Hamlets - ētiskais intuitīvais ekstraverts

Pseidonīms: Koriģētājs

 

         

prototipi: Salvadors Dalī                      Viktors Igo

 

       Hamlets labi pārvalda runas mākslu, lielisks aktieris – viņa dzīve ir teātris un skatuve ir dzīve, spēj nospēlēt jebkuru lomu. Pasauli uztver kustībā. Saskarsmi papildina ar izteiksmīgu mīmiku, žestiem, skatienu un balsi. Ar to izrāda emocijas un attieksmi pret publiku. Spēj iespaidot lielu pūli, labs ideologs. Ikvienu ideju spēj pasniegt dedzīgi un kaismīgi, izraisa apkārtējiem cilvēkiem spēcīgas jūtas un pārdzīvojumus. Viņš iedvesmo citus un pats no tā iedvesmojas. Labi jūt cilvēku noskaņojumu. Ar publiku veidojas atgriezeniskā saite, jo Hamleta izraisītās cilvēku emocija, kas izpaužas kā sāpes, ciešanas, šausmas u.t.t., dod viņam spēkus un enerģiju. Kad saņēmis pietiekoši daudz enerģijas, vairākas dienas var staigāt ar apmierinātu, bet vēsu sejas izteiksmi. Brīnišķīgs stāstnieks, prot izteiksmīgi aprakstīt notikumus, piešķirot tiem citu jēgu, atklājot jūtu un pārdzīvojumu spraigumu. Viņa runā jūtams teatrālisms - pārspīlē emocijas, lieto izmeklētus vārdus. Vislabāk jūtas teātrī un radošu cilvēku sabiedrībā. Saskarsmē viņam ikviens ir skatītājs. Ja viņu klausās, kļūst jautrs un asprātīgs. Ātri pamana, ja viņu neklausās. Augstu vērtē savstarpējo cieņu. Uzticīgs savām vērtībām un ideāliem.

Iedzimtas vadoņa spējas, lieliska takta izjūta, tādēļ ātri gūst tautas (publikas) atzinību un atbalstu. Iecietīgs un līdzjūtīgs pret citiem, labprāt izpalīdz. Ļoti svarīgas viņam ir savstarpējās attiecības. Mīl dzīvi un vēlas piedalīties it visā, kas ap viņu notiek. Aktierim strauji mainās jūtas un noskaņojums – ciešanas, bēdas, skumjas u.c. mijas ar prieku, jautrību u.t.t. Viņš iespaidojas no vides un apstākļiem, var kļūt nervozs. Viņam piemīt zināma elegance, prot radīt par sevi labu iespaidu. Visnepatīkamāk jūtas situācijās, kad viņam nepievērš uzmanību. Vēlas, lai viņu saudzē. Patīk, ja viņam jūt līdzi un žēlo. Hamleta jūtas ir ļoti spēcīgas, viņš tās izmanto, lai ietekmētu apkārtējos. Tas viņam ļauj atbrīvoties no spriedzes un nomierināties.

Labi apjauš un izprot laika ritumu, notikumu secību (cēloņu un seku likums). Viņu vairāk interesē iespējamo notikumu sekas, un to ietekme uz cilvēkiem, mazāk acīmredzamās parādības. Spēj paredzēt notikumu attīstību. Emocijas viņš uzskata par jūtām, un talantīgi tās izrāda. Intuīcija liek pieņemt lēmumus, kas esošā situācijā, citiem šķiet nesaprātīgi un neizprotami. Pamatojoties uz pieredzi un intuīciju, aicina mācīties no pagātnes kļūdām. Intuīcijas vadīts nojauš trauksmainus notikumus, gatavojas tiem iepriekš, paredz vairākas risinājuma iespējas. Viņa dzīve ir spraiga un darbīga. Aizraujas ar mistiskām, noslēpumainām lietām, neredzamo pasauli. Piemīt iedzimtas ekstrasensa spējas, var enerģētiski ietekmēt citus. Tieši ENFJ sociotipa cilvēki bieži nodarbojas ar melno maģiju.

Enerģisks, atbildīgs, apzināti tiecas sasniegt mērķi. Viņam nepieciešama noteikta dzīves kārtība. Labprāt dzīvo sakārtotā pasaulē, un vēlas, lai citi darītu tāpat. Nepatīk vienlaicīgi darīt vairākus darbus un mainīt darbības veidus. Ierastā ritma maiņa dara viņu nervozu. Nepārtraukti atrod sev nodarbošanos. Viņam ir svarīgs apkārtējo viedoklis, viņš vēlas, lai tas būtu viņam labvēlīgs, tādēļ darbus veic rūpīgi un nekļūdīgi. Svarīgus lēmumus pieņemot, šaubās un svārstās. Ja lēmums pieņemts, rīkojas mērķtiecīgi, reizēm neizprotami. Var kļūdīties un piedzīvot neveiksmi, ja iepriekš nav savākta nepieciešamā informācija, vai lēmums ir pieņemts steigā. Viens no neveiksmju cēloņiem ir tas, ka Hamlets vispirms pievērš uzmanību cilvēkiem, nevis patiesiem notikumiem. Analizē, ja ir kļūdījies, un cenšas noskaidrot iemeslus. Neveiksmju gadījumos izvairās no sabiedrības un noslēdzas vientulībā.

Sarunās lielās ar pazīšanos un sakariem, izmanto sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdus un rada iespaidu, ka daudz zina. Patīk prognozēt darījumu izdevīgumu vai neizdevīgumu, taču patiesībā Hamlets neizprot šos jēdzienus. Tic tikai lietišķām, no ietekmīgām personām iegūtām, ziņām. Nopelna ar grūtībām, bet iegūtos naudas līdzekļus nevēlas izlaist no rokām. Viņam blakus nepieciešams duālais Maksims, kurš prot gan pelnīt, gan rīkoties ar naudu.

Spēcīgi attīstīta pienākuma apziņa, jūtas vainīgs, ja kaut kas nav izdevies, kā iecerēts. Reizēm viņu aizvaino, kāds padoms vai aizrādījums. Rodas iespaids, ka aktieris ir viegli aizvainojams. Viņam grūti savaldīties un izvērtēt attiecīgo situāciju. Ir pretrunīgs, nepacietīgs, ietiepīgs, un nepiekāpīgs. Spēj būt pārmērīgi prasīgs, neiecietīgs un pat nežēlīgs, tāpēc nelabprāt darbojas tur, kur nepieciešama pacietība (piemēram, bērnu audzināšana). Uzspiež citiem savus uzskatus.

Hamletam ir svarīgs ir cilvēka sabiedriskais stāvoklis sociālajā hierarhijā. Izvairās runāt par tēmām, kas saistītas ar cilvēka ķermeni, spējām un atbilstību amatam. Pats sevi neliela un neslavē - gaida, lai citi pamana. Aktierim mēdz būt zems pašvērtējums. Iecerēto sasniedz ar dažādiem paņēmieniem - darbojas slepeni, aizmuguriski iebiedē vai piedraud, izaicinoši uzvedas, spēlējas ar cilvēku jūtām, izaicinot izrādīt emocijas. Patīk ērtības, bet nemāk tās radīt, neprot atrast lietām piemērotas vietas. ENFJ vienmēr līdzās vajadzīgs kāds, kuram varētu dot norādījumus, pavēlēt vai palūgt. Viņš ir sīkumains attieksmē pret citiem. Viesojoties pie citiem ievēro, ja apkārt valda nekārtība un netīrība. Zaudē interesi par tādu cilvēku. Ciena rūpīgus un kārtīgus cilvēkus. Viņam svarīgāk ieraudzīt tīrību un kārtību, nevis turīgu un modernu iekārtojumu, kādā mājā. Nepanes sāpes un neērtības. Bieži šaubās vai ir pievilcīgs, vai viņa uzvedība ir pieklājīga. Ar grūtībām izvēlas piemērotu apģērbu. Reizēm apģērbā savieno nesaskanīgas lietas, tādēļ nokļūst neveiklā situācijā. Ja saņem aizrādījumu par apģērbu, garastāvoklis var pasliktināties uz ilgu laiku. Gadiem ejot, Hamlets iemācās smalki un pieklājīgi uzvesties un skaisti, saskanīgi, izmeklēti ģērbties. Labprāt lūdz padomu sava tēla veidošanā.

       Ciena cilvēkus, kuri prot savas domas izteikt saprātīgi, vispārināti, ievērojot būtisko. Uzklausa tos, kuri izsaka skaidrus apgalvojumus un padomus, ar teorijām saskaņotas idejas, kuru domas ir viegli uztveramas. Ir pārliecināts, ka cilvēkam jābūt darbīgam, mērķtiecīgam, izlēmīgam, apveltītam ar gribasspēku. Ciena izcilus vadoņus. Nepieciešams blakus just mērķtiecīgu cilvēku, kurš prot izcili pārvaldīt un vadīt, labprāt pakļaujas tāda cilvēka izrīkošanai. Šīs īpašības piemīt viņa duālam Maksimam. Hamletam nepieciešams apzināties savas nepilnības, lai iemācītos izvēlēties pareizo ceļu. Viņam ir svarīgi saglabāt harmoniju attiecībās, nenoniecināt savas vajadzības un nezaudēt savu būtību. Iespējams, ka viņš nespēj pamanīt acīmredzamo (uzdod vēlamo par esošo), tādēļ bieži cenšas stūrgalvīgi saglabāt neizdevušos laulību. Idealizē cilvēku savstarpējās attiecības, tādēļ ir viegli ievainojams. Jūtas iztukšots, ja cenšas pieņemt to, kas ir pretrunā ar viņa pārliecību.


