Spoguļa - cieņas attiecības

             Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

 

Spoguļa attiecību pāri

1.kvadrā: Donkihots - Robespjērs, Dimā - Igo;

 

2.kvadrā: Hamlets - Jeseņins, Maksims - Žukovs;

 

3.kvadrā: Napoleons - Draizers, Balzaks - Džeks;

 

4.kvadrā: Štirlics - Gabēns, Dostojevskis - Hakslijs.

 

      

        Igors Kaļinausks par šīm attiecībām raksta tā:

      Šīs attiecības katram no partneriem atklāj to, kas viņam savā darbībā nav aizsniedzams. Ir vēlme no otra kaut ko iegūt sev, jo spoguļa partneris man ir labākais skolotājs. Tādas attiecības ir labas starp vecākiem - bērnu, skolotāju - skolnieku, jo partneris neaizmirst būt uzmanīgs, akurāts. Tā arī ir šo attiecību jēga. Spoguļattiecību partneris ir uzskatāms par labāko skolotāju, "acu atvērēju", jo viņš pamana to, kas man pietrūkst.

       Šajās attiecībās partneri ātri rod kopīgu valodu, jo abiem šķiet, ka sen ir pazīstami. Partneriem ir vienādas stiprās un vājās funkcijas, tikai apgrieztā veidā - kā spogulī. Diemžēl tas ir greizs spogulis, jo katrs grib otru mācīt un koriģēt. Attiecības noderīgas profesionālu jautājumu risināšanai, jo abi spēj labi saprasties kā draugi un kolēģi. Viņu sarunas ir nozīmīgas un saturīgas.

       Abi tiecas visu izvērtēt, tāpēc attiecības veidojas mērķtiecīgas, lietišķas un vērtējošas.  Partneri ir līdzīgi: abi ir ētiskie vai loģiskie, intuitīvie vai sensorie sociotipi. Atšķiras ar to, ka viens ir ekstraverts, bet otrs - intraverts, viens ir racionāls, bet otrs - iracionāls. Ilglaicīga saskarsme viņus nogurdina, abiem ir grūti paust savu viedokli un rūpēties par partneri. Katrs cenšas pamanīt otra kļūdas un pārveidot viņa uzskatus.

    Kaut arī spoguļa attiecību partneris ir no tās pašas kvadras, bet viņš nav papildinošs. Tādēļ saprātīgus padomus dot nespēj, jo pats vienādi vājš ar partneri.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: "Atrodi sevi!" Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"