Dostojevskis - ētiskais intuitīvais introverts

Pseidonīms: Attīstītājs

Dostojevskis attiecībās ir maigs, laipns, uzmanīgs, neuzstājīgs, nosvērts. Viņš prot sadzīvot pat ar ļoti nesaticīgiem cilvēkiem. Sabiedrībā vispirms vēro citu cilvēku uzvedību, balss intonāciju, kustības, žestus vai citas nianses. Spēj kļūt uzticības persona daudziem, prot izpatikt katram, tomēr saglabāt savu „es”. Sabiedrībā neizrāda nelabvēlīgu attieksmi, ar visiem cenšas uzturēt vienlīdzīgas un labvēlīgas attiecības. Dostojevskis neuzkrāj dusmas, piedod tiem, kas viņu aizvainojuši, ja tie patiesi nožēlo savu nodarījumu. Izvairās no strīdiem, citu strīdos neiejaucas un godīgi samierina strīdniekus. Izturas taisnīgi, mēģina izprast patiesos iemeslus, noskaidro situāciju, izvērtē apstākļus.

Spēj nojaust un atskārst lietu jēgu. Spēj citiem noņemt spriedzi. Cilvēki ar viņu labprāt tiekas, jo vēlas saņemt atbalstu un padomu. Piemīt empātijas spēja - prasme izjust citu sāpes. Jūtas vainīgs, ja nespēj otru nomierināt vai viņam palīdzēt. Smalkjūtīgs, izprot citu vajadzības. Darbojoties citu labā, jūtas vajadzīgs, noderīgs, nozīmīgs. Līdzcilvēki mēdz izmantot viņa nesavtību. Dostojevskim nav daudz draugu, jo viņš ir piesardzīgs draugu un paziņu izvēlē. Labi izprot cilvēku attiecības. Spēj paredzēt citu uzvedību.

Viņam ir iedzimtas audzinātāja un psihologa spējas. Palīdz citiem attīstīt viņu labās īpašības. Viņa klātbūtnē cilvēki var justies brīvi. Apgarots, domā tikumīgi un stingri to ievēro dzīvē. Viņš neapzināti ievēro kristīgās normas. Nepiekāpīgs šajos jautājumos. Sev uzstāda augstas prasības, iecietīgs pret citu vājībām, pamana tās, bet atklāj smalkjūtīgi. Viens no klusākiem un iecietīgākiem sociotipiem. Skaidri zina, kas ir labi, kas ir slikti, bet savus uzskatus citiem neuzspiež. Tuviniekus, īpaši bērnus, pamāca un koriģē viņu rīcību. Konkrēta mērķa sasniegšanai sadarbojas tikai ar tiem, kuriem ir atbilstoša morāle un vērtības. Cenšas atrast saikni starp dažādām humanitārām mācībām, zinībām un teorijām. Reizēm raksta zinātniskus darbus, psiholoģiskus romānus vai teoloģiskus, ētiskus un filozofiskus darbus. Ideālists. Bieži runā par vienlīdzību, mīlestību, draudzību un sapratni.

Apzinīgs, ar augstu atbildības sajūtu veic pienākumus, atbilstoši savām zināšanām, prasmēm un pieredzei, iepriekš rūpīgi gatavojas. Neciena bezatbildīgus cilvēkus, kuriem nav attiecīgam darbam vajadzīgās prasmes. Dostojevskis dzīvo un strādā mierīgā ritmā. Netiecas pārspēt kolēģus, bet nevēlas no viņiem atpalikt, reizēm spēj izdarīt vairāk, nekā no viņa gaida. Mēdz uzņemties pārāk daudz pienākumus, tādēļ bieži pārstrādājas. Neprot aprēķināt padarītā daudzumu un smagumu, tāpēc kontrolē laiku. Grūtības sagādā pārkārtošanās citam darba ritmam. Nepievērš uzmanību atsevišķiem sīkumiem, tas viņu garlaiko. Vēlas, lai viņa uzupurēšanās tiktu novērtēta. Ja viņa darbs netiek novērtēts - moka sevi, var pat saslimt. Pārdzīvo kritiku.

Prot sadalīt laiku darbam un izklaidēm. Ir precīzs, nekavē, pilda solījumus, mudina citus rīkoties tāpat. Ja laiks tiek bezmērķīgi izniekots, tad mēdz citus steidzināt. Spēj novērtēt sava darba lietderīgumu un sekas, par tālāko nākotni nav pārliecināts. Labprāt pieņem palīdzību - paskaidrojumus, lai izvairītos no nelietderīgas darbības. Tiem jābūt īsi, skaidri, mierīgi, pārliecināti izteiktiem.

