Sociālā pasūtījuma attiecību fotogalerija

Sociālā pasūtījuma attiecības

Sociālā pasūtījuma attiecības

Lelde Vikmane – Dimā,
Klāvs Radziņš - Maksims

Gunta Virkava – Napoleone,
Rolands Zagorskis-Rolands – Štirlics

Sociālā pasūtījuma attiecības

Sociālā pasūtījuma attiecības

Elizabete Bruksle - Hakslija,
Māris Gulbis - Džeks

Elizabete Bruksle – Hakslija,
Juris Pērkons – Džeks

Sociālā pasūtījuma attiecības

Sociālā pasūtījuma attiecības

Anna Kareņina – Napoleone,
Grāfs Vronskis - Štirlics

Kristīne Neverauska – Maksima,
Ģirts Ķesteris – Dimā

Sociālā pasūtījuma attiecības starp brāli un māsu

Sociālā pasūtījuma attiecības

Linda Leen – Napoleone,
Mārcis Feldbergs - Hamlets

Nataša Koroļeva – Napoleone,
Sergejs Gluško - Hamlets