Mirāžas - samulsuma attiecības

 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

Donkihots - Jeseņins, Dimā - Žukovs,

Igo - Dostojevskis, Robespjērs - Štirlics

Hamlets - Draizers, Maksims - Džeks,

Napoleons - Gabēns, Balzaks - Hakslijs

 

       Igors Kaļinausks šīs attiecības nosauc par spriedzes attiecībām.

       Šajās attiecībās pastāv atsvešinātība, jo partneru starpā ir atšķirīgas vērtības, ko rada atšķirīgās kvadras. Tas apgrūtina savstarpējo saskarsmi.

       Spriedze pastāv tik ilgi, kamēr tiek pieņemta otra kompetence.  Citādāk mirāžas attiecību partneris ir cilvēks, no kura gribās attālināties sāniski, jo muguru promejot bailes pagriezt.

       Šajās attiecībās pastāv mānīgs atslābums, tās ir patīkamas atpūtā un izklaidē. Esot kopā, saspringums it kā mazinās un rodas sajūta, ka ieraudzīta vilinoša mirāža. Diemžēl grūti pamanīt partnerī personību. Pēkšņi var iesākties strīdi, kas tikpat ātri norimst un aizmirstas. Viņu laulības dzīve nepārtraukti gan uzlabojas, gan pasliktinās. Ja abi ir satraukti, nespēj  viens otru nomierināt. Nereti rodas aizvainojums, ja partneris asi un negaidīti mēģina iejaukties otra lietās. Tad notiek nepatīkama izskaidrošanās, īpaši starp sensorajiem tipiem (piemēram, Napoleonu un Gabēnu). Partneri bieži neatzīst un neatbalsta otra nodarbošanos ("kā viņš var nodarboties ar tādām muļķībām?"), bet tas neizraisa naidu un dusmas. Strīdos katrs saglabā savus uzskatus.

       Novērots, ka Latvijā izplatītākās un noturīgākas attiecības ir Balzakam ar Haksliju,- un Dostojevskim ar Igo.

 

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām attīstās, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: "Atrodi sevi!" Tajā ietverta arī psihosofija. 

Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"

 

Apskaties mirāžas pāru fotogaleriju!