Ir ļoti pacietīgs, spēj atrisināt sarežģītus uzdevumus, bet neprot tos citiem izskaidrot. Ja viņu apmierina paša paveiktais, patīk bērnišķīgi palielīties. Mēdz pārspīlēt lietas, ko citi uztver mierīgāk. Reizēm pārāk kritiski izvērtē sevi un savu rīcību. Reizēm pārāk nopietni iedziļinās kādā sarežģītā jautājumā, ka nespēj nodarboties ar citām lietām. Dostojevskis aizraujas ar fiziku, ķīmiju un citām dabas zinātnēm. Viņu interesē jautājumi par Pasaules uzbūvi, Visumu. Vācot un apkopojot informāciju, viņam veidojas savs viedoklis jebkurā jautājumā. Labprāt lasa populārzinātnisku literatūru, izlasīto pārrunā ar citiem. Humānistam Attīstītājam piemīt netradicionāla domāšana, viņš rada neparastas idejas.

Ikdienas ritmā cenšas sevi nepārpūlēt. Iemācās taupīt spēkus, veselību un naudu. Prot novērtēt tos, kuri rūpējas par viņa atpūtu, veselību un palīdz risināt sadzīves problēmas. Viņa garastāvoklis atkarīgs no veselības stāvokļa. Dostojevskis reizēm, bez īpaša iemesla, kļūst drūms un zaudē dzīvesprieku. Lai atgūtu dvēseles mieru, viņam nepieciešams apliecinājums, ka viņa rīcība ir saprātīga un viņš sasniegs mērķi. Parasti izvēlas neatkarīgus padomdevējus. Apmulst dzirdot publisku slavināšanu un simpātiju izteikšanu, tādos brīžos vēlas nemanāmi pazust. Uzskata, ka skaļi runāt par mīlestību ir bezgaumība, nepatīk par to arī lasīt.

Apkārtējās pasaules skaistums un ērtības viņam dod spēku darboties, rada patīkamus pārdzīvojumus. INFJ ne vienmēr pats spēj sev radīt ērtus apstākļus. Uzmanīgi izvēlas apģērbu, ir akurāts un tīrīgs. Ģērbjas tradicionāli, priekšzīmīgi, neuzkrītoši. Izvairās valkāt spilgtus un izaicinošus tērpus. Pārdzīvo, ja citi uzskata, ka viņš ģērbjas nesaskanīgi, vai tiek izteiktas piezīmes par viņa izskatu. Ievēro to, kas pieņemts sabiedrībā, cenšas neizcelties. Par gaumi nestrīdas un citiem neuzspiež savus uzskatus. Neizlēmīgs, tādēļ nestrīdas par lietām, kuras nezina. Viņam nepieciešams tuvinieku apstiprinājums, ka izskatās labi, ir pietiekami pievilcīgs un izsmalcināts, tad viņš jūtas pārliecināts par savu izskatu. Apkārtējo nelabvēlīga attieksme Dostojevski dara uzmanīgu, viņš satraucas un cenšas uzzināt iemeslus. Rūpējoties par tuviniekiem, reizēm aizmirst parūpēties par sevi. Pārsvarā ir saspringts, nespēj atbrīvoties. Apzinās savas stiprās un vājās īpašības, bet nevēlas, lai citi tās uzzinātu. Ja jūtas aizvainots, uzliek psiholoģisku barjeru – staigā nomākts, nocietinātu sejas izteiksmi, īsi un negribīgi atbild uz jautājumiem, izturas atturīgi. Pārtrauc attiecības ar cilvēku, kurš ir bijis negodīgs pret viņu. Piedot var, bet aizvainojumu uztur ilgstoši.

Dostojevskim ir paaugstināta paškritika un diezgan zems pašvērtējums - nav līdzsvara, tādēļ ir nepārliecināts par sevi. Toties viņam piemīt tieksme pastāvīgi pilnveidoties. Pieticīgs. Savaldīgs. Slēpj un neizrāda jūtas. Ir smalka, bagāta jūtu un domu pasaule. Rīkojas sirds, nevis prāta vadīts. Ir pakļāvīgs un padevīgs, kaut gan bieži rada noslēgta, pat bezjūtīga cilvēka iespaidu. Pielāgojas partnera uzskatiem un ieradumiem. Tuviniekiem dāvā patiesu sirds siltumu un mīlestību. Vientulība INFJ nomāc, bet viņš nevienam neuzspiež savu klātbūtni. Patīkamas sajūtas viņam rada saprātīgs, darbīgs, prasīgs partneris. Neizprot rupjus, nevērīgus, netikumīgus cilvēkus. Tomēr tādus labprāt audzinās. Pārliecināti un neatlaidīgi cenšas sasniegt, ko vēlas.

Brīnišķīgas runas dāvanas – vārdu izvēle, intonācija. Savas materiālās intereses neprot aizstāvēt. Dzīves laikā cenšas veidot uzstājīgu un mērķtiecīgu raksturu, kā arī attīstīt gribu un izturību. Necieš vardarbību, tādēļ neliek citiem darīt to, ko viņi negrib. Parasti attiecības turpina ar partneri, kurš nav jāietekmē. Ekstremālos apstākļos kļūst nervozs. Ja Dostojevska tuvinieki nokļuvuši nelaimē, tad viņš spēj ātri pieņemt lēmumu. Tādos brīžos nejūt bailes vai sasprindzinājumu. Notikušo tikai tad izprot, kad briesmas jau garām, pārdzīvotais neļauj uzreiz nomierināties. Dostojevskis no sabiedrības gaida to, ko izjūt pats. Ja saņem gaidīto, tad spēj būt patiess un noderīgs sabiedrībai. Pretējā gadījumā kļūst neciešams pamācītājs, īgņa, vai vientuļnieks.Dostojevska saderīgākie partneri: duālais - Štirlics, aktivators - Gabēns, mirāžas - Igo un pusduālais - Džeks.

Fjodors Dostojevskis

 

 

Esmeralda Ermale

Ieva Akurātere

Nataļja Belohvostikova

Akvelīna Līvmane

Sonora Vaice

Svetlana Paula

Kristīne Želve Jolanta Krēsliņa

Zane Peneze

Katrīna Puriņa

Tailo Hantere

Evita Sniedze

Ināra Brakovska

Zane Silgale

Dita Krenberga

Arta Andersone

Elīna Bērziņa-Silāre

Inga Kalna

Jekaterina Danenberga

Marlēna Dītriha

Daina Gāga

Jeļena Zidikova

Larisa Udovičenko

Ita Kozakēviča

Ginta Ēķe-Krievkalne

 

 

Anna Brigadere

Inese Strazdiņa - Maksimova Aļisja Sapegina  

 

 


 

Vestards Šimkus

Jānis Stībelis

Velsas princis Viljams

Velsas princis Čārlzs

Spānijas karalis Huans Karloss I

Imants Kalniņš

Jānis Paukštello

Edgars Miķelsons

Intars Rešetins

Pēteris Urtāns

Ingus Baušķenieks

Igors Proņins

Ivars Ījābs

Jānis Ikstens

Lauris Dzelzītis

Arno Jundze

Māris Ārbergs

Uldis Bērziņš

Guntis Aivars Kreituss

Māris Zanders

 

Andris Makovskis

Mārtiņš Eida

Ivars Stonins

Madars Lasmanis

Jānis Geste

Juris Dobelis

Māris Grīnblats

Armands Puče

Gints Grūbe

Gunārs Meierovics

Guntars Ģedulis

Juris Strenga

Sandijs Semjonovs

Agris Liepiņš Jānis Dinevičs

Vladimirs Buzajevs

Elijs Godiņš

Jānis Vanags

Nikolajs Kabanovs Valentīns Faļins

Aleksandrs Abdulovs

Roberts Ķīlis

Mārtiņš Klišāns

Uldis Stabulnieks Jānis Pēda

Artis Bronušs

Jevgēņijs Jevtušenko

Ivars Cinkuss

Andrea Bočelli

Juris Ābols

Gunārs Astra

Andreass Bērings -Breiviks

Egils Lavendelis

Vilis Krištopāns

Vaclavs Havels

Andrejs Maksimovs

Aivars Ozoliņš

Kristaps Pētersons

Roberts Akermanis

Jānis Rusmanis

Kristaps Krievkalns

Pjērs Kirī Alfrēds Nobels Antons Čehovs Jānis Apeinis

 

Alfrēds Krūklis

Viesturs Kairišs

Juris Celmiņš

A. Kivičš 

Jānis Dripe

marhilevics_uldis.jpg  bisenieks_girts.jpg       
Uldis Marhilēvičš Ģirts Bisenieks Zigfrīgs Anna Meirovics