Trešās kvadras valoda

3.kvadras darbības stils

 

Trešā kvadra darbojas „šeit un tūlīt”, katra izdevība tiek izmantota bez kavēšanās. Kvadra savos spriedumos ir neatkarīga un pietiekami kategoriska. Citu kvadru pārstāvji uztver Trešo kvadru kā augstprātīgu un pārāk valdonīgu, jo šīs kvadras ietekmes metodes viņu skatījumā ir pārāk konkrētas, lietišķas un reālas. Kvadras sociotipi neiesaistās viņu izpratnē bezjēdzīgās un bezmērķīgās aktivitātēs.

Trešās kvadras pārstāvji ir brīvdomātāji. Viņi neslēpj savu personīgu attieksmi sabiedrībā, nebaidās pat pārlieku tieši pateikt to, ko domā.

 

       Sasieto roku komplekss

Aktīvās un rezultatīvās trešās kvadras pārstāvji ir rīcības un ietekmes cilvēki, kuriem nepieciešams pastāvīgi atrasties darbībā, lai sasniegtu iecerēto. Partneris, kas kavē darbību, netiek cienīts.

Atpūšoties šī kvadra dod priekšroku aktīvai, bet ne pasīvai atpūtai. Gulšņāšana un laiskošanās nevis dod spēkus, bet paralizē. Kvadras sociotipi pastāvīgi izjūt nepieciešamību būt noderīgiem.

Jebkāds aizliegums likt šķēršļus augstāk minētajām nozīmē sasieto roku kompleksu, kas noved šīs kvadras pārstāvju iekšējā diskomfortā. Napoleons un Draizers meklē izeju no aizlieguma, Džeku un Balzaku var pat krist depresijā.

Valodas raksturojums

Salīdzinot valodas, Napoleons un Draizers uztver lietas piezemēti un konkrēti, līdzīgi kā Balzaks un Džeks.

Trešā kvadra uztver lietas tikai zināmajās nozīmēs, domājot caur konkrētiem tēliem. Pieņēmuši lēmumu rīcībai, kvadras pārstāvji to īsteno visiem iespējamiem līdzekļiem, neapspriežot jēgu, jo lielāku nozīmi piešķir iegūtam rezultātam.

Sulīgu lamu vārdu lietošana ir gandrīz neatņemama kvadras sociotipu valodas sastāvdaļa. Lamu vārdi faktiski tiek izmantoti izteiksmīgākai emociju novadīšanai.

Trešai kvadrai raksturīgs melnais humors, ko pirmās un ceturtās kvadras pārstāvji uztver aizvainojoši.

Trešā kvadra visskaidrāk atbild  uz jautājumu -  ko darīt”. Katrs tās pārstāvis ātri kļūst profesionālis savā darbības laukā, tāpēc spējīgs pateikt darbību secību.