Socionikas vārdnīca

Lai jums būtu vienkāršāk uztvert socioniku, mēs sniedzam galveno socionikas terminu skaidrojumu.

1 Psihes funkcija
2 Dihotoma
3 Introversija
4 Ekstraversija
5 Sensorika
6 Intuīcija
7 Loģika
8 Ētika
9 Iracionalitāte
10 Racionalitāte