Draizers - ētiskais sensorais introverts

Pseidonīms: Sargātājs

Draizers lieliski izprot cilvēku savstarpējās attiecības. Zina no kā jāizvairās, kādas emocijas traucē īstenot ieceres, kas atņem spēku un izjauc līdzsvaru. Sevišķi labi izprot neīstas, samākslotas jūtas un attiecības. Tic tam, ko pats ir pamanījis, par ko pats ir pārliecinājies. Apzinās un jūt nepieciešamību dzīvē ievērot vispārpieņemtās morāles (tikumības) normas, ētisku attieksmi, cilvēcīgu dzīves veidu.cilvēkiem, bet ar sabiedrību kopumā. Nežēlo tam ne spēkus, ne laiku. Draizers ir tradīciju glabātājs, jo viņaprāt, tās palīdz izdzīvot sarežģītos apstākļos. Uzskata, ka tradīcijas jāsargā un jānodod no vienas paaudzes otrai. Izpratne, ka viss jaunais ir labi zināms vecais, palīdz viņam pirmajam pamanīt atkāpes no morāles normām un noteikt, ka šīs pazīmes vēsta par drīzām pārmaiņām sabiedrībā. Uzskata, ka citiem nepieciešams viņa pamudinājums, lai dzīvotu tikumīgi.

Līdzjūtīgs pret slimiem, atkarīgiem, nabadzīgiem un dzīves izstumtiem. Labprāt vēlas palīdzēt pārvarēt krīzi. Uzskata, ka bezdarbniekus un vājus cilvēkus vajag uzmundrināt. Uzskata, ka bērniem, pensionāriem, daudzbērnu mātēm ir nepieciešama palīdzība. Sargātājs ir gatavs cīnīties par labākiem sadzīves apstākļiem.

 

Patīk vienkāršas attiecības, nepatiku rada viss, kas tās sarežģī. Tādos gadījumos var kļūt nesaudzīgs. Pārdzīvo, ja attiecības ir pasliktinājušās no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ. Vispiesardzīgākais un uzmanīgākais sociotips. Ņemot vērā pieredzi, uzmanās un izvairās no kļūmīgām situācijām. Pārdzīvojumus un neveiksmes neatklāj, jo uzskata, ka citi viņam nevar palīdzēt. Patieso noskaņojumu izrāda tikai vistuvākajiem cilvēkiem. Saskarsmē ar pretinieku ir uzsvērti pieklājīgs, neizrāda dusmas un nosodījumu. Jo lielāka sapratne starp partneriem, jo ISFJ izturas patiesāk. Cilvēkus dala „savējos” un „svešos”. Ar savējiem veidojas spēcīga emocionālā tuvība, jūtas atbildīgs par viņiem, spēj daudz piedot. Ar svešiem nelabprāt sadarbojas, izturas pret viņiem nevērīgi.

Nespēj ilgstoši būt bezdarbībā, nepatīk tukšas sarunas. Izvairās no uzstājīgiem cilvēkiem. Nepatīk lielas kompānijas. Patīk atpūta savējo pulkā, tad atbrīvojas pilnīgi. Nevēlas satuvināties, bet cenšas izvairīties no strīdiem. Savu viedokli izsaka reti, bet citu attiecības izvērtē. Savus uzskatus par citiem maina reti un neciena cilvēkus, kas bieži tos maina. Neizrāda, ka mainīs lēmumu, lai citi viņu neuzskata par pārsteidzīgu vai vieglprātīgu. To izdara pēc ilgākas izvērtēšanas.

Saskarsmē ievēro tālo distanci – tā nepieciešama ķermeņa sajūtu dēļ. Spēj izjust ķermeņa fiziskās vajadzības un pašsajūtu. Vienmēr kārtīgs, iznesīgs, nedaudz uzbudināts vai satraukts. Draizeram raksturīgs ciešs, vērīgs skatiens un saspringta sejas izteiksme. Lūpas cieši sakniebtas. Sarunājoties pēta partneri, bet tiklīdz saņem atbildes skatienu - novēršas. Spēj ilgi saglabāt nemainīgu ķermeņa stāvokli. Piemīt gribasspēks, uz mērķi tiecas neatlaidīgi. Var ilgi izturēt spriedzi. Ir uzstājīgs, prasīgs, pašpārliecināts, savaldīgs. Prot aizstāvēt sevi un tuviniekus. Miermīlīgs. Ja viņu sanikno, prot atrast pretinieka vājo vietu. Spēj izvērtēt, kā rīkoties noteiktā situācijā. Vēlamo iznākumu iegūst, izdarot psiholoģisku spiedienu. Prot pieprasīt un rīkoties bezbailīgi. Sargātāju neizdodas iebaidīt vai izaicināt. Kolektīvā cenšas iegūt neformālā līdera atbalstu. Partnerim uzspiež savas prasības, nepielāgojas. Grūtības sagādā pakļauties citu viedoklim. Praktisks, izmanto visu, kas ir viņam piederīgs, spēj novērtēt noderīgo. Visu dara pamatīgi, lai nebūtu jāpārstrādā. Viņu biedē nenovēršamas neērtības - pārkārtošanās jauniem dzīves apstākļiem, darba vietas maiņa. Uzskata, ka jādara nevis tas, kas patīk, bet tas, kas vajadzīgs.

