Pusduālās  - novērtēšanas attiecības

 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

 

Pusduālie pāri:

Donkihots - Gabēns, Dimā - Hakslijs,

Igo - Maksims, Robespjērs - Hamlets,

Žukovs - Balzaks, Jeseņins - Napoleons,

Džeks - Dostojevskis, Draizers - Štirlics

 

       Igora Kaļinauska skatījumā tās ir iedrošinošās attiecības. Tās ir labas attiecības mācībām, taču sadzīviskā līmenī lielākoties nekomfortablas.

       Nepilna papildinājuma attiecības, mainīga attieksme un pasaules uztvere. Attiecības var būt ilgas un auglīgas, ja vien partneri ir meistarīgi saskarsmē. Mēdz savstarpēji konsultēties, tomēr katrs rīkojas pēc sava prāta. Sarunās viegli uztver otru un notiek ātra satuvināšanās, jo abiem ir daudz kopīgu interešu. Ekstravertais maz ieklausās intravertajā, bet intravertais neapvainojas un pielāgojas ekstravertajam. Attiecību sākumposmā nav domstarpību, tās rodas vēlāk. Abiem vienādi darbojas gan radošā, gan vājā funkcija – tāpēc trūkst papildinājuma. Pusduālie gan vēlas, gan spēj palīdzēt partnerim, tomēr attiecību tālāku veidošanos var ietekmēt un sarūgtināt partnera negaidīta un nepieņemama rīcība.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Pēc novērojumiem, Latvijā ļoti izplatītas pusduālās attiecības ir Dostojevskim ar Džeku.  

 

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: "Atrodi sevi!" Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"