Aktivācijas - uzlādēšanas attiecības

 

       Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

       Aktivācijas un duālo attiecību partneris katram socioniskajam tipam atrodas savā kvadrā. Tādēļ vispirms apskatīsim attiecības savas kvadras robežās1.kvadrā: Donkihots - Igo, Dimā - Robespjērs

2.kvadrā: Hamlets - Žukovs, Maksims - Jeseņins

3.kvadrā: Napoleons - Džeks, Balzaks - Draizers

4.kvadrā: Štirlics - Hakslijs, Dostojevskis - Gabēns

 

       Igora Kaļinauska vārdiem runājot, aktivators ir katra tipa vājo funkciju automātiskais aizstāvis. Tādās attiecībās partneriem nemanot ceļas pašvērtējums, nav nepieciešami nekādi papildinoši stimuli, ne par ko nav jādomā. Notiek psihoterapijas seanss pats no sevis, nav jāmokas ar paškritiku. Aktivizators neiebilst, bet vienmēr apstiprina manas domas, atbalstot un pat palīdzot pamatot domu.

       Šajās attiecībās viens otru aktivizē, bet slodzi nenoņem. Maz strīdas un atrod kopīgu valodu pat ātrāk nekā duālajās attiecībās. Pastāvīgas aktivizācijas rezultātā var rasties nogurums, tāpēc nav ieteicams strādāt vienā darba vietā. Šajās attiecībās partneri mēdz būt rosīgāki un darbīgāki nekā citās attiecībās. Aktivizatori, atšķirībā no duālajiem, netiecas uzņemties pilnīgu atbildību par partneri. Katrs mēdz uzsvērt savu patstāvību un dzīvesveidu. Rūpējoties par otru, gaida atbildes pakalpojumu, pakļaušanos, ieradumu un uzskatu pieņemšanu. Informāciju pārraida atšķirīgi – kas vienam pārāk plašs un neskaidrs, otram - pārāk vienkāršs un virspusējs. Viens ir racionāls, bet otrs – iracionāls tips.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām attīstās, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips

 

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: "Atrodi sevi!" Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"

 

Apskati aktivācijas pāru fotogaleriju!