Draizeram nepatīk, ka viņa mājās uzturas sveši cilvēki. Sevišķi kārtīgs, pat sīkumains, necieš nekārtību un netīrību. Visvairāk Draizeram nepieciešama labsajūta. Viņš ir prasīgs pret tuviniekiem, lai netiktu traucēts viņa ierastais dzīves ritms. Viņam ir izveidojusies sava skaistuma izpratne un viedoklis par visu, kas var sniegt patīkamas izjūtas. Cenšas ģērbties savdabīgi, bet baidās izskatīties netīrs, neglīts, neveikls vai smieklīgs. Viesojoties, parasti ģērbjas gaumīgi un izmeklēti, tiek ievērota konkrētai sabiedrībai atbilstoša etiķete. Viņam ir iedzimtas spējas radīt skaistumu un ērtības. Veido patīkamu, harmonisku vidi, reizēm mēdz pārspīlēt. Viņam patīk praktiskas, ērtas un vienlaicīgi izskatīgas lietas. Bojātus sadzīves priekšmetus nomaina pret jauniem. Tiecas būt vislabākais - lai viņam būtu visskaistākā māja un viskārtīgākā ģimene. Prasīgs pret saviem bērniem. Viņš uzskata, ka netīrs, nesaskanīgā apģērbā tērpts bērns ir apkaunojums. Ja viņš vai kāds ģimenes loceklis ir saslimis, tad nekavējoties un prasmīgi, tiek pielietoti iedarbīgi ārstēšanās paņēmieni, ko viņš labi pārzina. Ciena veselīgu dzīvesveidu. Nespēj pieņemt cilvēkus, kuriem ir neveselīgas tieksmes vai kaitīgi ieradumi. Ir taupīgs. Kur saimnieko Draizers, tur naudas vienmēr pietiek, ir iekrājumi nākotnei vai kārotiem pirkumiem.

Ģimenes cilvēks, saimniecības vadītājs un nenogurstošs kārtības uzturētājs. Visu aprēķina, darbojas saprātīgi un taupīgi. Viņam nepieciešami pastāvīgi noteikumi, pārbaudīti darba paņēmieni. Sargātājam ir svarīgi, lai viņa rīcību uzskata par saprātīgu. Cenšas atstāt uz apkārtējiem vispusīgi zinoša un izglītota cilvēka iespaidu. Izvērtē situāciju, pamana trūkumus, bet izsaka vispārpieņemtus spriedumus. Sabiedrība uzskata viņu par bezkaislīgu cilvēku. Viņa loģika ir savdabīga – nepirks dārgu lietu, ja var kaut ko pielabot vai pārveidot.

Dzīvo šeit un tagad, necieš gaidīšanu, nenoteiktību, neziņu. Intuīcija viņam ir vājā kanālā, tā liedz balstīties uz nenoteiktām idejām un minējumiem. Nenoteiktās situācijās zaudē līdzsvaru, ieslīgst mokošās pārdomās. Neuzticas, pat pretojas jauninājumiem, cenšas saglabāt visu bez izmaiņām, ciena pārbaudītas vērtības un baidās ieviest izmaiņas ierastajā ritumā. ISFJ ir svarīgi likumi un noteikumi, kas sakārto apkārtējo vidi, sabiedrību, valsti. Draizers kautrējas par nepietiekamām zināšanām, kādā jautājumā, bet neizrāda to. Neprot novērtēt savas labās īpašības, mokās ar sirdsapziņas pārmetumiem. Uzskata, ka nav pietiekoši spējīgs un izglītots. Var apvainoties par aizrādījumiem šajā jomā. Zemais pašvērtējums ir nepamatots.

