Vai tā ir maģija? Nē! Socionika

Dagnija Millere-Balandīna

         Saruna ar socionikas ieviesēju Latvijā – Veltu Līviju Miķelsoni

        Izveidot attiecības ir salīdzinoši vienkārši. Daudz grūtāk ir atrast kvalitatīvu un abām pusēm piemērotu attiecību modeli, lai savienība nebūtu īslaicīga un rezultētos ar laimīgu un harmonisku ģimenes dzīvi. V. L. Miķelsone ilgus gadus meklēja atbildes uz jautājumiem, kā to paveikt – kā saprast, kurš partneris ir piemērotāks, kā atrast pareizo pieeju un pieņemt veiksmīgus lēmumus, veidojot nopietnas attiecības. Līdz dzīves ceļā sastapa socioniku. No tā brīža laimīgu attiecību formula vairs nešķita tik mistiska un nesasniedzama.

 

       - Kāda ir jūsu izglītība?

     Man ir vairākas. Bet, kas attiecas uz socioniku, tad 2007. gadā Kijevas Starptautiskajā Socionikas institūtā man tika piešķirts maģistres grāds socionikā.

 

       - Kāpēc izlēmāt pievērsties tieši socionikai? 

 

       Dzīve mani ir mētājusi ļoti dažādi. Sekojot astrologa prognozēm, man bija jāiziet cilvēku iepazīšanas ceļš. Visticamāk, arī tāpēc 1997. gadā Rīgā nodibināju iepazīšanās aģentūru „Skārleta”. Mani neapmierināja fakts, ka pievilcīgas un simpātiskas sievietes nespēj palikt kopā ar atbilstoša vecuma un profesijas kungiem. Sāku apgūt numeroloģiju, psiholoģiju, arī astroloģiju, taču nevienā iepriekš nosauktajā jomā neguvu atbildes. Tad pavisam nejauši sastapos ar socioniku. Jau tā paša gada rudenī, sniedzot pāriem ieteikumus, izmantoju socionikas metodes. Tolaik tiku kopā savedusi vairāk nekā 550 pārus. Guvu milzīgus panākumus, par mani aktīvi interesējās arī prese. Daži mani pat noturēja par sievieti ar maģiskām spējām, taču tā bija socionika.

 

       - Kā saņēmāt drosmi par šo tēmu izdot arī grāmatas?

      Tāpēc, ja Latvijā par socioniku tad vēl neko tā īsti nezināja. - Par šīm efektīvajām metodēm taču vajadzēja stāstīt cilvēkiem! Tas tik daudziem aiztaupītu sirdssāpes… Cilvēku izprašanas, pazīšanas un līdzi jušanas spējas man bija ieliktas jau šūpulī, tāpēc vēlējos savā dzīvē citiem darīt labu. Un arī drosmi man nekad nav nācies „aizņemties”, tā vienkārši ir manī. Pirms pirmās grāmatas izdošanas pat sastapos ar draugu brīdinājumiem – „bet ja nu tevi apvainos plaģiātismā”? Jo tolaik, kad 2004. gadā izdevu savu pirmo grāmatu „Nepārveido sevi, tikai uzzini, kas esi”, biju spējīga tikai saviem vārdiem pārstāstīt citu autoru (pārsvarā krievu tautības) darbus par socioniku. Bet es uzdrošinājos! Latvijā mana grāmata par socioniku bija pirmā.

 

       - Cik spēcīgi savstarpējās attiecības ietekmē mūsu dzīves kvalitāti?

        Manā skatījumā, viens no būtiskākajiem laimīgas dzīves motivatoriem ir saderīga pāra kopdzīve. Tā sniedz līdz 65% laimes. Tikai pēc tam seko atbilstošs un sirdij tīkams darbs. Socionika ir ģeniāla ar to, ka pēc tās izstrādātā algoritma ir iespējams prognozēt, cik noturīgas ilgākā laika periodā veidosies attiecības – gan mājās, gan darba vietā. Mīlestība patiešām spēj glābt pasauli! Tā domā arī daudzi ģēniji. Bet, ja mīlestībā nākas vilties, cilvēks cieš, kļūst depresīvs. Šāda persona ir arī vājš darbinieks, jo dvēseles ciešanas liedz viņam produktīvi strādāt. Bieži slimo, un pasauli uztver tikai tumšās, drūmās krāsās. Toties laimīgs cilvēks arī apkārtējos „apbārsta” ar prieku.

