Dimā vīrietis

 

Pirmās kvadras sociotipu iepazīšanās īpatnības

Atcerēsimies, ka pirmās jeb „Alfa” kvadras būtību atklāj:

  • gadalaiks: pavasaris;
  • stihija:     gaiss;
  • dzīves periods: bērnība
  • sabiedrības uztvere: demokrātisms
  • lēmumu īstenošanas veids: svārstīgums
  • viņu vērtības: brīvība, neatkarība, radīšanas prieks, atvērtība, daudzpusīgums, aizrautība, izzināšana, patiesums, taisnīgums, harmonija, un līksme.

 Alfas kvadrā ir 4 sociotipi: Donkihots, Dimā, Igo un Robespjēs.

Pirmās kvadras sociotipiem raksturīgs gaistošs un ātri pārejošs romantisms. Tas izpaužas ne tikai mīlestībā un savstarpējās attiecībās, bet visās dzīves jomās. To iespējams izskaidrot ar pirmās – bērnu kvadras stihiju – gaisu un gaismu, kas piešķir šiem tipiem spēju nodoties fantāziju lidojumam, un bieži arī vēlmi īstenot iztēlotos notikumus. Šīs vēlmes atklājas viņu valodā un vārdu krājumā.

Viņu demokrātisms nozīmē līdztiesību visās dzīves jomās, neierobežotu brīvību, paļāvību, ka visi sarežģījumi ar laiku atrisināsies paši no sevis.

Ja vēlies iegūt šo vīriešu uzmanību, un iekarot viņu sirdi, tad tev vajadzētu iedziļināties daudzos jēdzienos un parādībās, ar kuriem bagāta viņu valoda.

Vissaderīgākās attiecības ir – D – duālās un A – Aktivācijas, kuras katram sociotipam veidojas tikai savā kvadrā.Ja tu esi sensori ētiskā – Dimā vai ētiski sensorā - Igo, tad tev blakus nepieciešams papildinošais loģiskais intuitīvais partneris Donkihots vai Robespjērs. Vai otrādi. Tas ir garants stabilām attiecībām dažkārt pat mūža garumā.

Ikkurā citā tandēmā agrāk vai vēlāk radīsies attiecību sarežģījumi. Vislielākais risks pastāv savu dzīvesdraugu izvēlēties no citas kvadras, kurai tu pati nepiederi.

 

Dimā - Komfortradis

Labā garastāvokli Dimā ir smaidīgs, sirsnīgs, jūtama pretimnākšana. Tā vien liekās, ka šim saimnieciskam, labi koptam, bieži samērā spēcīgu miesas būvi vīrietim, atrašanās blakus radīs mieru un patīkamu gaisotni.

Viņa garderobē vienmēr atradīsies ne tikai ērtas, bet arī skaistas lietas, jo ģērbjas gaumīgi un glīti, seko ārienei, savlaicīgi apgriež matus, skuj bārdu.

Ir samērā labs cilvēku pazinējs, labprāt mīl atrasties draugu un labu paziņu sabiedrībā. Aizrautīgs stāstnieks arī jokotājs, dažkārt ir kompānijas centrālā persona.

Gardēdis, kurš pats prot gatavot, pie kam tas viņam izdodas garšīgi. Ir tas, kurš mājās piedomā, lai interjers būtu gaumīgs, lai vide, kurā viņš mitinās, būtu mājīga. Pie kam pats ir ideāls meistars.

Darbīgs, bet nepārstrādājas, noteikti iedala laiku palaiskoties pludmalē, vai vienkārši pagulšņāt uz dīvāna pie televizora.

Sliktā iezīme – divkosība. Spēj aizstāvēt sevi, arī citus, bet apgriežoties par 360 grādiem, var vērsties pret to pašu cilvēku, mainot nostāju.

Pirmā fāze – (uz priekšu)!

Cik tu esi interesants!

Tev jāsagatavojas tam, ka iepazīšanās sākumā no Dimā nāksies uzklausīt viņa „dzīves vēsturi”, gadījumos, ja Dimā ir cietis kādu neveiksmi. Labā garastāvoklī samērā emocionāli stāstīs savas dzīves spilgtākos atgadījumus, pie kam līdz sīkumiem. Var piemirst, ka reizi tos jau ir stāstījis. No partnera gaida vien to, lai viņā uzmanīgi klausītos. Uz Dimā labvēlīgi iedarbosies, ja tu ik pa laikam izsauksies:

Padomā tikai, bet es to nezināju!

Un kā tu to visu spēj atcerēties, pat smaržas raksturot!

Tevi interesanti klausīties, jo tu tik aizrautīgi spēj stāstīt par savu bērnību!

Noklausoties tavus stāstus, esmu patiesi uzzinājusi daudz ko jaunu!

Sieviete, kura patiesi un ar interesei klausās, kuru negarlaiko Dimā sīkumainie stāsti, un kura vēl spēj izrādīt interesei par to, droši pretendē un Dimā simpātijām. Viņš vēlās tavās acīs kļūt īpašs, lielāko tiesu ir cilvēks, kurš mīl dzīvi un tādu pārliecību vēlās radīt tevī.

