Starptautiskais kopdarbības projekts

       Jau labu laiku Rīgas socionikas skolai bija nobriedusi doma par socionisko tipu sociālo pseidonīmu nosaukumu maiņu.

       Iespējams, tāda doma radās tāpēc, ka skolas vadības un visas III kvadras sociotipu misija ir iepriekšējo kvadru darbības kļūdu labošana. Konkrētāk paskaidrojot, III kvadras sociotipu uzdevums ir izlabot, modernizēt, mainīt visu, kas nepatīk saņemtajā mantojumā no iepriekšējām kvadrām.

       Gatavojoties kārtējai Kijevas 28. Starptautiskajai socionikas konferencei 2012. gada rudenī, Rīgas socionikas skola sagatavoja uzstāšanās referātu, kurā piedāvāja savus izstrādātos jaunos pseidonīmus. Dienu pēc uzstāšanās Rīgas socionikas skolas vadītāju, socionikas maģistri V.L.Miķelsoni uzrunāja Kijevas Humanitārās socionikas skolas vadītājs, viens no vadošajiem socionikas pētniekiem Viktors Guļenko, piedāvāja iesaistīties kopīgā projektā – jaunu sociālo pseidonīmu veidošanā. Acīmredzot sniegtais referāts lika aizdomāties par to nomaiņas nepieciešamību, jo daudzi no līdzšinējiem pseidonīmiem mūslaiku kultūrā ir novecojuši. Jeb nebija īsti precīzi izstrādāti.

 

       Projekta mērķis ir dot impulsu lielajam socionikas zinātnieku un pētnieku pulkam, lai drīzākā laikā kopēji spētu panākt vienotu sociālo pseidonīmu nosaukumu izveidi. Pašlaik socioniķu aprindās tiek sacerēti un lietoti dažādu autoru jaunieviesumi, kā rezultātā kavējas socionikas izplatīšanas darbs un zinātniskā statusa stabilizēšana. Bieži šādā pašplūsmā tiek veidoti pilnīgi vienādi sociālo lomu pseidonīmi, kas tiek attiecināti uz atšķirīgiem sociotipiem. Piemēram, aktieris – dažiem autoriem tiek attiecināts uz Hamletu, Igo un arī uz Napoleonu. Tāpat administrators – dažiem tas ir Štirlics, bet citiem Žukovs. Tas rada apjukumu sabiedrībā, liedzot veselīgi uzņemt šo zinātni.

 

       Mūsuprāt, sociotipu apzīmēšanā tieši sociālajiem pseidonīmiem vajadzētu iedzīvoties kultūrā, tāpēc, ka arī Aušras piedāvātie sociotipu apzīmējumi ar pasaulē populāru cilvēku vārdiem un uzvārdiem nes negatīvu pieskaņu socionikai kā zinātnei. Un tie ir ļoti neatbilstoši izveidoti.

       Par līdzšinējiem sociālajiem pseidonīmiem jāpateicas Viktoram Guļenko. Tomēr pēc projekta īstenošanas viņš ir izvirzījis priekšlikumu to maiņai.

     Zemāk ievietojam kopdarbības Noslēguma rezolūciju.

 


 

Projekts «Sociotipu nosaukuma saskaņošana»

Kijevas humanitārās socionikas skolas un

 

Biedrības Socionika Rīgas socionikas skolas  noslēguma rezolūcija

 

       Humanitārās socionikas skola (Kijeva), turpmāk saukta HSS, un Rīgas socionikas skola, kas darbojas Biedrības „Socionika” paspārnē, turpmāk saukta RSS, kopēji secināja, ka nepieciešams reformēt pašreizējos socionikas literatūrā izmantotos sociālo lomu pseidonīmus. Šī nepieciešamība pamatota šādu iemeslu dēļ:

       1. pamatīgi izpētot pastāvošās pseidonīmu sistēmas izmantošanu, mēs pierādījām, ka sociālās lomas pseidonīmu lielākā daļa pilnībā neatspoguļo sociotipa būtību un lomu sabiedrība, radot daudz neizpratnes;

       2. arī daudzu sociotipu pārstāvjus neapmierina šie nosaukumi, jo īpaši tāpēc, ka tie tiek uztverti burtiski, asociējoties ar kādu noteiktu profesiju;

       3. straujas kultūras attīstības tendenču rezultātā krasi mainījusies daudzu pseidonīmu uztvere vai tie ir morāli novecojuši;

       4. daži pseidonīmi nav viennozīmīgi attiecināmi uz abiem dzimumiem;

       5. pseidonīmi skaidri un precīzi nenorāda attiecīgā sociotipa vērtīgākās un stiprākās iezīmes.

 

       Augstāk norādīto iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka pastāvošie sociālās lomas pseidonīmi neatbilst zinātniskuma kritērijiem, un zināmā mērā kaitē socionikas kā zinātniskas disciplīnas tēlam.

       Šāda pseidonīmu izplatīšanās kultūrā mūsu skolas neapmierina. Lai piedāvātu un izstrādātu pseidonīmu maiņas risinājumu, mēs, HSS un RSS, esam vienojušies kopīgi radīto projektu virzīt apspriešanai un saskaņošanai.