 

         - Vai cilvēki ir gatavi iedziļināties un strādāt pie attiecībām?

         Agrāk (piemēram, manā jaunībā) vispār nebija tāda jēdziena – „piestrādāt pie attiecībām”. To aizliedza arī politiskie apsvērumi. Visiem obligāts bija darbs. Un, pārnākot mājās pēc smagas darba dienas, neviens nevēlējās vairs analizēt – kāpēc notiek tā, kā notiek? Taču viss krasi mainījās, sabrūkot PSRS sistēmai. Maz pamazām fizisko darbu sāka aizstāt milzīgos tempos uz priekšu ejošā tehnika. Liels procents cilvēku tagad sēž birojos un daudz analizē, lasa, it kā izglītojas. Katrs var rakstīt grāmatas un paust savu viedokli. Nepastāv dogmas, kas noteiktu, kāds viedoklis būtu vispareizākais. Sociālismā bija morāle, ka katram ir jādibina ģimene. Un, kad tas ir noticis, tad jādzīvo kopā līdz mūža beigām, bez jebkādas kunkstēšanas. Visas negācijas jāpiecieš, jāpacieš, jāmainās pašam. Kas šo morāli neievēroja, tos publiski kaunināja.

 

         Tagad ir demokrātisms. Jebkurš pauž savus uzskatus, un tāda morāle, manā skatījumā, nepastāv. Prese sludina cilvēku brīvo dzīves stilu, arī valdībai par to sirds nesāp. Jā, visatļautības vilnis ir pārņēmis gandrīz visu pasauli. Un tas ir sagrāvis arī ģimeniskumu. Ļaudis ātri iepazīstas, tikpat ātri arī šķiras, pēc tam dažāda veida literatūrā meklējot šķiršanās iemeslus. Agrāk attiecības „noraudzēja” vismaz gadu, jo gada laikā ir iespējams atklāt patieso otrās pusītes raksturu, un kopdzīve šī perioda laikā vēl netika uzsākta.

         Runājot par socioniku – lai arī cik ļoti partneri centīsies „piestrādāt” pie attiecībām – ja satuvināšanās notikusi ar nesaderīgu (pēc socionikas un psihosofijas algoritma) otru pusīti, pāris tik un tā izšķirsies.

 

       - Lūdzu, definējiet socioniku un psihosofiju. Vai šīs zinātnes mijiedarbojas?

                                              Foto - Raitis Hofmanis Foto Raitis Hofmanis

        - Socionika (zinātne, kuras pamatlicēja ir Aušra Augustinovičūte) stāsta par informācijas apmaiņu ar pasauli – kā cilvēks uztver, pārstrādā pasaules daudzveidīgo informāciju un pārraida to. Tas ir indivīda informācijas gūšanas avots un pārstrādes veids. Pastāv 16 atšķirīgi veidi.

       Toties psihosofija stāsta par personas enerģijas krājumiem, atbildības uzņemšanos, emocionālo mijiedarbību, par fizisko spēku un izturību, attieksmi uz mantisko stāvokli, seksualitāti un iedzimtiem talantiem. Izšķir 24 atšķirīgus tipus.

       Psihosofiskā tipa iespaidā cilvēkam rodas ierosme, bet socioniskā tipa iespaidā šī ierosme iegūst formu. Abas šīs zinātnes viena otru papildina. Atsevišķi tās faktiski nav skatāmas.

 

       - Ko iegūstam, uzzinot savu socionisko un psihosofisko tipu?

       Uzzinot savu piederību, cilvēks pārstāj sevi šaustīt, iemācās aizstāvēties un izprast savu patieso būtību. Daudz labāk saprot savus tuviniekus – vecākus, radus, arī darba biedrus. Viņš zina, kur studēt, lai nebūtu vēlāk jāviļas, zina, ar ko nodarboties, lai darbs sniegtu prieku. Kā arī – ar ko precēties, lai nebūtu jāšķiras.

 

       - Vai piederība konkrētam tipam dzīves laikā mainās?

       Cilvēka tips – gan socioniskais, gan psihosofiskais – dzīves laikā nemainās. Bet mainās tā piepildījums, saturs.

       - Kā noteikt savu sociotipu? 

