Šajā sadaļā mēs ievietojam savas pārdomas, secinājumus un komentārus, kas ir atšķirīgi no citu izteiktiem komentāriem. Mūsu skatījums vienmēr tiek izvērtēts caur socionikas prizmu.

Dažos gadījumos mēs varam attaisnot kāda rīcību, kura presē un cilvēku uztverē tiek skatīta kā negatīva. Citos gadījumos ar savu analīzi mēs noņemt tādu kā plīvuru, kas palīdz situāciju izgaismot no cita skatupunkta.

Sanāk, ka mēs katrā rakstā atkārtojam: jā vien tev būtu socionikas zināšanas, tas dotu citu skatījumu uz lietām, notikumiem, strīdiem. Bet mēs tā patiesi domājam. Un vēlamies šo pārliecību iesēt arī Tevī, lasītāj.

1 Latvietis neatpazīst līderus
2 Savtīgums vai nepieciešamība?
3 Eirāzijas Savienības gars
4 Kremļa triumfa noslēpums
5 Politikas karuselī