Vienādo - skaidrības attiecības

 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

 

 

 Vienādo attiecību partneri:

 

1.kvadrā: Donkihots - Donkihots, Dimā - Dimā, Igo - Igo, Robespjērs - Robespjērs

2.kvadrā: Hamlets - Hamlets, Maksims - Maksims, Žukovs - Žukovs, Jeseņins - Jeseņins

3.kvadrā: Napoleons - Napoleons, Balzaks - Balzaks, Džeks - Džeks, Draizers - Draizers

4.kvadrā: Štirlics - Štirlics, Dostojevskis - Dostojevskis, Hakslijs - Hakslijs, Gabēns - Gabēns

 

       Igors Kaļinausks šīs attiecības raksturo kā informācijas izsīkšanas, slāpējošas attiecības, kurās partneris ir labākais skolotājs, bet sliktākais palīgs.

       Attiecību sākums ir patīkams, jo rodas vilinošs iespaids, ka otrs ir labi pazīstams un izprotams. Vienādi ir ne tikai dzīves uzskati, bet pat humora izjūta. Arī vājās funkcijas ir vienādas, tāpēc nenotiek papildināšanās. Abi ir viena sociotipa pārstāvji, bet tas tomēr nenozīmē, ka partneru raksturs un uzvedība būs identiski. Atšķirīgs var būt personību attīstības līmenis, jo to ietekmē audzināšana, izglītība un vide.

 

       Šīs attiecības var salīdzināt ar vilciena sliedēm, kas visu laiku iet blakus, bet nekad nekrustojas. Divi loģiskie sociotipi prot veiksmīgi kārtot darījumus, taču viņiem drīz vien beidzas sarunu tēmas. Turpretī diviem ētiskajiem sociotipiem vienmēr būs par ko parunāt, taču ar laiku tās pārvērtīsies strīdos. Vienādajiem ir problēma - viņi nesaņem atbalstu jautājumos, ar ko paši nevar tikt galā.

 

 

Par savstarpējām attiecībām

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: "Atrodi sevi!" Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"