Neizprot cilvēku raksturus un neapjauš, uz ko katrs ir spējīgs. Neuzticas lielībniekiem, arī pats nemēdz lielīties un necenšas izcelties. Pats sevi nereklamē. Gaida, kamēr viņa spējas novērtēs pēc nopelniem. Nevēlas uzņemties vadību. Gaida uzslavas, bet citus slavē reti.

Nepārliecināts par nākotni, baidās par turpmākiem notikumiem. Meklē netradicionālus veidus, kā izvairīties no nepatikšanām. Viņu uztrauc pēkšņas, negaidītas situācijas. Ilgi atceras pagātnes kļūdas. Draizeram nepieciešams partneris, kurš spētu viņam atklāt notikumu attīstību un radīt drošības sajūtu. Nepacietīgs, necieš vilcināšanos un lēnu notikumu virzību. Jo ilgāk viņš gaida un gatavojas, jo vairāk uztraucas, ka iznākums var būt neapmierinošs. Lai kaut kam sagatavotos, nepieciešams ilgs laiks. Pārsvarā lēmumus pieņemt strauji. Kļūst darbīgs, kad nepietiek laika. Nepārtraukti meklē nodarbošanos, jo darbs viņam ir atpūta. Turpina strādāt pat tad, kad ir noguris. Grūti izprot, vai visu ir izdarījis. Vienlaicīgi nespēj darīt vairākus darbus. Nākamo uzsāk, kad iepriekšējais pabeigts. Bieži pārslodze ietekmē veselību. Patiesi atslābinās tikai tad, kad ir redzams darba iznākums. Darba un laika sadali, Draizers labprātāk uzticētu citiem. Parasti turpina aktīvu, darbīgu dzīvi, vēl ilgi, pēc aiziešanas pensijā.

 

Draizera saderīgākie partneri: duālais - Džeks, aktivators - Balzaks, mirāžas - Hamlets un pusduālais Štirlics. 

 

 

Teodors Dreizers

Ilze Nagla

Ilze Ķuzule - Skrastiņa Anita Salnāja

Sofija Rotaru

Evelīna Strazdiņa - Kovaļevska

Anna Kovaļčuka

Zane Burnicka Agnese Vārpiņa Vineta Muižniece

Ilze Dobele

Majevska Evija Aija Kukule Žaklīna Kenedija

Ilze Blūmfelde

Lidija Freimane

Ināra Nagle

Velta Puriņa

Maša Sobko

Ieva Bondare

Viktorija Gerasimova

Vivjena Lī

Marija Šukšina

Lidija Šukšina

Solvita Zvīdriņa

Ligita Zīlīte

Solvita Zviedre

Ilze Gabrāne

Elita Vītola

Dzintra Vītola

Vija Sebre

Inta Vekša

Arta Skuja

Elizabete Bojarska

Svetlana Ņemolajeva

Lāsma Kugrēna

 

 

 

Dita Rietuma Baiba Fromane    

 

 


 

Andris Bērziņš

Bils Klintons

Jānis Ērenštreits

Mario Monti

Mārtiņš Brauns

Lukass Papademos Andris Lukstiņš

Jānis Dukšinskis

Andris Auzāns

Ivars Gaters

Māris Briežkalns

Raimonds Vējonis

Viktors Zemgals Uldis Sesks

Andris Grūtups

Valērijs Agešins

Romāns Apsītis

Ainārs Latkovskis

Imants Lieģis

Ojārs Kehris

Aivars Mackēvičs Ēriks Niedra

Ilmārs Rimševics

Herberts Laukšteins

Guntis Ulmanis

Normans Miķelsons

Herberts Kaušs

Viesturs Naglis

Šarls Aznavūrs

Raimonds Bricis

Sigvards Kļava

Kaspars Pudņiks

Ričards Gīrs

Normunds Garbars Jirgens Rolingers

Aldis Ermanbriks

Endijs Garsija

Jānis Brazavskis

Miks Dukurs

Klements Etlijs

Henrijs Fords

Kristiāns Vulfs

Marčello Mastrojani

Lorenss Olivjē

Kristaps Pētersons

Gundars Rēders

Vjačeslavs Dombrovskis

Johaness Mario Zimmels

Zdislavs Romanovskis

Valērijs Belokoņs

Dzintars Čīča

Jānis Brazovskis

Ojārs Vācietis

Dzintars Stradiņš

Vadims Reinfelds

Jānis Jurkāns Andrejs Žagars Bruno Kokars Oskars Grīgs Ainārs Pauniņš

 
Māris Riekstiņš Andris Buiķis Viesturs Tamužs Gunārs Kūtris Viesturs Odītis