Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

Revīzijas - spriedzes attiecības dalās:

R - Revidents - spriedzes radītājs,

          r - revidējamais - spriedzes pārvarētājs.

 


       Revīzijas attiecības, tāpat kā sociālā pasūtījuma attiecības ir asimetriskas. Tajās partneri atrodas dažādās pozīcijās, turklāt revidents ir daudz vairāk pasargāts par revidējamo. Revidents ir no radu kvadras, savukārt revidējamais - no bērnu kvadras.

       Šādā tandemā, arī lasītājs piekritīs, vairs neiet runa par ilgstošām laulības saitēm.

       Praksē novērots, ka, ja pāri nešķiras, viens vai abi saslimst ar neārstējamām slimībām (audzēji).

      Bērni agri pamet vecāku ligzdu, ienīstot tos, ienīst arī skolotājus, darba biedus, jo neizprot diskomforta iemselus.

     Ja tādi kolēģi ilgstoši atrodas vienā telpā, jau pēc nedaudz mēnešiem sāk sūdzēties par galvas, kunģa sāpēm, sirds darbības traucējumiem, asins spiediena svārstībām, līdz pat smakšanas sajūtām. Viņiem jau pirmās pazīmes parādās no iedomām, ceļā uz darbu,  saprotot, ka atkal būs diena jāpavada saspīlētā gaisotnē.

No darba neviens nav jāatlaiž, taču jāpārsēdina citos kabinetos.

      Sociotipus savā starpā saista tā saucamais revīzijas loks vai revīzijas gredzens.

 

 Revidentu no revidējamā atdala simbols ">".

1.revīzijas loks:Donkihots >Maksims >Napoleons >Dostojevskis >Donkihots;

2.revīzijas loks: Dimā > Hamlets > Balzaks > Štirlics > Dimā;

3.revīzijas loks: Igo > Gabēns > Džeks > Jeseņins > Igo;

4.revīzijas loks: Robespjērs > Hakslijs > Draizers > Žukovs > Robespjērs.

 

       Igors Kaļinausks revīzijas attiecības raksturo kā audzinātāja un skolēna, priekšnieka un padotā attiecības.

       Tās ir skarbas un bīstamas attiecības. Partneris, kurš neapzināti izdara spiedienu uz otru, tiek saukts par revidentu (R), bet otrs - par revidējamo (r). Revidents vienmēr kontrolē un izsaka neapmierinātību ar revidējamā darbību. Revidējamais kādu laiku pakļaujas, taču, beidzoties pacietības mēram, sāk pretoties.

       Var kļūt rupjš un pat fiziski ietekmēt revidentu. Revīzijas attiecībās cilvēks kļūt viegli aizvainojams, tādēļ partneriem jābūt modriem. Abi nepārtraukti ietekmē otra vājās funkcijas un abus nomāc sociālā kontrole. Rodas sajūta, ka otram ienākot istabā, viss krīt no rokām. Atrodoties ilgstoši vienā telpā, nav iespējams pat koncentrēties. Dažkārt kopdzīve beidzas ar viena partnera saslimšanu. Nesaderīgas un nelabvēlīgas attiecības kopdzīvei.  Socionikā tās uzskata par bīstamām un pat nežēlīgām attiecībām.

      Taču lielās firmās, kā arī politikā šādiem gredzeniem ir milzīga pozitīva nozīme, jo loku veido čeri,  no atšķitrīgām kvadrām partneri. Tādējādi gredzenā apvienojas četru kvadru spēks, izdoma,  enerģija un mērķu sasniegšanas dažādība. Saiedrībā šāds četru tipu apvienojums rada progresu. Šos gredzenus tādēļ mēdz dēvēt par progresa gredzeniem. Taču tādai grupai jāsanāk īslaicīgi - domu un ideju vētras radīšanai.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā: Izdzīvot mūžu saskanīgi!