Konflikta attiecības

 

 

Konfliktieri:

Donkihots - Draizers, Dimā - Džeks, Igo - Balzaks, Robespjērs - Napoleons

Hamlets - Gabēns, Maksims - Hakslijs, Žukovs - Dostojevskis, Jeseņins - Štirlics

 

Igors Kaļinausks šīs attiecības dēvē arī par antiaktivācijas attiecībām, jo šajās attiecībās partneris vislabāk spēj pateikt, kā mums pareizi risināt problēmu, lai darba procesu varētu kardināli uzlabot un sasniegt pozitīvus rezultātus.

Sākumā partneriem ir liela interese vienam par otru, jo pievelk otra neparastums. Katram ir atšķirīga uzvedība un problēmu risināšanas paņēmieni. Īpaši svarīga ir intīmā tuvība. Attīstoties attiecībām, partnera uzvedība un dzīves uzskati kļūst arvien atšķirīgāki, un tas rada apjukumu.  Konflikta cēlonis ir partneru atšķirīgās rakstura iezīmes. Katrs neapzināti aizskar otra vājās vietas, tāpēc aizvaino pat otra runas veids un uzvedības stils. Abi mēģina izrunāties, bet bez panākumiem. Nesaprašanās iemesls ir nenozīmīgs, un strīdi parasti rodas no sīkumiem. Lai saglabātu attiecības, abi mēģina piekāpties. Nereti rodas iespaids, ka tūlīt viss nokārtosies un valdīs abpusēja sapratne, tomēr tas ir uz īsu laiku. Mēģinājums līdzsvarot attiecības ir kā soļošana gar bezdibeņa malu - vienmēr draud iespēja iekrist aizā.

Vairāk par šīm attiecībām var uzzināt Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi!