Napoleons - ESFP - sensori ētiskais ekstraverts

Pseidonīms: Virzītājs

    

Prototipi: Napoleons Bonoparte    Sergejs Jeseņins

 

Daudziem radīsies jautājums, bet vai tad šeit iederas Sergejs Jeseņins, kuru Aušra notipojusi kā intraverti ētisko intuitīvo  tipu. Pētot dažādus materiālus par Jeseņinu, var pārliecināties, ka krievu dzejnieks Sergejs Jeseņins pieder  ekstravertajam ētiski sensorajam tipam. Aušrai to var piedod, jo tolaik nebija izsmeļošu biogrāfisku aprakstu par cilvēkiem.

 

Napoleonam piemīt gribasspēks un pašcieņa. Apveltīts ar milzīgu enerģiju, gandrīz nevadāms. Iedzimtas vadītāja un organizatora spējas, tādēļ tiecas ieņemt vadošus amatus. Labāk jūtas liela kolektīva priekšgalā, bet nelielā grupā var radīt spriedzi. Prot radīt vienotības sajūtu, enerģiski iedvesmo un aizrauj cilvēkus kopīgam, tālejošam mērķim. Politiķim Virzītājam nepieciešama brīvība un neatkarība. Dzīvespriecīgs, darbīgs, rosīgs, nepiekāpīgs. Izprot cilvēku raksturus – ātri aptver, kuru spēs ietekmēt, kurš nepakļausies. Pašpārliecināts, prot ietekmēt un pakļaut, iekustināt arī neizlēmīgos un nepārliecinātos. Iepatīkas cilvēkiem, jo prot pateikt to, ko viņi vēlas dzirdēt. Veiksmīgs politiķis Virzītājs jebkura veida darījumos. Ja nepieciešams, prot rast izlīgumu ar pretinieku.

Viņa skatienā redzams pārākums un pārliecība. Ātri spēj izlemt un darbojas ar azartu. Rūpīgi veic pienākumus un prasa to no citiem. Darbojas atklāti, ar plašu vērienu. Ar tiem, kas spēcīgāki par viņu, līdzvērtīga saskarsme, bet nepieļauj, ka viņu nenovērtē. Izvairās no nepatīkamiem cilvēkiem. Neizprot un neciena vājas gribas cilvēkus. Uzskata, ka var visu paveikt, ja vien ir vēlēšanās. Necieš, ja apkārtējie nerēķinās ar viņu, vai neievēro viņa piezīmes un norādījumus. Vienmēr un visur atrod veidu, kā pievērst sev uzmanību.

Tic un paļaujas uz to, ko pats ir redzējis un ievērojis. Piemīt izteikta skaistuma izjūta un savdabīga gaume, kas bieži atšķiras no vispārpieņemtā. Ģērbjas sievišķīgi, spilgti. Tērpam pieskaņo aksesuārus. Viņa tērpi izskatās dārgāki par to patieso vērtību. Iepazīstoties, vispirms pievērš uzmanību izskatam un apģērbam, novērtē to. Viņš uzskata, ka tikai sakopts cilvēks ciena sevi un citus. ESFP vērtē „vīru pēc cepures”. Apģērbā nemēdz atdarināt citus, taču atceras detaļas un prot tās efektīvi piemērot sev. Patīk ērtības un omulība. Nekautrējas izteikties par fizioloģiskām vajadzībām. Regulāri seko tam, kas nepieciešams, lai uzturētu veselīgu miesu un garu. Nevēlas izskatīties vārgs un nevarīgs.

Garastāvokļa cilvēks. Ja politiķim Virzītājam ir labs garastāvoklis viņš ir jautrs, asprātīgs, uzslavē un apbalvo citus, jo viņam patīk iepriecināt. Ja noskaņojums ir pacilāts, viņš kļūst nesavtīgs un izšķērdīgs. Ja garastāvoklis ir nomākts, tad var kļūt skops un neievērot citus. Napoleona labai pašsajūtai nepieciešams, lai līdzcilvēki atzītu un novērtētu to, ko viņš dara citu labā. Visvairāk viņam nepieciešams, lai citi saprastu, ka jebkurš darbs jāveic bez skubināšanas, lai attaisnosies viņa uzupurēšanās citu labā. Necieš savā tuvumā slinkus cilvēkus.

