Darba - sadarbības attiecības

 

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

Dzeguze un Vālodze - Darba attiecības

 

Darba attiecību partneri:

Donkihots - Žukovs, Dimā - Jeseņins,

Igo - Štirlics, Robespjērs - Dostojevskis

Hamlets - Džeks, Maksims - Draizers,

Napoleons - Hakslijs, Balzaks - Gabēns

 

       Igors Kaļinausks nosauc šīs attiecības par absolūti konkurējošām attiecībām.

       Šajās attiecības krasi atšķirīgas ir katra vēlmes un attiecības ar pasauli, te, līdzīgi kā mirāžas attiecībās, nav nekā kopēja. Atšķirība tā, ka darba attiecībās sarunas vedās labi, ja intereses sakrīt. Tādēļ tās var nosaukt par absolūti konkurējošām attiecībām jeb sociālās konkurences īstāko skolu.

       Ja šādās attiecībās jāstrādā kopā, tad visas saistības un uzdevumus jāfiksē stingros līgumos, un jāformulē visi pienākumi, ko drīkst, ko nedrīkst, - īpaši lēmumu pieņemšanas jomā. Tad darba sadale apturēs konkurenci. Ja šādā pārī kaut kas jāvada, tad jāizvieto katrs savā ceha galā. Un nedod Dievs, šo darba attiecību partneri ielikt par savu vietnieku!

       Abi neatkāpsies nekādā veidā, jo abi pārzina gandrīz vienu un to pašu, prot vienu un to pašu. Bet tas, ko katrs vēlās panākt ir absolūti atšķirīgs, kā arī gala rezultāts sanāk atšķirīgs. Šī ir tā vieta, kura izraisa konkurenci - bet kāpēc man nesanāk tā kā viņam!

       Satuvināšanās notiek formāli, jo abi vēlas saglabāt distanci. Daļēji saskan pasaules skatījums, prot atrast kompromisu. Ir atšķirīgi mērķi un problēmu risināšanas ceļi. Darbā šīs attiecības vienas no labākajām, bet ģimenē - nenoturīgas. Reizēm partneri kļūst sāncenši, kaitina otra uzvedība un rodas vēlēšanās viņu iespaidot. Krājas viegli aizvainojumi, jo neapmierina otra nodomi, mērķi un to sasniegšanas veids. Katrs aizstāv savu risinājumu un uzskata, ka otrs visu dara nepareizi. Mēdz ietekmēt otru, cenšoties pārveidot partnera rakstura iezīmes. Abu pretestība ir vienāda – meklē otra kļūdas, pazemo partneri un norāda viņa īsto vietu.

       Savstarpējās sadursmes viņus atsvešina, bet, pārdomājot savu izturēšanos, atkal spēj kļūt draugi. Pētījumi liecina, ka aprēķina laulības visbiežāk tiek noslēgtas darba attiecībās. Tajās nemēdz būt lielas kaislības un greizsirdības.

 

Par savstarpējām attiecībām

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

 Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: "Atrodi sevi!" Tajā ietverta arī psihosofija. 

  Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"