       Tehnikas laikmetā mums ik dienu nākas mācīties, jo visu laiku kaut kas mainās. Ir tāds teiciens, ka izdzīvos tie, kuri mācīsies. Es tam pilnībā piekrītu – savu dzīvi harmoniski spēs iekārtot un estētiskā vidē dzīvos tie, kuri nepārtraukti izglītosies un uzsmels vajadzīgo informāciju. Arī, lai noteiktu savu tipu, ir jāmācās. Var, protams, aiziet pie speciālista un noteikt savu tipu, bet ar to būs par maz. Piemēram, migrantam var iztulkot dažus teikumus, lai viņš iekārtotos kādā dzīvesvietā. Bet, kā dzīvot turpmāk, kā sadzīvot ar pamatiedzīvotājiem, kā saprast valodu – tas viss ir jāmācās!

 

       Socionika sevis analizēšanu iedala četros pāros: intraverts (I) vai ekstraverts (E); sensors (S) vai intuīts (I), ētiskais (F) vai loģiskais (T), racionālais (J) vai iracionālais (P), no kuriem dominē viena pāra puse. Zem tiem seko skaidrojums. Tiklīdz tas noskaidrots, cilvēks iegūst savu kodu, piemēram, ENFP jeb Hakslijs.

 

       - Vai savu tipu var uzzināt, pavisam ātri aizpildot kādu testu – attālināti?

 

       Protams, pieejami arī testi, bet to ticamība ir ne augstāka par 30%. Reti kurš cilvēks sevi ļoti labi pazīst, kaut gan daudzi tā mēdz apgalvot. Turklāt nereti mainās arī garastāvoklis, kas var ietekmēt atbildes uz testa jautājumiem. Ieteiktu testu pildīt laba profesionāļa klātbūtnē, kurš pēc ārējām pazīmēm redz atbilstošo tipu un pamana atbildēs esošās pretrunas.

 

        - Kāda informācija atrodama jūsu jaunākajā grāmatā?

 

       Šī gada vasarā iznāca mana piektā grāmata „Izdzīvot mūžu saskanīgi”, kura jau guvusi labas atsauksmes. Tajā es vienkāršā veidā stāstu par psihosofiju, tiek raksturoti arī visi 24 psihotipi. Tāpat sniegti starptipu attiecību apraksti – kādu profesiju izvēlēties atbilstoši savam psihotipam. Katram psihotipam ir pievienotas saderības tabulas, kur, izmantojot baļļu sistēmu, tiek norādīts uz komfortu vai diskomfortu ar citu tipu.

 

       Raksturojuma piemērs – Donkihots (Izzinātājs)* Sabiedrībā zināmas personas: Koko Šanele, Džoana K. Roulinga, Laima Vaikule, Odrija Tatu, Imants Ziedonis, Mārtiņš Sirmais, Hanss Kristiāns Andersens, Zigmunds Freids, Jānis Pliekšāns (Rainis), Mārtiņš Freimanis, Ivo Grīsniņš-Grīslis un daudzi citi.

 

        Personība un raksturs

        Donkihots vienmēr ir ar kaut ko aizrāvies, viņam ir daudz un dažādas idejas, par ko katrā laikā gatavs diskutēt. Nosliece pētīt abstraktus jautājumus un parādības. Prot redzēto izmantot saviem pētījumiem. Tā rezultātā dzimst jaunas idejas, viņš bieži atrod risinājumus, kas citiem šķiet neizprotami. Nojauš jebkura notikuma iemeslus, izprot tos, tādēļ viņa prognozes pārsvarā ir nekļūdīgas. Bieži, jau iepriekš, jūt notikumu pavērsienu, apsver un prot izstrādāt rīcības plānu, apjauš jaunas iespējas. Diemžēl, savas ieceres ieviest dzīvē viņam neizdodas, tādēļ nepieciešams strādāt komandā. Par visu, kas viņu interesē, iegūst vispusīgu informāciju. Netērē laiku, viņaprāt, bezcerīgām lietām.