ESFP ir diezgan kaprīzs. Necieš, ja kāds traucē viņa ierasto kārtību. Izvērtē un apspriež lietu vērtību, atbilstību un izskatu. Ja kāds viņam sabojā omu, vienmēr atrod vārdus ar ko atdarīt. Vainīgais dzirdēs visu, ko Napoleons par viņu domā. Ir neapmierināts, ja apkārt valda nekārtība. Pārāk uzticas citiem, taču ja vienreiz jutīs, ka tiek savtīgi izmantots, saraus attiecības.

Prot nopelnīt, un ar līdzekļiem rīkojas brīvi, pat izšķērdīgi, jo uzskata, ka dzīvo šodienai. Sarežģījumi viņu nebiedē, tieši to risināšana dod spēkus turpmākai rīcībai - viņš mācās no kļūdām. Piemīt tirgotāja spējas, un viņam vienmēr rodas jaunas ieceres. Var ilgstoši strādāt vienu darbu (piemēram, bankā), bet tiklīdz rodas iespēja pielietot uzņēmēja - organizatora talantu, strauji maina darbības veidu, nepalaižot garām izdevību. Vislabāk jūtas, ja viņš vada, nevis viņu vada.

Gūst pieredzi pētot cilvēku raksturus, iemācās tos atbilstoši vērtēt. Ilgi naidu un dusmas netur, parasti meklē izlīgumu ar ikvienu, kurš reiz bijis viņam tuvs, kaut arī ir dziļi aizskāris. Viņa dzīves vadmotīvs: „Miers baro, nemiers posta!”

Pēc viņa izskata var rasties iespaids, ka Napoleons ir lepns, iedomīgs, augstprātīgs cilvēks. Iepazīstot viņu tuvāk, domas mainās. Saskarsmi uzsāk viegli, jo apzinās, ka viņa pievilcība un brīvā izturēšanās spēj ietekmēt cilvēkus. Ir atklāts, vienkāršs, sirsnīgs, iejūtīgs un saprotošs. Attiecības veido prasmīgi un mērķtiecīgi. Pēkšņi var izdomāt iemeslu un pārtraukt uzsākto sarunu, ja jūt, ka iepazīšanās nedos labumu. Paškritisks, tādēļ pārspīlētas uzslavas uztver neuzticīgi. Lielā kompānijā jūtas pārliecinoši, jo enerģiju gūst saskarsmē. Vientulību nepanes, tā viņu iztukšo. Ilgstoši esot vientulībā, Napoleons var zaudēt iedvesmu darboties, kļūt nervozs, vai pat saslimt.

Jaunībā mācīšanās Napoleonam šķiet mazsvarīga, attiecību romantika un ārpus skolas dzīve šķiet saistošākas. Viņš to izbauda. Vēlāk pārdzīvo, ka izniekojis laiku un nav ieguvis izglītību. Turpmākās dzīves laikā cenšas to iegūt. Apjauš, ka viņa dzīves piepildījums ir darbošanās ar cilvēkiem un liela kolektīva vadīšana, vai vienkārši ātrašanās cilvēkos.

Partnerattiecības mēdz būt nepastāvīgas. Sākotnējā sajūsma ir spēcīga, bet virspusēja - to var nomainīt pilnīga vienaldzība. Bieži kāds sīkums traucē partneri pieņemt, un aizraušanās ātri pāriet. Napoleons nevar tieši pateikt partnerim, ka tas viņu neinteresē, ka viņa uzvedība ir nepieņemama. Ar savu izturēšanos liek partnerim to noprast. Napoleons prot gan strīdēties, gan samierināties. Nepakļaujas ietekmei, kas ir pretrunā ar viņa vēlmēm un vajadzībām. Labprāt stāsta savus piedzīvojumus un pārdzīvojumus.

