Biedrības "Socionika" mērķi

 

Cilvēks vienmēr vēlas būt laimīgs!

Katrs vēlas saderīgu un laimīgu laulību, mīļus un paklausīgus bērnus, saprotošus un laipnus dzīves drauga vecākus, iecietīgu un jauku vecmāmiņu, atsaucīgus un izpalīdzīgus radus, saticīgus un patīkamus kaimiņus.

Taču kāpēc ar dažiem saprasties ir tik viegli, bet ar citiem neizdodas veidot pat dialogu?

Kāpēc dažkārt nejauši sastapts cilvēks kļūst uzticamāks un patīkamāks par savu tuvāko? Kāpēc dažs mūžu nodzīvo laimīgs vienā laulībā, bet citiem laulību nākas šķirt pat vairākas reizes?

Kāpēc vieniem dzīves drauga vecāki ir vistuvākie cilvēki, bet citiem  pārvēršas niknākajos ienaidniekos? Un bērni! Reizēm jābrīnās, kā gan vienā ģimenē tie var piedzimt tik dažādi! Kā iespējams, ka vecāki nespēj mīlēt, sadzīvot ar saviem bērniem?

Kāpēc daži veido veiksmīgu karjeru, bet citiem neizdodas sevi realizēt un atrast atbilstošu vietu dzīvē?

Kāpēc tā notiek? Kādi ir visbiežākie konfliktu cēloņi ģimenē, un sadzīvē?

Vai pastāv saderīgu attiecību noslēpums?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz socionika.

Tāpēc mūsu mērķi un uzdevumi ir:

  • kopīgi veikt ceļu, lai rastu atbildes uz dažādiem saskarsmes jautājumiem;
  • iesaistīt arvien jaunus cilvēkus, kas labprāt apgūtu socioniku un prastu to izmantot dzīvē;
  • iesaistīt šajā procesā jauniešus;
  • sniegt lietderīgus ieteikumus ģimenēm;
  • veicināt ekonomikas attīstību, sniedzot atbalstu uzņēmējiem, palīdzot izveidot produktīvus un saliedētus darba kolektīvus.