Otrā fāze – (uz priekšu)!

Esmu taču tava sapņu sieviete!

Dimā no sirds vēlās būt pārliecināts par to, ka viņam viss izdosies, tādēļ arī tev jārada pārliecība ka viņš dzīvē tiks ar visu galā. Ja ir cietis neveiksi, mierinot saki, ka viņš visu vēl paspēs atgūt. Labāk uz viņu iedarbosies vārdi, ja tu taktiski, mierīgā balsī un konkrēti pateiksi, kā viņam rīkoties, kā labot pielaistās kļūdas.

Dimā ciena neparastus, oriģinālus cilvēkus, kādas parasti ir Donkihota un Robespjēra sievietes. Viņa simpātijas iegūsi, ja ieteiksi kādus oriģinālus konkrētu situāciju risinājumus. Dažkārt viņš notic arī brīnumiem. Dimā spēsi patīkami pārsteigt ar savu ekstravagantumu, vai pasniedzot kaut kādas negaidītas, mīļas dāvaniņas.

Dimā jutīsies apbēdināts, ja tu tiešā tekstā pateiksi:

Kādēļ tu tā izdarīji?

Ko tu esi sastrādājis!

Kur tu iztērēji naudu?

Vai tad tu nevarēji padomāt, kur viņu lietderīgāk iztērēt! No kā mums tagad pārtikt?

Šādi pārmetumi sagraus Dima pašvērtību un jūsu attiecībās parādīsies plaisa. Dimā ir spējīgs neloģiski rīkoties, var pārtērēt budžetu, tieši tādēļ viņam blakus vajadzīgi saprātīgie loģiskie Donkihots un Robespjērs.

Trešā fāze – (uz priekšu)!

Nosaku turpmāko virzību!

Tev jāņem vērā, ka Dimā nav īpaši darbīgs, dažkārt drīzāk izlems nedarīt, nekā darīt. Lai uzsāktu darboties, viņš ir uzmundrināms, un faktiski viņam nepieciešama pareizā motivācija, lai viņš saprastu, ka kaut kas ir jādara. Ja tavi lūgumi būs tieši, konkrēti, (bet ne aplinkus) viņš nepretosies, un paveiks pēc labākās sirdsapziņas un augstā kvalitātē.

Lūgumus izsaki to mierīgā tonī, skaidri un saprotami argumentējot, ko no viņa vēlies.

Solis atpakaļ

Mēs diemžēl nesam radīti viens otram!

Ja esi nogurusi no Dimā gariem savas dzīves atstāstījumiem, ja jūti, ka nespēj būt priekš viņa oriģināla, pietiekoši gudra, un vēlies pārtraukt attiecības ar viņu, tad tev „jāietērpjas” viņa konfliktieres Džekas lomā.

Tu viņam saki apmēram tā,

ka tev nākas nožēlot, ka tevis dēļ viņam jāpamet sava karjera, jo jūti, ka atņem viņam daudz laika. Bet nopelnīt vajag, jo bez naudas tu tiksi ieskaitīts otršķirīgos cilvēkos. Un es tev nenovēlu tādu likteni.

Izsaki savas domas sausi un lietišķi, atgādini par izšķērdēto budžetu, kurā Dimā nav iekļāvies un radījis tajā pārāk lielu robu. Atgādini, ka tu to biji saplānojusi gadam, bet…

Tad saki:

Mums jāšķiras, jo nevēlētos apgrūtināt tavu dzīvi, kad tu par to tikko kā esi sācis sapņot. Mums viņa ir atšķirīga. Domas par ģimenes pieaugumu arī ar tevi nespēju plānot, bērni - tie ir lieli naudas tēriņi, jo jūtu, ka tu to man nespēsi sniegt. Bet tev būs sāpīgi dzirdēt, ka es ģimenes pieaugumu plānošu tad, kad būsim pienācīgi uzkrājuši līdzekļus.

Dimā sāpēs fakts, ka materiālos labumus tu stādīsi priekšplānā un viņš piekritīs labāk izšķirties ar tevi, nekā turpināt kopdzīvi. Taču šķiršanās asaras arī lai tev nav pārsteigums, arī vīrieši raud.

Dimā tipa sievietei saderīgākais partneris ir Donkihota vīrietis - duālās attiecības un Robespjēra vīrietis - aktivācijas attiecības. Dimā mirāžas attiecību partneris ir no II kvadras - Žukovs. Tās var uzskatīt par samērā veiksmīgām attiecībām un ir diezgan izplatītas sabiedrībā, tās raksturojas ar lielu noturību. Dimā pusduālās attiecības ir ar Hakslija tipa vīrieti no IV kvadras. Šīs attiecības neraksturojas ar lielu noturību - jo abi ir ētiskie (sievišķie tipi) un nav arī sabiedrībā izplatītas.