Revīzijas attiecības

 

 

Revīzijas attiecības ir asimetriskas attiecības, kurās partneri atrodas dažādās pozīcijās, turklāt revidents ir daudz vairāk pasargāts par revidējamo. Revidents ir no radu kvadras, savukārt revidējamais - no bērnu kvadras, kura tiks aplūkota turpmāk.

Sociotipus savā starpā saista tā saucamais "revīzijas loks" vai "revīzijas gredzens". Revidentu no revidējamā atdala simbols ">".

1.revīzijas loks: Donkihots > Maksims > Napoleons > Dostojevskis > Donkihots

2.revīzijas loks: Dimā > Hamlets > Balzaks > Štirlics > Dimā

3.revīzijas loks: Igo > Gabēns > Džeks > Jeseņins > Igo

4.revīzijas loks: Robespjērs > Hakslijs > Draizers > Žukovs > Robespjērs

 

Igors Kaļinausks revīzijas attiecības raksturo kā audzinātāja un skolēna, priekšnieka un padotā attiecības.

Tās ir skarbas un bīstamas attiecības. Partneris, kurš neapzināti izdara spiedienu uz otru, tiek saukts par revidentu, bet otrs - par revidējamo. Revidents vienmēr kontrolē un izsaka neapmierinātību ar revidējamā darbību. Revidējamais kādu laiku pakļaujas, taču, beidzoties pacietības mēram, sāk pretoties. Var kļūt rupjš un pat fiziski ietekmēt revidentu. Revīzijas attiecībās cilvēks kļūt viegli aizvainojams, tādēļ partneriem jābūt modriem. Abi nepārtraukti ietekmē otra vājās funkcijas un abus nomāc sociālā kontrole. Rodas sajūta, ka otram ienākot istabā, viss krīt no rokām. Vienā telpā nav iespējams koncentrēties. Dažkārt kopdzīve beidzas ar viena partnera saslimšanu. Nesaderīgas un nelabvēlīgas attiecības. Socionikā tās uzskata par bīstamām un pat nežēlīgām attiecībām.

Vairāk par starptipu attiecībām lasiet Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi!