Radniecīgās - sāncensības attiecības

 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

Kā redzams tabulā, savstarpējais komforts ballēs krietni sarucis.

 

 

 

 

Radniecīgie pāri:

Donkihots - Hakslijs, Dimā - Gabēns, Igo - Hamlets, Robespjērs - Maksims

Žukovs - Napoleons, Jeseņins - Balzaks, Džeks - Štirlics, Draizers - Dostojevskis

 

       Kā raksta, Igors Kaļinausks, šo attiecību sociālā jēga - izprast, kā vadīts cilvēks pret radinieku  izrādat cieņu vai necieņu. Šīs ir produktīvas attiecības, kad abi radniecīgie viens otru ciena, bet pilnīgi neciešamas, ja ir radies būtisks iemesls tadu nicināt. Savstarpējās necieņas gadījumā attiecībām neveidojas turpinājums, arī izteiktās pretenzijas beidzas ar NEKO.

 

       Var gadīties, ka radniecīgais piespiež sevi cienīt un tad partneris ir spiests viņam pielāgoties un viņā ieklausīties. Vēl šajās attiecībās iespējamas ilgstošas un garas skaidrošanās, kurš vairāk nopelnījis, kurš vairāk nostrādājies, izdarījis, kuram pienākas vairāk, vai mazāk. Grūti atrast vienošanos. Šajās attiecībās var arī izšķirties un nekad nesatikties, ja ir pārāk daudz strīdīgu jautājumu.

     Šīs attiecības var pielīdzināt attiecībām starp radiniekiem. Vispatīkamākie ir pirmie sastapšanās mirkļi. Taču abi runā tikai par nepieciešamām lietām, ievēro pieklājību, bet izvairās iedziļināties otra sadzīvē. Kaut arī abiem ir līdzīgs pasaules skatījums, taču atšķirīga uztvere. Saskarsme viegla, atklājas  kopīgas intereses un sarunu temati.

 

       Jo augstāks ir partneru attīstības līmenis, jo interesantākas, patīkamākas un noderīgākas ir sarunas. Pretējā gadījumā spējīgi aizskart otra sāpīgās (vājās) vietas. Jūt savstarpējas simpātijas un zina, ka viens otram ir noderīgi, tomēr saglabā distanci. Šajās attiecībās nenotiek otra pārveidošana, jo partneri to nepieļauj un nemēdz piekāpties. Nelielas, bet biežas nesaskaņas partneriem neļauj satuvināties, un tas ir nepatīkami. Taču darbā un citos darījumos veiksmīgas.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā:  Izdzīvot mūžu saskanīgi!