Sociālā pasūtījuma attiecības

 

 

Šīs attiecības ir asimetriskas, no kā izriet, ka viens no partneriem - pārraidītājs - atrodas izdevīgākā pozīcijā par otru, t.i., uztvērēju.

Pārraidītājs atrodas radu kvadrā, savukārt uztvērējs - bērnu kvadrā.

Sociotipi pasūtījuma attiecībās ir savienoti "progresa gredzenā." Pārraidītāju no Uztvērēja atdala simbols ">".

1.progresa gredzens: Donkihots > Hamlets > Napoleons > Štirlics > Donkihots

2.progresa gredzens: Dimā > Maksims > Balzaks > Dostojevskis > Dimā.

3.progresa gredzens: Igo > Hakslijs > Džeks > Žukovs > Igo

4.progresa gredzens: Robespjērs > Gabēns > Draizers > Jeseņins > Robespjērs

 

Igors Kaļinausks pārraidītāju dēvē par iegribu diktētāju, bet uztvērēju par iegribu izpildītāju.

Uztvērējs pats uzņemas izmantojamā lomu un pilda visas pārraidītāja iegribas. Satuvināšanās notiek lēni, un šis process šķiet interesants. Partneru nesaprašanās iemesli nav saistīti ar principiāliem jautājumiem, tomēr ikdienas dzīve kļūst piesātināta ar nepārtrauktu neapmierinātību. Partneriem rodas tieksme pieprasīt no otra atskaites un likt taisnoties. Profesionālajā jomā šīs attiecības var būt izdevīgas, jo attīsta iemaņas.

Vairāk par starptipu attiecībām lasiet Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi!