Solis sociotipa atpazīšanā

 

Lai vieglāk nonāktu uz sociotipa atpazīšanas ceļa, bez četriem iezīmju pāriem (dihotomām) ir virkne citas metodes.

Ļoti nozīmīgas rakstura tipa noteikšanā ir pazīmes, kuras matemātiski pamatoja G. Reiņins. Ja savieto visas Reiņina pazīmes vienā tabulā, iespējams konstatēt, ka jebkurus divus sociotipus vieno septiņu pazīmju kopums, bet komforts baļļu izteiksmē starp viņiem ir ļoti atšķirīgs. Daļai pāros pazīmju atšķirība vai kopība rada papildinājumu, bet citos pāros iezīmju kopība izraisa domstarpības.

Šoreiz pievērsīsimies pazīmēm dinamiķis-statiķis.

Cilvēks, kas domās spēj iztēloties dažādu objektu un procesu virzīšanos laikā un telpā, tiek saukts par dinamiķi.

Cilvēks, kas domās spēj koncentrēties uz laika un telpas stāvokļa nemainīgumu, tiek saukts par statiķi.

 

Dinamiķis Statiķis

Dimā, Igo, Jeseņins Hamlets, Balzaks,   Džeks, Gabēns, Štirlics

Donkihots, Robespjērs, Maksims, Žukovs, Napoleons, Draizers, Hakslijs,   Dostojevskis
Labi apzina darbības veikšanas iespējas un spēj piedāvāt alternatīvas Apzina, no kā izriet darbības nepieciešamība un kādas būs darbības sekas
Pat savās domās spēj koncentrēties uz jebkura objekta pašreizējo   stāvokli, iedziļinoties tajā Pat savās domās spēj iztēlē koncentrējas uz jebkura objekta kustību laikā   un telpā
Domās modelē jebkura objekta stāvokli ārējā vidē Domās modelē jebkura objekta ietekmi uz sevi
Saprot, ko iespējams mainīt pašreizējā situācijā Saprot, kādā veidā iespējams mainīt pašreizējo situāciju
Kopējās sabiedrības vajadzības apzinās labāk nekā atsevišķa indivīda Atsevišķa indivīda vajadzības apzinās labāk, nekā sabiedrības.
Izprot informācijas plūsmu starp sevi un apkārtējo vidi Izprot savas rīcības sekas apkārtējā vidē – ko par mani teiks, domās,   sacīs citi
Runājot kontrolē ķermeņa stāvokli, tādēļ tas izskatās saspringtāks Runājot iesaista visu ķermeni, tas ir lokans, ietekmēšanai var mainīt   balss intonāciju
Citiem sniedz tādu informāciju, kādu atzīst par nepieciešamu pašreizējā   brīdī un izprot pats Gatavs sniegt informāciju par dažādiem laika periodiem, pat ja to viņam neprasa

Šīs iezīmes var viegli pamanīt darbībā, rīcībā, atbildes un padomu sniegšanā, lēmumu pieņemšanā. Īpaši tās pamanāms gleznus motīvā.

Sociotipiem, kuriem dominē statika, gleznā viss ir sastindzis, nofiksējies, tajā vērojama pabeigtība, nekas nav izplūdis. Gleznai parasti paredzēts norobežots laukums.

            

P. Duškins- sociotips Dons kihots - statiķis. Gleznā nemana nekādu kustību, dabā viss sastindzis, pat jūrā ūdens neviļņojas.  Ja tiek attēloti cilvēki, tad viņi ir kaut kādā sastingušā stāvoklī. Bieži ar seju uz pretējo pusi.

 

             

M. Tabaka - sociotips Žukova, statiķe. Kustība gleznā nav atspoguļota. Spilgtās krāsas nozīmē melno vai varas sensoro funkciju pēc socionikas. Stipras gribas cilvēks.

           

Iļja Repins - intraversiju manām arī gleznā un statika. Par sociotipu spriest atturos. Zālē sēdoši cilvēki kā sastinguši. Meitene pat kājas nešupo.

            

J. Rozentāls - kaut arī gleznās mīl atspoguļot tautas pulcēšanās vietas, taču viņus neiemūžina kustībā. Statiķis. Viens no spilgtākiem daba ainavu atspoguļotājiem.

 

Sociotipiem, kuriem dominē dinamika, objekti gleznā aktīvi iesaistīti kustībā, nekas nav sastindzis un nav pabeigts. Var gadīties, ka daļa no objekta attēlota uz gleznas, bet turpinājums ir jāiedomājas skatītājam. Gleznas laukums nav norobežots, tas ir izplūdis kā vēja izpūsts.

         

                               

S. Dali - sociotips Hamlets - dinamiķis. Hamletu gleznas visvieglāk pamanāmas, jo tajās dzīvi atspoguļoti pārdabiski gadījumi, Hamlets brīvi dzīvo savā iztēlē, fantāzijās un to visu "uzliek uz papīra". Noteikti viss ir kustībā, bieži attēlo pārdabiskas situācijas, kas dzīvē nav manāmas.

                 

                

                                            

Mikelandželo - sociotips Hamlets-dinamiķis. Līdzīgi kā Dali gleznās, arī viņa gleznās pamanīsim daudz ko pat prātam neaptveramu, pārdabisku. Pa gaisu var lidot viss - gan cilvēki, gan asi priekšmeti, dzīvnieki, koki ar saknēm, gan pārdabiski dzīvniekveidīgie. Galvas vietā dažkārt vat ieraudzīt koka saknes. Katrā ziņā glezna ir līdz maksimumam piesātināta.

                      

Šim attēlam es autoru neatradu, taču te skaidri manāma autora dinamiskā fantastika. Turklāt, šī fantastika statiķiem nav pieņemama. Riskēju, sakot, ka šo attēlu veidojis Hamlets.

             

Šo attēlu Sarmīte Pīka ievietojusi savā facebook blogā. Autors nezināms. Taču man tas izrasīja interesei. Šeit manāma statika - neviens dzīvnieks, nedz arī priekšmets nav kustībā, viss ir sastindzis. Vienīgi gailis dzied.

Otra iezīme, ko apskatīsim turpmāk,  gribas, varas, vai melnā sensorā, jo viss ir spilgtās krāsās, diezgan pārsātināts, attēlā pedantisks izkārtojums, taisnas, kā ar lineālu novilktas vagas. Sliecos domāt, ka autors ir ekstraverts, sensors,iracionāls. Statiķis.

Sarmītes klāt pievienotais ļoti veiksmīgais aforisms skan tā:"Tos dzīvniekus, kuru ir maz, ieraksta Sarkanajā grāmatā. Bet tos, kuru ir daudz - Pavāru grāmatā".