       Karjera

       Pārveido un sagatavo darba vietu atbilstoši savām vajadzībām. Katru darbu veic tā, kā uzskata par pareizu, necenšas ievērot noteikumus un pamācības. Domās aizsteidzas soli priekšā pārējiem, bet strādā lēnāk par citiem. Necieš vienveidīgu darbu, viņam ātri apnīk viss pierastais un zināmais. Ja viņu pārtrauc radošā vai darba procesā, grūti turpināt iepriekšējo, jo var būt radusies jauna aizraušanās. Ilgstoši spēj strādāt darbu, kura veikšanai nepieciešama loģiskā domāšana. Teorētiķis, viņu interesē struktūra - sakārto lietas pēc satura, noteiktā laikā un secībā. Talantīgs rasētājs un zīmētājs, spēj atspoguļot kādu darbību, kā arī izskaidrot sakarības un saiknes starp veseluma daļām, un to darbības likumus. Bieži kavē, un reizēm aizmirst izpildīt solīto. Nerēķinās ar citu cilvēku laiku, jo viņam ir savs bioloģiskais pulkstenis. Enerģijas pieplūdumu jūt dienas otrā pusē (t.sk. naktī). Dienas pirmo pusi izmanto enerģijas atgūšanai. Daudzi Donkihoti nenēsā pulksteni, jo izjūt laika ritmu. Spēj paredzēt laika apstākļu maiņu un notikumu attīstību. Izzinātājs nodarbojas ar to, kas viņam šķiet vajadzīgs, nevis izdevīgs. Ja ir izvēlējies darbu, kas piesaista viņa uzmanību, tad mēdz pārcensties un pārstrādāties. Spēj dot jaunu ievirzi tam, kas piesaistījis viņa uzmanību, vai šķiet vajadzīgs. Necenšas nopelnīt lieku, jo ir pieticīgs. Neuzkrāj ne mantu, ne naudu. Mājoklī ir tikai pašas nepieciešamākās sadzīves lietas. Lietas pērk, kad rodas nepieciešamība.

 

       Intereses

       Viņa domas un uzmanību piesaista katastrofas, stihiskas nelaimes, masveida cilvēku nāves gadījumi un citi liktenīgi notikumi, patīk pētīt tos izraisošus iemeslus. Donkihota intereses nav daudzpusīgas (filozofija, vēsture, māksla, pasaules izcelsme u.t.t.), bet to, kas interesē pēta, vēro un vērtē. Viņam ir svarīgi visu sadalīt pēc noteiktām pazīmēm, atrast saikni starp detaļām, sasaistīt ar kopējo. Spēj sajust, ārēji pilnīgi atšķirīgu, lietu apslēpto jēgu un kopsakarības. Aizrautīgs, jaunu uzskatu, ideju, teoriju un zinātnes radītājs. Viņš ir revolucionārs. Vienmēr gatavs piedalīties dažādu jautājumu apspriešanā, bet ne vienmēr prot skaidri izteikties. Viņa domas daudziem šķiet neizprotamas un sarežģītas. Jebkuru ieceri spēj mainīt, lai varētu to izmantot pēc vajadzības.

 

       Izskats un ieradumi

       ENTP mēdz būt iegarena seja ar smalkiem vaibstiem, nedaudz uz priekšu saliekts slaids augums, bieži mugura veido C burta izliekumu. Viņš ģērbjas neparasti, savdabīgi, izvēlas augstvērtīgas lietas. Izvēloties mēdz tās aptaustīt. Donkihots vienmēr jūtas izsalcis. Nepacietīgs, ēd strauji, slikti sakošļājot barību, tādēļ bieži slimo ar gremošanas orgānu kaitēm. Mājās nepatīk nodarboties ar praktiskām, saimnieciskām lietām, ir izklaidīgs un neuzmanīgs. Nepievērš uzmanību apkārtējai kārtībai. Ja Donkihots dzīvo viens, viņš jūtas bezpalīdzīgs, jo nespēj sakārtot apkārtējo vidi. Viņš apzinās šo bezcerību.

 

         Attieksme pret citiem

        Neuzticīgi uztver dažādus apgalvojumus. Skeptisks pret politiku, pret reliģiju – rituāliem, elkiem, to pielūgsmi. Viņš izsmej lētticību, nesaprātīgu rīcību, vai tos, kuriem nav sava viedokļa. Donkihots ir demokrātisks vadītājs skolā. Tur valda radošs gars, draudzīgas, vienlīdzīgas attiecības. Vadošā darbā var rasties dažādi sarežģījumi - gan ētiskas, gan saimnieciskas dabas, tādēļ ilgstoša vadība viņam sagādā grūtības. Donkihots atstāj stipras gribas, izlēmīga cilvēka iespaidu. Ārkārtējās situācijās nepakļaujas apkārtējo spiedienam, rīkojas izlēmīgi. Nav naidīgs, taču savu dzīvesveidu un uzskatus aizstāv pārliecinoši. Ja viņu mēģina pakļaut vai ierobežot, rīkojas neprognozējami. Šī iemesla dēļ viņu uzskata par nelīdzsvarotu cilvēku ar smagu raksturu. Netīko pēc varas, jo uzskata, ka vara atņem cilvēkam brīvību. Ilgstošu sāncensību nevar izturēt, jo viņu maz interesē gan rezultāts, gan process.

