runu sāka ar izsaukuma teikumu: Tad tāpēc man nepatika mācīt mazāko klašu bērnus! Es nezināju, kā ar viņiem runāt, kā nomierināt, kā saprast, kāpēc viņš raud, kāpēc no viņa vīd nepatīkamas smakas.

Izrādās, Robespjēre bija ieguvusi kvalifikāciju mazāko klašu audzinātājs. Un pēc divu gadu mocībām aizgājusi no skolas.

 

Cits piemērs

Kādā pamatskolā, kuras direktore bija Žukova tips, viesojos ar prezentācijas lekciju skolotājiem. Lekcijas noslēgumā, kad sākās debates, kāda skolotāja (Dostojevska tips) ļoti smalkjūtīgā veidā pavaicāja Tad sanāk, ka es neesmu slikta māte saviem bērniem! Jo man ir 3 bērni, divi mācās apzinīgi, bet trešais negrib mācīties, ir slinks un samērā nenovīdīgs.

Man par pārsteigumu skolotājai atbildi sniedza lekcijā esošā direktore Žukova: Kas tur ko jautāt tik primitīvas lietas! Jaunāko bērnu jūs pārlieku lutiniet un nepiespiediet mācīties. Ja vecāks pats grib, lai bērns izaug apzinīgs un labi mācās, tad to var panākt.

 

Šī atbilde mani daļēji gan šokēja, gan arī nepārsteidza. Sapratu, kādēļ skolotājai radies tāds ieskats, ka pēkšņi, piedzimstot trešajam bērnam viņai zudis audzināšanas talants. Tieši direktore bija iesējusi tādu nepareizu pārliecību

Biju spiesta dot skaidrojumu, ka šajā jautājumā direktores domas nav pareizas.