Biedrības "Socionika" pakalpojumi

Mēs vēlamies prezentēt un izplatīt socioniku visā sabiedrībā. Socionika piedāvā gatavus un drošus risinājumus dažādām sabiedrības grupām un personām, tāpēc vēlamies iepazīstināt jūs ar  piedāvājumu klāstu.

 

1 Pārsteidz savus draugus!
2 Sociotipa noteikšana
3 Socionikas kursi
4 Profesionālā orientācija
5 Prezentācijas lekcijas socionikā
6 Projektu komandu izveide
7 Personāla atlase
8 Personāla audits
9 Ģimeņu konsultēšana
10 Konsultācijas saderības meklējumos