Politiķim Virzītājam kā visiem cilvēkiem, nepieciešams tuvs draugs, kuram var uzticēties, viņam jābūt erudītam un gudram. Daudz ziedojas citiem, ja kāds tuvinieks vai paziņa nokļūst nelaimē, viņš steidzas palīdzēt. Tādos gadījumos spēj ziedot pat to, kas nepieciešams pašam – mantu, naudu, zāles, mājvietu. Žēlsirdīgs. Napoleonam vienmēr ir kāds par ko rūpēties. Atbildīgs par cilvēku, ar kuru ir kopā. Rūpējas par savu veselību, jo vēlas labi izskatīties. Prot un patīk radīt ap sevi svētku gaisotni. Patīk uzņemt un izklaidēt viesus. Neļauj garlaikoties tiem, kurus sapulcinājis. Prot uzturēt sarunu par jebkuru tēmu, tomēr ne vienmēr izprot visu, par ko runā. Viņa zināšanas ir daudzpusīgas, tomēr reizēm virspusējas. Ja kompānijā neatrod sarunu biedrus, un netiek skartas viņu interesējošas tēmas, var nemanāmi aiziet.

Napoleonam ir svarīgi, bet ne vienmēr izdodas, noskaidrot - ko no katra var sagaidīt, no kā jāuzmanās. Napoleons iemācās būt piesardzīgs. Ja cilvēks, kuram Napoleons ir uzticējies, viņu pievīlis, tad labvēlību neatgūs. Viņš nav pārliecināts par savām prognozēm un priekšnojautām, tādēļ tās skaļi neizsaka. Ja netiek novērtēts un saprasts, kļūst drūms. Taču ilgstoši nespēj noslēgties no sabiedrības un dusmoties, viņš mēģina atgūt dzīvesprieku.

Mēdz mainīt aizraušanos un darbus. Spēj darīt vairākus darbus vienlaicīgi. Bieži viņa izteikumi un rīcība ir pretrunīgi vai nesaprātīgi. Grūtības sagādā loģisku sakarību izvērtēšana, sīkumains pētnieciskais darbs, no tā cenšas izvairīties. Sociotips, kurš mūža garumā cenšas apgūt arvien kaut ko jaunu, nepieredzētu, neizzinātu. Viņam nepieciešams pilnveidoties, attīstīt prātu un spējas. Ātri zaudē aizraušanos, ja saprot, ka tas viņam nav vajadzīgs. Meklē kaut ko citu, jo bez darbošanās nespēj dzīvot. Interesējas par sadzīves tehniku, bet tās lietošanu apgūst ar grūtībām. Arī Napoleona vīrieti, kopš bērnības, interesē mehānismu uzbūve, viņš to bieži sabojā, tomēr labošanas darbi ne vienmēr veicas. Skolas laikā grūtības sagādā matemātika un eksaktie priekšmeti. Viņa domāšana un uztvere ir tieša.

Napoleona darbaspējas ir atkarīgas no garastāvokļa. Labā omā var uzsākt smagu un sarežģītu darbu, bet ja noskaņojums ir pasliktinājies, tad zūd vēlme darboties, var gulšņāt. No garlaicīgām nodarbēm izvairās. Ciena darījumu cilvēkus, kuri prot strādāt vērienīgi. Pats dzīves laikā nomaina vairākas profesijas, taču visas cenšas apgūt, iegūstot papildus informāciju. Neuzsāk darbus, kas nākotnē nedos pozitīvu rezultātu. Jo lielāka slodze, jo jūtas vajadzīgāks un mundrāks. Ja nav iespējas vērienīgi darboties, kļūst mazkustīgs, neapmierināts, sāk sūdzēties par slimībām, pamana iespējamās dzīves negācijas, visu kritizē un kurn. Patīk pārmaiņas, nepārtraukta notikumu attīstība. Viņš bieži grib kaut kur traukties, kaut ko mainīt. Neprot aprēķināt un sadalīt, darbam nepieciešamo laiku, neprot nošķirt svarīgo no mazsvarīgā, tādēļ bieži nonāk laika trūkumā. Solījumus nesteidzas pildīt, bet tīšuprāt arī nekavē. Ja saprot, ka kāda lūgumu nespēs izpildīt, atsaka tieši.

Pateicīgs tiem, kuri palīdz noteikt darāmā darba termiņus. Uzmanīgi, ar interesi uzklausa padomus, notikumu attīstības prognozes un dažādas darba risināšanas iespējas, kuras pats neizprot. Napoleons ar gadiem kļūst arvien prasmīgāks, izglītotāks un interesantāks, jo piesavinās noderīgo un prot to pielietot. Patīk, ja viņu pierunā vai pārliecina mierīgā tonī, (kā to spēj viņa duālais Balzaks), izmantojot piemērus un pamācošus atgadījumus. Pateicīgs tiem, kuri viņu atbrīvo no pārpratumiem un izskaidrošanās. Viņš dzīvo šodienai, un, viss viņam nepieciešams šeit un tagad.


