Šķietami vienādo attiecības

 

Šķietami vienādie:

Donkihots - Džeks, Dimā - Draizers, Igo - Napoleons, Robespjērs - Balzaks

Hamlets - Hakslijs, Maksims - Gabēns, Žukovs - Štirlics, Jeseņins - Dostojevskis

 

Igors Kaļinausks dēvē šīs attiecības par antispoguļa vai par "acu atvēršanas" attiecībām.

Tajās partneri viens otram saka, kā nevajag un ko nevajag darīt, jo to, ko pats neredz, to otrs pamana.

Iesākumā kopīgas intereses un uzskati dod cerību, ka attiecības būs saderīgas. Spēj viens otru atbalstīt, tomēr ilgstošai kopdzīvei trūkst papildinājuma un savstarpējas sapratnes. Šajā pārī viens ir racionāls, bet otrs – iracionāls. Tas nozīmē, ka partneriem atšķiras dzīves organizēšanas veids. Bieži izceļas nevajadzīgi strīdi, kuros nav uzvarētāja, jo abi nespēj neko pierādīt – katrs paliek pie saviem uzskatiem. Tie atņem daudz spēka un enerģijas. Par vienu tēmu katram ir savs spriedums, jo funkciju izvietojums ir atšķirīgs. Abi var atrast kopīgus sarunu tematus, var būt sašutuši par konkrētu jautājumu, taču katrs redz savādāku atrisinājumu. Sarunas ar šķietami vienādo partneri nedod gandarījumu. Šķiet, otrs tīšuprāt visu jauc, sarežģī vai tieši otrādi - vienkāršo. Partneri viens otru nespēj patiesi novērtēt. Jo ilgāk abi nodarbojas ar vienu problēmu, jo vairāk attālinās.

Vairāk par starptipu attiecībām lasiet Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi!