Pilnīgi pretējo - apnikuma attiecības

 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

 

Pilnīgi pretējie pāri:

 

Donkihots - Balzaks, Dimā - Napoleons,

Igo - Draizers, Robespjērs - Džeks

Hamlets - Dostojevskis, Maksims - Štirlics,

Žukovs - Gabēns, Jeseņins - Hakslijs

 

Igors Kaļinausks pilnīgi pretējo attiecības sauc par neitralizācijas attiecībām.

       Šīs attiecības ir pilnas dramatisma, kādreiz tās sauca par savstarpēji iznīcinošām attiecībām tādēļ, ka partneri neko kopā nevar darīt, bet brīnišķīgi var sarunāties. Ja mīlēt, tad labāk platoniski. Citiem tipiem pat prātā tāda mīla nav iedomājama, kāda mēdz būt starp viņiem platoniskā izpratnē. Viņi sapņo par dvēselisku saplūšanu, kas, sākoties kopdzīvei, ātri vien tiek aizsegta aiz melu plīvuru. Partneris ātrā laikā tiek nodēvēts par melīgu personību. Pašvērtējums strauji krītas, nepārtraukti tiek sev vaicāts "kāds es esmu - labs vai slikts?"

       Kad šajās attiecībās uzrodas trešā persona, abiem rodas vēlēšanās to pārvilināt savā pusē. Zūd līdzsvars abu attiecībās un sākas partnera viedokļa apstrīdēšana. Šādās attiecībās interesanta šķiet partnera attieksme, bet ne sasniegumi. Pilnīgi pretējo attiecības ir izplatītas laulībās. Pēc bērna piedzimšanas parasti iestājas bīstams pārejas stāvoklis, jo atšķirīgi ir partneru uzskati un paņēmieni bērnu audzināšanā.

       Kad attiecības kļūst arvien tuvākas, introvertais partneris pamazām atsvešinās, zūd sākotnējais draudzīgums un rodas spriedze. Introvertais cenšas apslāpēt ekstravertā partnera uzņēmību un darbīgumu, aizrāda un aizvaino.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā  Izdzīvot mūžu saskanīgi!