Balzaks -INTP - intuitīvi loģiskais introverts

Pseidonīms: Kritiķis

 

 

atbilstošais INTP prototips: Alberts Einšteins

 

Daudziem radīsies jautājums, bet vai tad šeit iederas Alberts Einšteins.  Pētot dažādus materiālus par Balzaku, lasot autobiogrtāfiju, pārliecinājos,  ka franču romānu rakstnieks un dramaturgs Onrē de Balzaks  atbilst intuitīvi ētiskajam intravertam tipam  - INFP  pēc sociālā pseidonīma - Motivētāja tipam.  Taču Alberts Einšteins pilnīgi atbilst INTP vai Kritiķa tipam.  Aušrai to var piedod, jo tolaik nebija izsmeļošu biogrāfisku aprakstu par cilvēkiem.  Uz laiku tas radīs apjukumu, taču, pienācis brīdis labot kļūdas.

 Mājaslapas sadaļā: "Iepazīsim ģēnijus" tikauzrakstīts zinātniskais darbs, pierādot Einšteina piederība intravertam intuitīvi loģiskajam tipam.

 Balzaks ir uzmanīgs dzīves vērotājs. Bieži nopietns, neapmierināts vai skumjš. Saredz pretrunas notikumos un nojauš notikumu attīstības gaitu. Izprot, kā šodienas notikumu attīstība ietekmēs izmaiņas nākotnē, spēj pamanīt nelabvēlīgu attīstības virzienu. Prot savlaicīgi paredzēt nesaprātīgas rīcības sekas un izskaidrot situācijas pasliktināšanos. Viņam vienmēr ir savs viedoklis par notikumu attīstību un lietderību. Nesteidzas, jo baidās kļūdīties. Cilvēki uzskata, ka viņš ir pasīvs.

Kritiķis daudz lasa, tādēļ viņam ir pieejams plašs ziņu un zināšanu kopums, kas dod iespēju salīdzināt un vērtēt katru jaunu ideju. Iespējams, tāpēc jauninājumus uztver piesardzīgi un bez liekas sajūsmas. INTP bieži ir sajūta, ka viņš visu jau zina, tādēļ viņu nepārsteidz un neiepriecina iznākuma atbilstība paša paredzētajam. Tādās reizēs viņš var kļūt melanholisks. Sajūta, ka sveši cilvēki ir kaut kur redzēti vai pazīstami, ļauj paredzēt viņu rīcību. Apkārtējie viņu uzskata par labu cilvēku pazinēju. Noslēgtības vai intravertuma dēļ, savus uzskatus un paredzējumus izsaka atsevišķiem cilvēkiem. Prot sīki analizēt sarežģītas situācijas un izprast problēmas būtību.

Izprot naudas vērtību un priekšrocības. Ja viņa rīcībā nav pietiekoši daudz naudas, izturas mierīgi, kaut gan smagi pārdzīvo. Nepatīk lūgt, aizņemties naudu un lietas, vai dzīvot parādos. Viņam izdodas atrast izdevīgākos naudas ieguldījuma veidus, lai gūtu peļņu. Kritiķim naudas krāšana ir ieguldītā darba un spēku mērs. Viņam nepatīk pārpūlēties, lieki nešķiež spēkus, pārsvarā ir atslābinājies. Pat visaizraujošāko darbu veic apdomīgi. Sports nepieciešams fiziskās formas uzturēšanai, taču darīt to regulāri viņam nepietiek apņēmības. Nepatīk straujas pārmaiņas.

Balzaks spēj radoši domāt un spriest, taču strādā atbilstoši likumiem un noteikumiem, nevis balstoties uz pieredzi. Viņš pastāvīgi darbojas vai prāto, kā darbus labāk paveikt. Pirms iesaistās kādā darījumā, rūpīgi apdomā sekas, jo nemīl riskēt. Vienmēr izvēlas drošāko risinājumu. Nesasteigs dokumentu parakstīšanu, ja nebūs pārliecināts par veiksmīgu iznākumu, izpildi atliks uz nenoteiktu laiku. Ja ir pārliecināts par savu lēmumu pareizību, tad pasteidzina notikumus. Darījumos ir uzticams, godīgs partneris.

Izvirza mērķi, tā sasniegšanai izvēlas vienkāršāko un izdevīgāko iespēju. Uz mērķi virzās nesteidzoties un pakāpeniski. Necieš, ja viņu steidzina vai pamāca, kā un kādā kārtībā darāmi darbi. Nesteidzas, bet nenokavē. Viņa pārliecība - steidzies lēnām! Pacietīgs, vajadzības gadījumā var nogaidīt, nemainot nodomus. Neatkarīgs. Darbu veic mierīgi un mērķtiecīgi, neskatoties uz saspringtu darba kārtību, prasmīgi sadalot spēkus. Strādā patstāvīgi. Nepatīk, ja novērš viņa uzmanību, ja notiek nevajadzīga rosīšanās, sajukums, izskaidrošanās un slepenas darbības. Ciena atklātu rīcību. Reizēm, precizitātes un sīkumainības dēļ, izraisa strīdus ar līdzcilvēkiem.

