Pirmās kvadras valoda

 

Varētu likties, kā tik dažādi tipi spējīgi sarunāties, nepārprotot viens otru. Pirmā kvadra ir bērnu kvadra, kura bez kautrēšanās apspriež visas lietas pēc kārtas, katrai lietai atrodot savu nozīmi. Igo un Dimā savas konkrētās un tiešās sapratnes dēļ gaida, ka viņiem visas nepazīstamās un grūti saprotamās lietas izskaidrotu gandrīz bērnu līmenī. Viņi tam velta pienācīgi daudz laika, taču no visiem sešpadsmit tipiem tik pamatīgi un saprotami to spēj izdarīt tikai viņu  saderīgie Robespjērs un Donkihots.

 

Ar pārējo Kvadru sociotipiem saskarsmē radīsies lielāki vai mazāki pārpratumi, un bieži pat nesadzirdēšana. Savukārt Robespjērs un Donkihots bieži ir jaunatklājēji, kuriem spēcīgi attīstīta intelektuālā pieeja visiem dzīves jautājumiem. Viņiem raksturīga saplūšana ar lietām, kurām viņi pievērš uzmanību. Reizēm rodas iespaids, ka viņi dzīvo citā pasaulē, ar galvu smiltīs, nedzirdot, kas notiek apkārt. Tieši tāpēc viņiem vajadzīgi sociotipi ar augstu sabiedrības pulsa izpratni un spējām pievērst uzmanību aktuālākajam. Tie ir tikai Dimā un Igo. Pārējo sociotipu mēģinājumi pārliecināt Donkihotu un Robespjēru pievērsties kaut kam būtiskākam var ciest sakāvi, bieži pat paliekot nesaprastam un nesadzirdētam.

 

Pirmā kvadra domā nevis vizuālos tēlos, bet vārdu nozīmēs. Katru priekšmetu, lietu, parādību viņi sasaista ar kaut ko konkrētu. Ja viņiem nav kļuvis skaidrs priekšstats par to, ko tu domā izteikt ar konkrēto vārdu, tev var šķist, ka viņi domā ačgārni. Patiesībā viņu vēlēšanās ir noskaidrot vārda nozīmi un jēgu. Tāpēc pirmās kvadras atslēgas jautājums ir Kāpēc? Jo biežāk tu izmantosi šo jautājumu saskarsmē ar pirmās kvadras sociotipiem, jo izsmeļošākas atbildes saņemsi.

 

Lasītāj, tu nesadzirdēsi konkrētas norādes no šīs kvadras sociotipiem, kā rīkoties. Taču šie četri sociotipi var sniegt izvērstu skaidrojumu, kāpēc viņiem konkrētā aktivitāte šķiet nozīmīga vai nenozīmīga.