Socionikas pamati

Tāpat kā māju nav iespējams uzcelt, kamēr nav ielikti pamati, tā arī socioniku nevar apgūt pilnībā, ja nav apgūti pamati. Šajā sadaļā mēs sniedzam informācijas minimumu, lai Jūs spētu padziļināt savas zināšanas socionikā.

 

1 Nosaki sociotipu pēc parunām
2 Sensorā un intuitīvā atšķirības
3 Psihes funkcijas
4 Sociotipu "A" tabula
5 Četras rakstura pamatiezīmes
6 Sociotipu iedalījums kvadrās