Otrās kvadras valoda

 

Otrā kvadra ir aristokrātu kvadra, ko sabiedrībā pamana kā elitāru. Tas izpaužas gan apģērbā (arī militārajā stilā), gan trauku un dizaina priekšmetu izvēlē, gan tieksmē norobežoties no sabiedrības (paslēpjoties aiz augstiem žogiem) un šķirojot sabiedrību pēc sociālā statusa un vietas hierarhijā.

Ja pirmā kvadra čalo kā bērni, tad otrā kvadra uzvedas bravurīgi, kā pusaudži. Otrās kvadras spēks pielīdzināms vasaras spēcīgumam, kad dabā viss zied un plaukst. Tās stihija ir uguns, kuru gandrīz nav iespējams apslāpēt, tāpat, kā otrās kvadras pārstāvjiem. Šis stihijas spēks parādās  visiem otrās kvadras pārstāvjiem, kas dod viņiem lielu cīņas sparu un enerģiju.

 

Hamleta un Jeseņina aktiermāksla ārpus skatuves citu kvadru pārstāvjos bieži izraisa nepatiku, sašutumu un nevēlēšanos veidot dziļākas attiecības. Taču Maksimam un Žukovam ir nepieciešama tieši tāda savas kvadras ētisko sociotipu dzirksteļošana un uguņošana, lai viņus padarītu sabiedrībā pieņemamākus.

Ar teatrālu uzvedību sabiedrībā izceļas Hamlets, kura uzdevums savā otrajā kvadrā ir stimulēt Maksima iekļaušanos sabiedrībā, atbruņojot viņu no dzelzs maskas. Savukārt Jeseņina šķietamā pakļaušanās īstenībā ir spēle Žukovam, lai vedinātu viņu saprast, ka, lai kaut ko panāktu, ne vienmēr nepieciešams spēks un bravūra.

Īstenībā Žukova demonstratīvā bravūra ir ārišķīgās bruņas, kuras diezgan viegli krīt, sastopot fizisku pretestību. Līdzīgi Žukovs uzvedas neapstrīdamu faktu priekšā – bieži Žukovs nepatikšanu gadījumā no pirmā plāna lomas nemanot aizslīd otrajā plānā, uzkraujot atbildību citam.

No otrā kvadras pārstāvjiem visskaidrākās atbildes dabūsi, ja skaidri, bez aplinkiem jautāsi kas nepiciešams. Otrā kvadra ir ļoti mobila, zinot mērķi, tās pārstāvji sasniedz rezultātus ātrā laikā. Viņi lieki nešķiež laiku bezjēdzīgās sarunās, necenšas iedziļinātos arī emocionālos sīkumos, bet ķeras vērsim pie ragiem.

 

Kopīgais kvadras komplekss:

savas vainas neatzīšana, vainas meklēšana citā,

nespēja lūgt piedošanu,

izvairīšanas no savu kļūdu atzīšanas.