       Jāpiezīmē, ka atrast vienu konkrētu vārdu, kurš aptvertu sociotipa jēgu, ir samērā grūts uzdevums. Vēl jāpiebilst, ka atsevišķās kultūrās atšķirīgi tiek uztverta sociālās lomas jēga, kas savukārt rada atšķirīgas asociācijas un novērtējumus. Tāpēc esam izvēlējušies divus dažādus nosaukums – vienu izvirzījusi HSS, otru RSS.

       Darbs noritēja, piedaloties abu skolu pārstāvjiem, ik nedēļu sazinoties skaipa konferencēs četru mēnešu garumā (no 2012.g. oktobra līdz 2013.g. janvāra beigām). Pats pozīciju izstrādes process notika divos etapos. Pirmajā etapā tika saskaņoti atslēgas vārdi, kas veido priekšstatus par sociotipu. Pārliecinājušies par abu pušu ļoti līdzīgu pieeju pseidonīmu izvēlē un saskaņojuši nosaukumus, noslēdzām otro etapu. Tabulā atspoguļoti saskaņotie pseidonīmi.

       Rīgas Socionikas Skolas un III kvadras socioniķu grupas atklātās diskusijas rezultātā tika izveidota pagaidu tulkojuma versija.

 

I kvadra

Izceltos boldā pieņemusi lietošai Rīgas socionikas skola

Sociotips

Kijevas Humanitārās Socionikas Skolas versija

Rīgas Socionikas Skolas versija

Donkihots

Искатель          pieņemts :Izzinātājs
Meklējošais

Осмыслитель
Jēgdevis

Dimā

Соглашатель
Saskaņotājs                 Komfortradis

Расслабляющий
Atslabinātājs

Igo

Чествующий
Svinētājs

Зажигатель
Iedvesmotājs

Robespjērs

Структуризатор
Strukturētājs

Реорганизатор
Reorganizators

II kvadra

Sociotips

Kijevas Humanitārās Socionikas Skolas versija

Rīgas Socionikas Skolas versija

Hamlets

Драматизатор
Dramatizētājs

Постановщик
Uzvedējs        Koriģētājs

Maksims

Следящий
Uzraudzītājs
Систематизатор
Sistematizētājs

Žukovs

Мобилизатор
Mobilizētājs

Распорядитель
Izrīkotājs           Rīkotājs

Jeseņins

Примиритель
Samierinātājs

Сплотитель
Saliedētājs        Motivētājs

III kvadra

Sociotips

Kijevas Humanitārās Socionikas Skolas versija

Rīgas Socionikas Skolas versija

Napoleons

Презентатор
Prezentētājs

Перестановщик
Pārkārtotājs        Virzītājs

Balzaks

Прогнозист
Prognozētājs

Критик
Kritiķis

Džeks

Освоитель
Apguvējs

Экспериментатор
Eksperimentētājs

Draizers

Настороженный
Piesardzīgais             Sargātājs

Традиционалист
Tradicionālists

IV kvadra

Sociotips

Kijevas Humanitārās Socionikas Skolas versija

Rīgas Socionikas Skolas versija

Štirlics

Движитель
Virzītājs

Супервайзер
Administrētājs

Dostojevskis

Деликатный
Iejūtīgais                Attīstītājs

Сострадающий
Līdzcietīgais

Hakslijs

Проникающий
Izdibinātājs

Разведывающий
Izlūkotājs

Gabēns

Прикладник
Praktiķis                Amatnieks

Бережливый
Taupīgais

       Pašreizējais mūsu skolu saskaņotais sociālās lomas nosaukumu saraksts tiek sniegts pirmajā redakcijā. To var papildināt vai grozīt, ja skolas saņems pamatotus ieteikumu variantus. Šīs rezolūcijas pielikumā tiks sniegta īsa sociālās lomas pseidonīma definīcija, kura tiks rekomendēta tulkošanai citās valodās.

       Abas puses rekomendē sociālās lomas nosaukumus publiskot un turpmāk izmantot dažādos rakstos, grāmatās un cita veida iespieddarbos, kā arī skolās, kursos, kur vien tiek pielietota socionika.

       Mēs, Kijevas un Rīgas socionikas skolas, ceram, ka kopīgi sasniegtais rezultāts tiks novērtēts un pieņemts kā labas sadarbības piemērs citām socionikas skolām. Vienlaikus mēs aicinām visus profesionāļus, kam rūp sabiedrības vērtējums par socioniku, piedalīties apspriešanā, kas ļautu pakāpeniski atmestu savu laiku nokalpojušos sociālās lomas pseidonīmus, aizstājot tos ar mūsu ieteiktajiem un motivētajiem pseidonīmiem.

       Rezolūcija abpusēji pieņemta un apstiprināta 06.02.2013.

       HSS Padomes priekšsēdētājs V.Guļenko

      RSS Valdes priekšsēdētāja V.L.Miķelsone, asistents E.Krumholcs