Aleksandrs Bukalovs

Sociotips: Donkihots

Kijevas Starptautiskā socionikas institūta direktors, filosofijas doktors psiholoģijas jomā, filosofijas doktors socionikas jomā, Ukrainas - Kaukāza zinātnisko izpētes darbu goda doktors, žurnāla "Mенеджмент и кадры" galvenais redaktors. Viņa vadītais žurnāls 2008.gada 24.novembrī apbalvots ar Starptautisko Akadēmiskā Reitinga popularitātes balvu "Золотая Фортуна".

 

 

Olga Karpenko

Sociotips: Dimā

Kijevas starptautiskā socionikas institūta direktora vietniece, socionikas eksperte - konsultante, žurnāla "Meнеджмент и кадры" redaktora vietniece, daudzu zinātnisko publikāciju un rakstu autore.

 

 

Gaļina Čikirisova

Sociotips: Donkihote

Kijevas starptautiskā socionikas institūta zinātniskā līdzstrādniece, vadošā līdzstrādniece socionikas izpētes darbā.

 

 

Viktors Guļenko

Sociotips: Robespjērs

Socioanalīzes un sociodiagnostikas pamatlicējs, Kijevas humanitārās socionikas skolas dibinātājs un vadītājs, četru grāmatu, kā arī daudzu zinātnisku rakstu autors, vadošais speciālists „Mazās grupas socionikā" izpētē. Zinātniskais grāds: PhD socionikas jomā.

 

 

Valentīna Megedja

Sociotips: Hakslija

Filosofijas doktore socionikas jomā, plaša profila psiholoģe, daudzu jaunu socionikas izpētes darbu autore, vairāku socionikas grāmatu autore.

 

 

Anatolijs Ovčarovs

Sociotips: Gabēns

Filozofijas doktors socionikas jomā, socioloģijas zinātņu kandidāts, analītiskās un zinātniskās izpētes eksperts, daudzu grāmatu līdzautors un publikāciju autors.

 

 

Grigorijs Reiņins

Sociotips: Balzaks

Filozofijas doktors psiholoģijā, ASV asociācijas tipoloģijas loceklis (APT), psihoterapijas Līgas profesionālais loceklis (Nr 5724) praktizējošs (МАИСУ Nr.10-0666) loceklis, vadošais speciālists socionikā, "Mazās grupas socionikā" vadošais zinātnieks, daudzu publikāciju, grāmatu autors.

 

 

Grigorijs Šulmanis

Sociotips: Jeseņins

Kijevas Starptautiskā socionikas institūta direktora vietnieks, žurnāla "Socionika, mentoloģija, un psiholoģija" redaktors, zinātnes un tehnikas Valsts prēmijas laureāts, vairāk kā 40 socionikas publikāciju autors, viens no vecākajiem un nopelniem bagātākajiem socionikas aizsācējiem.

 

 

Viktors Sajenko

Sociotips: Žukovs

Maskavas praktiskās psiholoģijas institūta direktors, socionikas grāmatu ekskluzīvais izplatītājs.