Pastāvīgā piesardzība ļauj nojaust situācijas attīstību, kā arī darbināt prātu un ar kritisku pieeju atmest nevajadzīgo. Pirms darba uzsākšanas apkopo visas pieejamās ziņas par to, pārdomā nepieciešamo līdzekļu izmantošanu. Izejot no mājas piesardzīgs, pārbauda vai ir izslēgta sadzīves tehnika, aizvērti logi u.t.t.

Sarežģītos apstākļos saglabā aukstasinību, nekļūst vieglprātīgs, pārdomāti tiecas uz iecerēto. Viņa stiprā puse ir racionālisms (darbojas balstoties uz saprātu, bet ne pieredzi - lietderīgi, izdevīgi, ērti). Spēj ilgstoši un rūpīgi strādāt darbus, kā veikšanai nepieciešama saprātīga, skaidra un sakarīga domāšana. Pārdzīvo, ja darbs nedod vajadzīgo iznākumu, tad var zaudēt iedvesmu. Nepieciešams, lai tas, ko viņš dara, gūtu augstu novērtējumu. Pastāvīgi attīsta meistarību. Vairāk uzticas sev, nelabprāt pieņem citu cilvēku palīdzību. Skaidrojot darbības būtību, spēj to pierādīt praktiski vai balstoties uz iepriekš pierādīto, izmanto savus apzīmējumus.

Mīl dabu, patīk ceļot. Pirms došanās ceļojumā izvēlas nepieciešamās lietas, lai nodrošinātu elementārās ērtības visiem dzīves gadījumiem. Sevišķu uzmanību pievērš atpūtai un miegam. Gadu gaitā izveido savām vajadzībām atbilstošu, darba un atpūtas, režīmu. Ja ir labā fiziskā formā, tad jūtas pārliecināts par sevi.

INTP uzskata, ka izvirzīšanās kādā amatā viņa dzīvē nav galvenais, tādēļ necenšas kļūt līderis. Vienkāršs un draudzīgs, netiecas pēc varas, nelielās ar sasniegumiem vai ietekmīgiem sakariem. Tomēr, ja kritiķis ir vadošā amatā, tad ar grūtībām no tā atsakās. Pat ieņemot augstu amatu, neslēpj savus ieradumus, vājības, aizraušanās. Nevēlas un neprot pakļaut citus, neizmanto represīvas metodes cilvēku ietekmēšanai.

Balzakam patīk skaistas, harmoniskas lietas, bet pašam grūtības sagādā personīgās vides sakārtošana. Aizraujas ar dažādu mākslas veidu pētīšanu un dažādu lietu kolekcionēšanu. Sievietes ģērbjas neuzkrītoši, izvēlas pelēcīgus toņus un vienkāršus matu sakārtojumus, maz lieto dekoratīvo kosmētiku. Ģērbšanās veids šī tipa pārstāvjiem var būt atšķirīgs. Nevērīgs vai rūpīgs, pārdomāts un atbilstošs noteicošām modes ievirzēm. Nejūtas pārliecināts par savu izskatu.

Izturas mierīgi un pieklājīgi, atstāj izglītota, izsmalcināta, smalkjūtīga, patīkama sarunu biedra iespaidu. Viņa šaubas un neticība atvēsina pārāk sajūsminātus cilvēkus. Dziļdomīgs. Ar grūtībām izprot savas jūtas, viņam tās liekas nenoteiktas vai pretrunīgas. Uzbudinājumu un aizvainojumu neizrāda, bet var kļūt īgns un mazrunīgs. Ja kāds aizvaino, pretojas ar „melno humoru”. Viņam interesē pasaules iepazīšana un izzināšana, bet nav norūpējies par sevis izzināšanu, jo uzskata, ka par sevi visu zina. Savu uzvedību neanalizē. Patīk citus pamācīt, ne vienmēr atbilstošā laikā un vietā.

Patīkamā kompānijā atbrīvojas, kļūst asprātīgs, joko. Spēj citus smalki izsmiet, lietot dzēlīgus izteicienus. Vēlēšanās uzturēties sabiedrībā ir atkarīga no noskaņojuma. Labā garastāvoklī ir dzīvespriecīgs, runīgs, bet reti smejas. Viņam raksturīgs skumjš smaids. Ja noskaņojums ir slikts, tad klusē, izvairās no sabiedrības. Izvairās no strīdiem un sarežģījumiem, tādā veidā, reizēm neapzināti, izprovocē attiecīgu emociju izvirdumu. Sāpīgi uztver jebkuru sarunu paaugstinātā, asā tonī. Balzaku kaitina un nomāc vētrainas emocijas un asaras. Viņš apmulst un nezina, kā rīkoties. Lieki nerunā, lai nesāpinātu otru. Tomēr neizdodas būt līdzjūtīgam, jo slikti izprot citu cilvēku jūtas. Izvairās no uzbudinātiem cilvēkiem. Ja partnerim ir nepieņemams viņa viedoklis, kritiķis klusējot piekāpjas vai rīkojas pēc saviem uzskatiem. Neapzināti viņa uzvedība var kļūt divdomīga un noslēpumaina.

