Konflikta -  iztukšojošās attiecības

 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

Kā vēsta tabula, šīs patiesi ir iztukšojošās attiecības. Vissmagāk, ja tādas valda starp vecākiem un bērniem, jo ar dzīvesbieri parasti laulības tiek šķitras pirmajos piecos gados. Ilgāk noturās, ja partneri ir saderīgi pēc psihosofijas.  

 

 

 

 

Sociotipi, starp kuriem veidojas konflikta attiecības:

Donkihots - Draizers, Dimā - Džeks,

Igo - Balzaks, Robespjērs - Napoleons,

Hamlets - Gabēns, Maksims - Hakslijs,

Žukovs - Dostojevskis, Jeseņins - Štirlics

 

       Igors Kaļinausks šīs attiecības dēvē arī par antiaktivācijas attiecībām, jo šajās attiecībās partneris vislabāk spēj pateikt, kā mums pareizi risināt problēmu, lai darba procesu varētu kardināli uzlabot un sasniegt pozitīvus rezultātus.

Sākumā partneriem ir liela interese vienam par otru, jo pievelk otra neparastums. Katram ir atšķirīga uzvedība un problēmu risināšanas paņēmieni. Īpaši svarīga ir intīmā tuvība. Attīstoties attiecībām, partnera uzvedība un dzīves uzskati kļūst arvien atšķirīgāki, un tas rada apjukumu.  Konflikta cēlonis ir partneru atšķirīgās rakstura iezīmes. Katrs neapzināti aizskar otra vājās vietas, tāpēc aizvaino pat otra runas veids un uzvedības stils. Abi mēģina izrunāties, bet bez panākumiem. Nesaprašanās iemesls ir nenozīmīgs, un strīdi parasti rodas no sīkumiem. Lai saglabātu attiecības, abi mēģina piekāpties. Nereti rodas iespaids, ka tūlīt viss nokārtosies un valdīs abpusēja sapratne, tomēr tas ir uz īsu laiku. Mēģinājums līdzsvarot attiecības ir kā soļošana gar bezdibeņa malu - vienmēr draud iespēja iekrist aizā.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu:  Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā: Izdzīvot mūžu saskanīgi!

.