       Pēc socionikas ieteikuma, Napoleona saderīgākie partneri: duālais - Balzaks, aktivators - Džeks, mirāžas - Gabēns un pusduālais Jeseņins.

Par savstarpējo saderību.

Zinātne joprojām attīstās, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Ieteikums par saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojis, savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Sarežģīti? Bet mēs šobrīd dzīvojam sarežģītā laikmetā. Izdzīvos tas, kurš turpinās mācīties!

 

 

Aija Eidinta

Aija Strautmane Alla Pugačeva

Alsu Abramova

Anna Veski

Anni Lorak Astra Stafecka Anželika Varum Baiba Broka

Baiba Rozentāle

Baiba Sipeniece-Gavare

Candiy Chilli

Dace Reinika Dagnija Lubiņa

Dzintra Šterna

Edīte Pjeha

Elizabete Teilore

Elizabete Zagorska

Elīna Garanča

Elza Rozentāle

Gaida Jermacāne

Gunta Virkava

Ieva Leimane Ilma Čepāne

Ina Gudule

Ināra Pētersone

Indra Burkovska

Iveta Feldmane

Jeļena Stepaņenko

Jolanda Suvorova 

 

 

Jūlija Proskurjakova

Kristīne Krasovska

Kristīne Opolais

Larisa Guzajeva

Liene Šomase

 

 

 

 

 

Linda Leen   Līva Liepiņa-Redliha  Lolita Miļavska 

Ludmila Narusova 

Marija Maksakova 

 

 

Marija Rudoviča

Mirdza Zīvere  

Monserata Kabaljē

Nastja Kamenska

Natālija Koroļova

 

 

 

 

 

Nellija Janaus   Olga Pīrāgs 

Peng Liuan - Ķīna

Renāte Reinsone 

Santa Miķelsone 

 

 

 

 

Tamāra Siņauska Tatjana Kravčenko   Zane Mundure 

Zinaida Kirijenko

 

 

 

 

 

 

         

 


 

Agnis Kalnkaziņš

Aigars Kalvītis

Aivars Garda Aivars Lembergs Alberts Kauls

Aivars Dovguško

Andrejs Molčanovs

Andrejs Daņiļenko

Andris Keišs

Ansis Saliņš

Āris Auders

Boriss Berezovskis

Dainis Liepiņš

Dainis Porgants

Dmitrijs Ragozins

Džo Abrahams

Elmārs Tannis

Edmunds Jurēvics Emīls Balceris Ēriks Gruzniņš

 

Ēriks Ozols

Gatis Blumbergs

Genādijs Hazanovs

Gunārs Igaunis

Gundars Āboliņš

Gundars Bērziņš

Henrihs Kalvītis

Helmuts Kols

Henrijs Buks-Vaivods

Henrijs Fogels 

 

Igors Krutojs

Imants Burvis

Imants Rendenieks

Imants Valers Ivans Klementjevs 

 

Jānis Baiks  

Jānis Holšteins

Juris Hiršs

 Juris Šteinbergs

Kaspars Podiņš 

 

Kārlis Leiškalns  Leonīds Loginovs

Mārcis Manjakovs

Mihails Gorbačovs Mihails Kasjanovs 

 

Nikolajs Baskovs

Nils Muižnieks

Oskars Juhnēvičs

Raimonds Bergmanis  Raimonds Gerkens

  

 

 

Raimonds Timma  

Ringolds Balodis  

Romāns Naudiņš 

Sols Bukingolts Teds Kenēdijs 

 

Uldis Grava

Valdis Semjonovs 

Varis Vētra

Vasīlijs Meļņiks Viktors Černomirdins

       
Vilis Lācis Vinstons Čerčils Vitālijs Gavrilovs  Vitālijs Zaharčenko Vjačeslavs Ščerbatihs 
     
Vladimirs Vinakurs Elvis Preslijs   Alans Pizs