       Hamleta saderīgākie partneri: duālais - Maksims, aktivators - Žukovs, mirāžas -  Draizers un pusduālais - Robespjērs. Taču jāņem vērā, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihpsofiskie tipu. Tādēļ ieteikums par saderību tikai pēc socionikas metodēm jau ir novecojis, jo zinātnes atrodas uz attīstības ceļa.

 

          Par Hamleta sievietēm 

       Tam lasītājam, kurš būs ieinteresēts tipu atpazīt pēc ārērjā izskata, der iegaumēt katram tipam kaut ko īpaši raksturīgu. Vairāk par ārējo izskatu lasi sadaļā - "Kā atpazīt sievietes sociotipu".

       Atjaunotās foto var vērot kā Hamletas sevi pasniedz, kas nepiemīt citiem tipiem. Te manāms gan aristokrātisms, gan senatnīgums, karnevālisms, aktierisms.

       Hamletai būt skaistai vēl nenozīmē, ka tas ir apkārtējo atzīts skaistums, kurš kautri zem segas glabājams. Hamletai nepieciešams, lai to ievērotu, lai pēc iespējas vairāk viņa savirmotu gaisu savā apkārtnē. Šim mērķim tiek pielietotas gandrīz visas: neparasts matu griezums, kurš kādreiz ir garāks, vai īsāks, kā pieņemts (var arī bez matiem), neparasta matu krāsa vai dažādi to kombinējumi, tetovējumi. Arī viņas apģērbs bieži izlec no sabiedrībā pieņemtām normām; pārāk garš, jeb krietni īsāks par to ar kādu pieklātos iziet sabiedrībā. Ir tendence fotografēties kailai, vai atkailinātai. Arī sarunāties viņa mīl pārāk skaļi, jeb pretēji - čukstus. 

 

Aina Poiša Agnese Rakovska Ance Krauze Antra Poča Baiba Kranēte

Britnija Spirsa Dalida Edīte Piaf Elita Drāke Gaļina Poļiščuka

Gundega Skudriņa Ieva Ādams Lejiņa Ieva Elkone Ieva Pļavniece Ilona Brūvere

Inga Matisone

Inga Pūce

Inta Gorodecka

Irēna Pulkinena

Iveta Grigule

 

Jūlija Ciceriņa

Katrīna Tatarinova

K Konveija

Laima Kota

Lelde Sermonte

Lolita Neimane

Madonna

Marina Lepēna

Merlina Monro Medora Ruiza
 
Penelope Krūza Renāte Ļitvinova Sandra Kalniete Santa Didžus Sarmīte Sīle
     
Zemfira Žanna Aguzova      

 


            Par Hamleta vīriešiem

Tas ir sociotips, kurš ātri iedzīvojas nepazīstamās kompānijās, tajās uzvedas droši, nepiespiesti, pat izaicinoši. Reizēm šķiet, ka viņš tīši izrādās, viņa teatrālā apģērba, gan teatrālās uzvedības dēļ.

Hamlets nav latviešu mentalitātes tips, tas krietni atšķiras no latviskā klusā, neemocionālā tipa, atšķirīgs arī pēc aziātiskās sejas izteiksmes.

Atšķiras ar īpaši izteiksmīgu, pat ugunīgu acu skatu, dzīvu, izteiksmīgu runu, kuru pavada efektīgi žesti, koķetērija. Zīmīgi, ka izvairās skatīties partneres acīs, tas pamanāms uz foto.

Hamleta vīrietis, kā neviens cits tips, izceļas ar sava tēla pasniegšanas stilu, gan tērpu izvēles ziņā, gan frizūras, gan tieksmē ataudzēt neparastu bārdu. Nebaidās publiski atkailināt krūšu daļu, kas nav novērojas citiem tipiem.

 

 

Agris Semēvics Ahmeds Zakajevs Aivars Brīze Aldis Siliņš Aleksandrs Bons
Aleksandrs Revva Andris Ērglis Andris Bulis Artus Kaimiņš Atis Tupiņš
Deniss Klavers Dima Bilans Dmitrijs Nagijevs Donalds Tramps Vladimirs Žirinovskis
Edgars Kramiņš Gvido Linga Intars Busulis Ints Teterovskis Ivars Godmanis
Jānis Junkurs Jānis Streičs Jānis Tutins Juris Bartkevičs Kaspars Bindemanis

Kaspars Blūmanis Levans Beridze Mehdi Ebrahims Vafa  Ņikita Dzigurda Pjērs Bogomazovs

Raivo Rosts Rolands Laķis Romāns Andrejevs-Dāvis Sergejs Gluško Sergejs Koļesņikovs

Timurs Rodrigezs Uldis Tīrons Valērijs Ļeontjevs Valērijs Mironovs Viktors Lapčenoks

 

       
Uldis Kokars