Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

Sociālā pasūtījuma attiecības dalās:

 

u - uztvērējs - bejēdzības attiecības;

  P - pārraidītājs - pārslodzes attiecības  

 

 

       Šīs attiecības ir asimetriskas, no kā izriet, ka viens no partneriem ir pārraidītājs (P) - viņš atrodas izdevīgākā pozīcijā par uztvērēju.

       Pārraidītājs atrodas radu kvadrā, savukārt uztvērējs - bērnu kvadrā.

       Sociotipi pasūtījuma attiecībās ir savienotas progresa gredzenā.  Pārraidītāju no uztvērēja atdala simbols ">". Ir četri progresa gredzeni.

 

 

 

 

 

       1.progresa gredzens: Donkihots > Hamlets > Napoleons > Štirlics > Donkihots

       2.progresa gredzens: Dimā > Maksims > Balzaks > Dostojevskis > Dimā.

       3.progresa gredzens: Igo > Hakslijs > Džeks > Žukovs > Igo

       4.progresa gredzens: Robespjērs > Gabēns > Draizers > Jeseņins > Robespjērs

 

Igors Kaļinausks pārraidītāju dēvē par iegribu diktētāju, bet uztvērēju par iegribu izpildītāju.

       Uztvērējs pats uzņemas izmantojamā lomu un pilda visas pārraidītāja iegribas. Satuvināšanās notiek lēni, un šis process šķiet interesants. Partneru nesaprašanās iemesli nav saistīti ar principiāliem jautājumiem, tomēr ikdienas dzīve kļūst piesātināta ar nepārtrauktu neapmierinātību. Partneriem rodas tieksme pieprasīt no otra atskaites un likt taisnoties. Profesionālajā jomā šīs attiecības var būt izdevīgas, jo attīsta iemaņas. Taču ģimenes veidošanai pilnīgi nepiemērotas. Pāri, kas uzsāk kopdzīvi sociālā pasūtījuma attiecībās, agrāk vai vēlāk izšķiras. Dažkārt iemanto smagas saslimšanas, kā audzējus un tamlīdzīgi.

 

       Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā: Izdzīvot mūžu saskanīgi!