Sociotipu izdzīvošanas koeficients

 

     Daudzi būs pamanījuši, ka visi cilvēki nespēj vienādi izdzīvot un nopelnīt pietiekamus iztikas līdzekļus. Šai sadaļā tiks sniegts skatījums par 16 sociotipu atšķirīgo pasaules uztveri, komforta sajūtu, un spēju patstāvīgi nopelnīt un izdzīvot.

     Savulaik socioniķe J.Filatova sniedza līdzīgu izdzīvošanas koeficientu atspoguļojumu ballēs. Autore šo aprakstu izstrādāja, pamatojoties uz iegūto pieredzi un vērojumiem sociālisma laikā – periodā, kad indivīdam nevajadzēja intensīvi domāt, kur mācīties, kur strādāt pēc izglītības iegūšanas, kā nopelnīt un izdzīvot. Tolaik visu tika paredzējusi valsts.

     Mainoties iekārtai, cilvēkiem nācās pašam izvēlēties, kur mācīties, meklēt un atrast darbu, kā nopelnīt un kā iekārtot savu dzīvi. Tieši šajā periodā parādās sociotipiem piemītošās, jau iedzimtās izdzīvošanas spējas, kuras nebija pamanītas iepriekšējā - sociālistiskā režīma periodā. Šajā grāmatā ballēs tiek sniegts apkopojums, kā šodien katrs no 16 sociotipiem spēj izdzīvot.

     Koeficienti ballēs nav paņemti nejauši, bet ir ņemtas vērā vairākas sociotipiem iedzimtās pamatiezīmes un viņu pieprasījums sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat tiek ņemta vērā sociotipa spēja patstāvīgi iegūt kaut vai izdzīvošanas minimumu (nodrošināt sevi), lai nesabruktu tirgus konkurences laikā un nepārvērstos par bezpajumtnieku.

     Nosakot koeficientu, tika ņemta vērā summa, kas veidojas no iezīmēm: sensorā un intuīcija, loģika un ētika, stratēģija un taktika, izlēmīgums un svārstīgums. Kopdarbībā ar kolēģi Elvi Krumholcu mēs veicām pārrēķinu, izteiktu ballēs. Līdzīgi kā J.Filatovas izvērtējumā, mēs maksimālo izdzīvošanas slieksni pieņēmām 45 balles, bet minimālo 25 balles.

     Lai lasītājs labāk saprastu, kāpēc tiek ņemtas vērā tieši šīs minētās iezīmes, der atgādināt funkciju lomu un spēku.

     Sensorā/Intuīcija. Sociotipi ar izdzīvošanas sensoro jebkuros, pat vissmagākajos apstākļos, spējīgi atrast izdzīvošanas minimumu gan sev, gan ģimenei. Ar laiku viņi iemanās uzlabot izdzīvošanas apstākļus ne tikai savai ģimenei, bet arī kolektīvam, pat valstij. Savukārt sociotipi ar detalizēšanas sensoro , spējīgi izdzīvot savu praktiskā darba iemaņu dēļ, viņi vienmēr ir un būs pieprasītu darba tirgū. Turpretī intuitīvie tipi ir atkarīgi no spējas pārdot sava radošā darba produkciju, kas nav materializēta (nav taustāma un redzama), kura krīzes apstākļos tiek pieprasīta daudz mazāk. Viņu noturība darba tirgū ir svārstīga, un viņi bieži izkrīt no darba tirgus aprites.

     Loģika/Ētika. Līdzīgi var raksturot sociotipus ar spēcīgu loģisko funkciju vai , kuri spēj izskaitļot, kā izdzīvot, dažkārt ekonomējot pat uz sīkumiem. Ja apstākļi spiež, loģiskie tipi vieglāk nekā ētiskie , spējīgi norobežoties no visa apkārt notiekošā, koncentrējoties sava mērķa sasniegšanai.

Nākamie divi iezīmju pāri aprakstīti sadaļā „Reiņina pazīmes”.

     Stratēģija/Taktika. Tipi, kam ir stratēģiska domāšana (Dimā, Robespjērs, Hamlets, Žukovs, Napoleons, Džeks, Dostojevskis, Gabēns) vieglāk izvirza tālejošus mērķus, savlaicīgi gādā par jaunu resursu (naudas, lietu, mantiskuma utt.) ieplūšanu. Turpretī pārējie sociotipi (Donkihots, Igo, Maksims, Jeseņins, Balzaks, Draizers. Štirlics, Hakslijs), kam ir taktiskā domāšana, pakļaujas mirkļa vajadzībām, kuras nepiepildījuši, zaudē orientāciju uz nākotni, bieži nonākot bezpalīdzīgā stāvoklī.

     Izlēmīgums/Svārstīgums. Šīs abas ir kvadru iezīmes. Izlēmīgās ir 2.kvadra (jaunība) un 3. (briedums) kvadras, kas pielieto milzīgu spēku un enerģiju grūtību pārvarēšanā. Viņi risina stratēģiski svarīgus procesus, bez grūtībām uzņemas riskus, nebaidās no satricinājumiem un nenoteiktības. Turpretī svārstīgās ir 1.kvadra (bērnība, kura vēl nav nobriedusi nopietnam darbam) un 4. (senatne, kas ātri zaudē modrību gadu nastas dēļ), pagurst pārvarot grūtības, bieži pat baidās uzņemties riskus. Kaut arī šis salīdzinājums lasītājam sākotnēji var šķist neizprotams, bet tieši pēc tāda principa tiek raksturotas kvadras, to spēks, ietekme un enerģija. Konkrētāk un izsmeļošāk aprakstīts nodaļā Kvadru raksturojumi, 56.lpp.

     Ņemot vērā visas nosauktās iezīmes, izveidota zemāk ievietotā tabula – sociotipu izdzīvošanas koeficients. Balstoties uz katra sociotipa individuālo izdzīvošanas koeficientu, ir aprēķināts koeficients visām starptipu attiecībām. Paskatoties tikai uz koeficientu summu, iespējams izprast, cik noturīga būs kopdzīve ikvienā no 16 pāru salikumiem.

     Sociotipi, kuri atrodas tabulas augšdaļā, ir apveltīti ar visaugstākajām izdzīvošanas spējām, savukārt sociotipiem, kuri izvietoti tabulas apakšdaļā tās ir visvājākās.

     Tieši sociotipiem ar visvājākajām izdzīvošanas spējām, bieži krītas pašvērtējums, viņus pārņem skaudība par citu veiksmēm. Šo iezīmi nedrīkst uztvert negatīvi un nodēvēt viņus par skauģiem. Šī sajūta viņos rodas neatkarīgi no apzinātām vēlmēm, jo viņi uz pasaules nejūtas pārliecināti. Tieši viņi visbiežāk ir demonstrantu, piketētāju un masu mītiņu dalībnieku vidū.

     Kopsavilkuma tabulā ieraugāma katras kvadras nozīmība pasaulē. Visaugstākā tā ir 3.kvadrai, kurai seko 2.kvadra, tad 4.kvadrai un visbeidzot 1.kvadrai. Tāpēc arī 1.kvadrai komfortablajās attiecībās koeficienti ir viszemākie.

Sociotipu izdzīvošanas koeficients ballēs

Nr.

Sociotips

Koeficients

1

Žukovs

45

2

Napoleons

44

3

Balzaks

42

4

Gabēns

42

5

Džeks

40

6

Maksims

40

7

Draizers

38

8

Štirlics

38

9

Jeseņins

35

10

Dimā

35

11

Robespjērs

34

12

Dostojevskis

32

13

Igo

32

14

Hamlets

30

15

Hakslijs

26

16

Donkihots

25

Izdzīvošanas koeficientu summas kvadru griezumā

1.kvadra

126

2.kvadra

150

3.kvadra

164

4.kvadra

138

 

Fragments no Veltas Līvijas Miķelsones grāmatas Atrodi sevi!, Rīga, Biedrība Socionika, 2014. 227.-229.lpp.