Ātri! Produktīvi! Kvalitatīvi!

      Ikviens projekts norit veiksmīgi tikai tad, ja izveidota atbilstoša darba grupa. Pateicoties Socionikas un psihosofijas apvienojumam, iespējams izpētīt dažādas grupas, sniegt atbildes un dot rekomendācijas grupu izveidei atbilstoši projekta saturam.

 

      Veidojot darba grupu, tiek noteikts katra indivīda sociotips un psihosofiskais tips  iespējamai lomai projektā. Tiek ņemts vērā projekta ilgums un sadarbības iespējas darba grupas biedru starpā. Darbības pamatā svarīgi noteikt socioniskās un psihosofiskās starptipu attiecības. Dažas no attiecībām sadarbību veicina, citas slāpē un nogurdina, vai rada nevajadzīgas domstarpības. Dažas var izturēt ierobežotas stundas, lai neuzsprāgtu, dažās nepieciešams personu distancēt no otras.

Maksa par pakalpojumu pēc vienošanās (atkarībā no dalībnieku skaita un veicamā apjoma).

Sīkāk par šo pakalpojumu interesējieties biedrībā "Socionika".

Telefons:  29138333