 

       Attiecības

       Izzinātājs neprot saglabāt attiecības un necīnās par partneri. Neizprot cilvēku savstarpējās attiecības, tādēļ neprot izturēties smalkjūtīgi un iejūtīgi. Atļaujas katram pateikt, ko par viņu domā, sagādājot sev nepatikšanas. Nejūt apkārtējo attieksmi pret sevi, tādēļ ir uzmanīgs, ilgi novēro cilvēku, salīdzina, šaubās, neuzticas. Jūtās un emocijās neorientējas. Baidās no pārmetumiem un partnera dusmām, cenšas izvairīties no nekontrolējamām situācijām. Sarunas laikā mēdz enerģiski žestikulēt, runā skaļā balsī, vicina kādu priekšmetu, cenšas iekarot sarunu biedra uzmanību. Sarunājoties uzbudinās, runa paātrinās, kļūst nesakarīga (viņa domāšana ir ātrāka par runu). Žesti, mīmika un balss tonis izklausās draudīgi.

       Augstāk par visu vērtē sarunas ar patīkamiem cilvēkiem. Viņam nepieciešami zinoši, neparasti cilvēki, kuri spēj nodrošināt mierīgu mājas dzīvi, rada drošības un līdzsvara sajūtu (kāds ir viņa duālais Dimā). Viņam grūtības sagādā lēmumu pieņemšana attiecību jomā, jo neizprot partnera jūtas. Baidās kļūdīties, tādēļ nogaida un nesteidzas likumīgi apstiprināt attiecības. Saskarsmē ar nepazīstamiem ir piesardzīgs, uzmanīgs, mierīgs. Draugus izvēlas pats. Nepatīk dot solījumus, neprot atteikt. Spēj nesavtīgi palīdzēt cilvēkiem, kuri viņam lūdz palīdzību. Aizspriedumains.

 

       Veselība un sadzīve

       Donkihotu nomoka dažādas likstas – viņš nespēj sakārtot apkārtējo vidi un attiecības, nespēj īstenot savas ieceres, nespēj rūpēties par veselību, ķermeņa sajūtām u.c. Viņam bieži nepietiek dzīves prieka un spēka, ir kūtrs. Gaida tūlītēju rezultātu, tādēļ spējīgs pievērsties mākslīgiem stimulatoriem, kas rada atslodzi, bet dod īslaicīgu prieku – alkoholam, narkotikām un azartspēlēm. Izzinātājs ir neizturīgs pret sāpēm. Ja ir saslimis, tad vēlas ātru atveseļošanos. Ietiepīgi uzsver savas vajadzības un pieprasa nepieciešamās ērtības, taču diezgan viegli spēj izdzīvot arī pieticīgos apstākļos. Labprāt izmēģina jaunus dārgus dzērienus, apģērbus, braucienu limuzīnā u.c. Patīk jautras kompānijas, saviesīgi pasākumi. Viņam mēdz būt straujas garastāvokļa un pašsajūtas maiņas. Enerģijas pieplūduma periodi mainās ar nomāktību. Tad viņš kļūst vienaldzīgs, izvairās no cilvēkiem, ieslīgst pilnīgā bezdarbībā un gulšņā. Donkihots, atšķirībā no citiem sociotipiem, nevēlas, lai viņu uzmundrina un žēlo. Biežāk nekā citiem intuitīviem sociotipiem, viņam izdodas pašam pārvarēt sastinguma stāvokli.

 

       Donkihota saderīgākie partneri: duālais - Dimā, aktivators - Igo, mirāžas - Jeseņins un pusduālais Gabēns.

       *Mājaslapā meklējiet katra tipa plašu raksturojumu, sabiedrībā zināmu cilvēku piemērus un noderīgu informāciju par attiecībām un saderību.

       V. L. Miķelsones izdotās grāmatas:

2004. gadā – „Nepārveido sevi, tikai uzzini, kas esi”.

2007. gadā – „Nepārveido sevi, tikai uzzini, kas esi” (atkārtots, uzlabots izdevums).

2011. gadā – „Не меняйся, только познай себя”.

2014. gadā – „Atrodi sevi”.

2016. gadā – „Izdzīvot mūžu saskanīgi”.

 

tesktuālais materiāls // intervija // veselam.lv