Atsaucīgs, labprāt palīdz citiem, atliekot savus darbus un intereses uz vēlāku laiku. INTP ir svarīgi just un apzināties, ka viņš ir vēlams un nepieciešams. Ja nav par ko rūpēties, tad viņš atslābinās un nezina, kā sevi nodarbināt. Viņam nepieciešams ar gribasspēku apveltīta cilvēka atbalsts un uzmundrinājums. Ciena stiprus, mērķtiecīgus cilvēkus, kuri nebaidās no grūtībām. Ja kritiķim ir spēcīgs aizbildnis, viņš labprāt kļūst tā iedvesmotājs. Piemīt pašcieņa. Vēlas, lai viņu cienītu, bet neprot to iemantot. Par to apbrīno citus.

Neuzstāda augstas prasības, un, ja nepieciešams var ērti iekārtoties mazā istabiņā. INTP patīk ērtas mēbeles, klusināta mūzika, mājīgs apgaismojums. Vēlas dvēseles mieru, brīnišķīgi jūtas omulīgos un mierīgos apstākļos. Savā mājā uzņem tikai tuvus draugus. Kritiķis viesojas pie cilvēkiem, kuri pret viņu ir īpaši labvēlīgi. Tur viņš kavējas jaukās atmiņās, pavada laiku mierīgās sarunās. Balzaks ir labs un atsaucīgs draugs, rūpīgs ģimenes cilvēks, patiesi mīl savus tuviniekus, ir iejūtīgs un sirsnīgs.

Viņam piemīt vērtēšanas un paredzēšanas spējas, tādēļ maz interesē psiholoģija. Jūtu un attiecību analīze viņam sagādā grūtības un nesniedz gandarījumu. Attiecībās nedrošs, baidās izrādīt jūtas un emocijas.

Par savstarpējām attiecībām

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām attīstās, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Sarežģīti? Bet mēs šobrīd dzīvojam sarežģītā laikmetā. Izdzīvos tas, kurš turpinās mācīties!

       Pēc socionikas ieteikumiem Kritiķa  saderīgākie partneri: duālais - Napoleons, aktivators - Draizers, mirāžas - Hakslijs un pusduālais - Žukovs.

 
Aija Gargurne

Aina Ulmane

Anastasija Voločkova Anna Trosmane Arta Šneidere Kalvīte  

 
Astrīda Marčenoka Baiba Rēdere Dace Melbārde Dace Vilsone Danuta Urmane  

 
Elita Krūmiņa Elīne Zīlīte - Peniķe Gita Zāmure Gundega Prīmane

Ieva Timma

 

 
Ilze Indrāne

Ilze Oša

Ilze Rūdolfa-Kristovska

Ina Druviete

Ināra Logina

 

 
Inese Kučinska Inga Šnore Inguna Sudraba Irēna Krūmane

Irina Allegrova

 

 

 
Iveta Vējone Iveta Kažoka Jeļena Gorbunova Karīna Pētersone

Katrīna Denēva

 

 

 
Krista Vāvere   Kristīne Kalvīte Kristīne Orbokaite Laine Kučinska

Larisa Miķelsone

 

 

 
Lidija Gavrilova Liesma Lazda Ļera Kudrjavceva Marija Naumova

Marina Ļitviņenko

 

 

 

 
Marta Mistere Maruta Grīnberga

Natālija Grasmane

Olga Krutaja Patrīcija Rūtledža  

 
Raita Karnīte

Rita Kalvāne Aiduka

Santa Viltnere

Sarmīte Ķikuste

Silva Golde  

     
Vaira Paegle Velga Riekstiņa Vija Miška  Zanda Lukašēvica Zane Vaļicka  
           
           

 


 

Aivars Štokenbergs Aivars Borovkovs

Aivars Endziņš

Alberts Krūmiņš

Aldis Gobzems

Aleksandrs Litvins

Andris Balacis

Andris Bernāts Andris Kolbergs

Andris Rāviņš

Andris Šķēle

Arnis Kaktiņš

Artūrs Ruseckis

Boriss Cilēvičsš

Dainis Dukurs

Edgars Šīns Egīls Levits

Guntis Belēvičš 

Guntis Rāvis

Ivans Ribakovs

 

 

Jaroslavs Baiko Jānis Endziņš

 Jānis Holšteins-Upmanis

Jānis Iesalnieks Jānis Peters

 

 

Jānis Stradiņš Jānis Vanags

Jāzeps Pīgoznis

Kārlis Greiškalns 

Lauris Grundmanis

 

Leonīds Agutins

 Leonīds Salcēvičš

Leopolds Ozoliņš

Marats Ogļezņevs

Māris Krastiņš

 

 

Mārtiņš Auders  

Mārtiņš Lazdovskis

Olafs Berķis

Pauls Putniņš

Pēteris Avens  

 

 

Sergejs Mironovs

Valdis Dombrovskis  

Vents Armands-Krauklis

Zigmārs Liepiņš