Kāpēc apnīk darbs...

Samērā bieži uz konsultāciju atnāk cilvēki, lai saprastu, kāpēc viņiem apnicis strādāt savā darba vietā, kāpēc pazudis entuziasms, kaut arī samaksa ir apmierinoša. Visticamāk, arī lasītājs būs novērojis, ka daļai cilvēku izdodas strādāt savā profesijā vairāku gadu garumā, turpretī citiem ātri vien iestājas apnikums. Ne vienmēr tas saistīts ar kļūdainu izvēli profesijā, jo mēdz gadīties, ka darbinieks pamet darbu, pat sasniedzot virsotnes.

Kā tas būtu izskaidrojams no socionikas viedokļa?

Jau vairākos rakstos esam atgādinājuši, ka katrā cilvēkā darbojas astoņas psihes funkcijas, bet tikai divos psihes kanālos tās ir produktīvas profesionālajai izaugsmei. Katram psihes kanālam ir sava daba, kas arī nosaka aktivitāšu un interešu noturību laikā.

Lai īsā laika periodā sasniegtu savas karjeras virsotnes, ieteicams izvēlēties profesiju, kurā visspēcīgāk spēj atklāties psihes funkcija pirmajā kanālā. Šādā gadījumā profesionālās nianses tiks apgūtas ātri, jo būs augsta motivācija sasniegt darba rezultātu. Taču, ja darba mērķis būs uzstādīts par zemu vai darba specifika ies pretrunā ar sociotipa dabu, var gadīties, ka iestājas apnikums. Piemēram, Donkihotam un Hakslijam ir pa spēkam radīt interesantus notikumus, ko sekmē Kopainas intuīcija pirmajā kanālā. Taču, ja šis notikums būs īss (piemēram, pusstundu ilgs pasākums bērniem), Donkihotam un Hakslijam ātri zudīs interese šķiest savu spēku un laiku kaut kam tik maznozīmīgam. Taču, ja mērķis būs plašāks, piemēram, seriāla scenārija izveidošana, šī interese saglabāsies līdz mērķa sasniegšanai.

Cits piemērs: Gabēns iestādē uzņēmies sagādnieka lomu, kurā nepieciešams tikai izpildījums, ko norāda iestādes vadītājs. Tāda „pakalpiņa” loma Gabēnam nav pieņemama, jo viņš pats redz, cik bieži norādījumi vai prasības ir aplami. Viņš redz labāko un izdevīgāko variantu, taču viņa iespēja izpausties ar sensoro funkciju tiek apspiesta.

Citāda pieeja darbam ir tad, ja profesijas izvēle saistīta ar psihes funkciju, kas atrodas otrajā kanālā. Otrais kanāls ir nedaudz vājāks par pirmo kanālu, taču tam ir citas vērtīgas īpašības. Proti, tas ļauj sasniegt mērķi ilgtermiņā un kāpināt savus profesionālos standartus. Tādējādi apnikumu darboties profesijā šai gadījumā izraisīs nevis garlaicība vai profesionālo iespēju izsmelšana, bet citi faktori, piemēram, atzinības un novērtējuma trūkums, jo otrā kanāla aspektā cilvēkam svarīgi saprast, ka viņa darbs ir pieprasīts. Taču motivācija sasniegt profesionālās virsotnes joprojām saglabājas, tāpēc, pat nesaņēmis uzslavu, tāds cilvēks viegli turpina savu profesionālo izaugsmi citā kolektīvā vai darba vidē.

Piemēram, Balzaks, kuram otrajā kanālā ir Lietišķā loģika, strādājot ierobežotā kolektīvā un sajūtot, ka viņa funkcija netiek maksimāli nodarbināta, izjūt pilnīgu apnikumu pret darbu. Viņš meklē tādu darbavietu, kur šī funkcija ir maksimāli nodarbināta, pie kam, piesaistot radošumu (pirmā kanāla funkcija – Vīzijas intuīcija).

Pavisam aplami būtu izvēlēties studijas pēc funkcijām, kas atrodas trešajā un ceturtajā kanālā, jo tajās radīsies gan apnikums, gan neapmierinātība ar nespēju sasniegt pozitīvus un augstus rādītājus. Piemēram, uz konsultāciju atnāca Jeseņina, kura izstudējusi ekonomiku un pēc tam jurisprudenci, jo tur viņu virzījuši vecāki. Strādājot jurista amatā, viņa ne dienu nav jutusies droša un apmierināta - cipari izraisījuši riebumu, likumi vāji iegūlušies atmiņā, un viņa sajutusi spēku izsīkumu. Šajās profesijās piemēroti tie sociotipi, kuriem loģika atrodas pirmajā vai otrajā kanālā, bet Jeseņinam viņa atrodas ceturtajā. Taču ar iegūtajām zināšanām Jeseņinam veiksmīga karjera veidosies diplomātiskajā korpusā.

Socionika ir pirmā mācība, kas atklāj cilvēka profesionālo spēju robežas, atsedzot katram jomas, kas tuvina panākumiem, un atturot no darbošanās tādās jomās, kurās ir liels risks piedzīvot neveiksmi. Zinot savu sociotipu, ikviens var iegūt pārliecību par savu vietu profesionālajā jomā. Socionika ir vērtīgs un noderīgs instruments karjeras veidošanā, kas sākas ar sava sociotipa noskaidrošanu.

Uzzini savu sociotipu, lasot V.L. Miķelsones grāmatu "Atrodi sevi!" vai piesakoties uz interviju Biedrībā "Socionika" pa telefonu 29138333!