Biedrību "Socionika" ir dibinājušas Līvija un Larisa Miķelsones.

Līvijai ir izdevies Latvijā radīt plašu rezonansi par socioniku.

Līvija Miķelsone:

Liktenis vai nolemtība, taču socionika "iekrita" man rokās. Nebiju nedz paredzējusi, nedz mērķtiecīgi uz to gājusi, lai gan astrologs to man paredzēja jau 1995. gadā. Toreiz pukojos, jo šķita - cik neticamas lietas viņš man stāsta. Horoskops vēstīja, ka pievērsīšos zinātnei, savu pieredzi pašas rakstītajās grāmatās atstāšot jaunākajai paaudzei… Tam nespēju noticēt. Noliku horoskopu malā, ar nolūku nedarīju neko.

       Tomēr viss notika tā, kā tam bija jānotiek. Vispirms es izgāju tipa noteikšanas praksi - 1997. gadā, kad nodibināju iepazīšanās aģentūru Skārleta. Pāru veidošanā sāku pielietot socionikas ieteiktās metodes, pirmo reizi mūžā pārliecinājos par tās efektivitāti. Rezultāti bija pārliecinoši. Tātad socionika darbojas!

       Jau 2004. gadā iznāca mana pirmā grāmata: Nepārvbeido sevi, tikai uzzini, kas esi!  2000 eksemplāri nepilnos divos gados tika izpirkti. 

        2007. gadā pēc lasītāju pieprasījuma tika izdots grāmatas otrais, papildinātais metiens.  Paldies Latvijas presei, kas mani pamanīja, kaut arī bailīgi, bet rakstīja par socioniku! Svarīga vieta socionikas popularizēšanā bija žurnālam Sarunas par to un tā kolektīvam. Daudzi joprojām piemin šī žurnāla pozitīvo ievirzi socionikas jomā un atšķirību no citiem žurnāliem.


      Jums šķitīs - pašslavināšanās? Ne jau man vienai tas izdevās! Novērtēju daudzus šajā procesā iesaistītos. Paldies kādreizējai kolēģei Ilonai Paičai, kura ielika manās rokās socioniku!


       Krietnu barjeru nācās pārvarēt, meklējot pirmajai grāmatai rediģētāju. Ieraugot manu manuskriptu, kādā izdevniecībā teica: Kas to jūsu Morzes ābeci var saprast. Te jau gadu vajadzēs, lai saprastu, par ko iet runa! (socionikas specifiskās, vēl valodā neieviesušās terminoloģijas dēļ). Nācās meklēt citu ceļu. Paldies, Inga Tev, jo Tu nenobijies, bet vispirms jau pati aizrāvās ar šo Morzes ābeci un pusgada laikā mēs izcepām grāmatui.

        Paldies arī publicistam Ērikam Hānbergam, kurš mani iedrošināja, ieteica rakstīt un iepazīstināja ar Ingu Jērumu, kā arī vadīja otrās grāmatas prezentāciju! Paldies arī režisoram Jānim Streičam, kurš vadīja pirmās grāmatas prezentāciju Rīgas Latviešu Biedrības namā! Paldies Ritai Jaurēnai, vienai no manām pirmajām  skolniecēm ar kuru kopā veidojām otro grāmatas: Nepārveido sevi, tikai uzzini, kas esi! izdevumu.


       Īpašs paldies visiem, kas noticēja socionikai un ļāva sevi intervēt un ievietot savus foto atbilstošā sociotipa fotogalerijā, tai skaitā  tolaik Latvijas valsts prezidentam Valdim Zatleram un citām sabiedrībā pazīstamām personām, kas ir snieguši atsauksmes sadaļā Atsauksmes par socioniku (komentāros)!       Kopš apmācu jaunos socioniķus, esmu lepna par tiem, kas turpina darboties šajā jomā. Jau ir iznākusi Ligitas Zīlītes grāmata: Personālvadība un socionika.  Zinu, ka katrs jaunais socioniķis inficē ar socioniku vismaz 10 un reizēm pat vairāk cilvēkus. Paldies, socionikas kolēģi, jums par to!

       Mani īpaši sajūsmina jauniešu aizraušanās ar socioniku – tas liecina, ka socionika neizzudīs! Arī viņi ir sapratuši tās nozīmi.

       Arī ārpus dzimtenes dzīvojošie latvieši spējuši ieinteresēt cilvēkus citur pasaulē. Man raksta no Vācijas, Zviedrijas, Anglijas, Īrijas, Amerikas un pauž sajūsmu  par socionikas patiesumu!

       Pateicos ikvienam!

       Kāpēc es vēlos popularizēt socioniku?

      Šobrīd jums grūti izprast kvadru lomu, par kuru citviet  pastāstīšu plašāk. Esmu III - reformatoru kvadras pārstāve, kas augstāk par jaunām idejām vērtē to realizāciju dzīvē. III kvadra ir tā, kas bieži reorganizē izglītības un veselības sistēmu…

       Kad socionika ienāks kultūrā, tā būs ilgi gaidītā kultūras un izglītības revolūcija.

       Grigorijs Reiņins (Balzaks no III kvadras) teicis: Katras jaunas zinātnes ienākšana kultūrā savā attīstībā iziet trīs  stadijas:

vispirms tiek izteiktas šaubas - Tas nevar būt!

iedziļinoties, saprot - Tajā kaut kas ir!

pēc kāda laika saka - Tas jau visiem zināms!

Socionika nav izņēmums. Veiksmīgi pārvarējusi pirmo stadiju, viņa pagaidām vēl nav nostiprinājusies trešajā."

Pārdroši? Bet cerīgi. Un es tam pārliecinoši ticu! Jo socionika vairs nevar pazust bez pēdām.