Noziedznieka atpazīšana pēc socionikas metodēm

general

 

  

Katru dienu dažādos ziņu kanālos lasāmi apraksti, vai sniegti fakti par noziedzības atgadījumiem. Procentuāli liels skaits filmās atspoguļota noziedzīgās pasaules dzīve. Dažus noziegumus atklāj, bet daudzi gadiem paliek neatklāti. Socionikas metodes ļauj izstrādāt nelielu pārskatu par noziedznieka tipu un viņa rīcības metodēm nozieguma procesā. Tas varētu palīdzēt uziet uz pēdām noziedzniekam. Teiktais nav domāts uz lielām mafiozām grupām.

     

 

Ekstravertie Intravertie
Nozieguma   izdarīšanas vietu izvēlas brīvi, reizēm no nejaušas sakritības Visbiežāk   dzīvo tuvā attālumā no nozieguma izdarīšanas vietas
Par   viņa personīgo dzīvi apkārtējie spēj sniegt pietiekami daudz informācijas un   faktu Par   viņa personīgo dzīvi apkārtējie sniedz maz faktu
Parasti   izvēlas slēpni ārpus mājām Parasti   izvēlas slēpni mājās
Biežāk   darbojas grupās, retāk viens pats Biežāk   darbojas viens pats nekā grupās
Darbojoties   lielā grupējumā, parasti uzņemas aktīvu lomu (barvedis, koordinators) Darbojoties   lielā grupējumā, parasti uzņemas pasīvu lomu (piesedzējs, starpnieks u.tml.)
Pārvietojoties   uz objektu izmanto dažādas transporta izdevības Pārvietojas   uz objektu uzmanīgi, neradot liekas aizdomas
Izraugās   ērtāko vietu nozieguma izdarīšanai Izraugās   slēptu vietu nozieguma izdarīšanai
Intuitīvie Sensorie
Noziegumu   vietā neapzināti atstāj darbības pēdas, tās parasti ir pietiekamas, lai   konstatētu notikušo Noziegumu   vietā darbības ārējas pēdas grūti ieraugāmas, tās var nebūt pietiekamas, lai   konstatētu notikušo
Vāji   ievēro higiēnu, savā mītnē ir acīmredzama nekārtība Higiēnu   ievēro rūpīgi, savu mītni uztur kārtībā
Viņa   rīcībā esošie instrumenti (tai skaitā automašīna) ir ārēji nepievilcīgi Viņā   rīcībā esošie instrumenti (tai skaitā automašīna) ir tīri un sakopti
Ne   vienmēr piesavina vērtīgāko un fiziski pievilcīgāko priekšmetu Bezvērtīgus,   nefunkcionālus un lietošanai nederīgus priekšmetus nemēdz piesavināt
Ja   upuris nogalināts, līķis var tikt sadalīts un pamests šaušalīgā skatā Ja   upuris nogalināts, līķis atstāts dabiskā pozā vai nosegts, lai nereibinātu skatu
Spēj   ātri piesavināt jaunus paradumus, motīvi un principi var būt atšķirīgi Paradumus   reti maina, motīvi un principi mēdz atkārtoties
Izraugoties   nozieguma vietu, izvērtē iespējamos apdraudējumus Izraugoties   nozieguma vietu, izvērtē tās fiziskos parametrus – redzamību, infrastruktūru   utt.
Kā   iedvesmas avotu atzīst fantāzijas, balsis, pārdabiskas būtnes utt. Kā   iedvesmas avotu atzīst reālus notikumus, reālas personas
Bieži   paviršības dēļ piemirst nozieguma vietā savus instrumentus. Uzmanīgi   raugās, lai noziegumā līdzpaņemtie instrumenti tur netiktu piemirsti
Loģiskie Ētiskie
Ar   saviem upuriem iepriekš kontaktus nav uzturējis vai arī attiecības bijušas   formālas Ilgstoši   (ar nodomu) ir uzturējis kontaktus un neformālas attiecības ar saviem upuriem
Piesola   materiālu labumu un izdevības; izskaidro upurim rīcības pareizību vai   efektivitāti Izmanto   šarmu, pievilcību, koķetēriju, tenkas;
Izsakās   bezpersoniski par upuriem, var neizskaidrot savu attieksmi Pauž   personīgu attieksmi pret upuri, var arī to pārspīlēt
Darbības   shēma rūpīgi pārdomāta un izstrādāta, talantīgi izmanto likuma robus Darbības   shēma vāji pārdomāta, nav izmantoti paši labākie maskēšanās paņēmieni
Intensīvi   kontaktējas ar drošības iestādēm, lai slēptu aizdomas Intensīvi   kontaktējas ar upura ģimeni un paziņu loku, lai slēptu aizdomas
Taktiski   iedarbojas uz upura formālajām attiecībām ar apkārtējiem Taktiski   iedarbojas uz upura neformālajām attiecībām ar apkārtējiem
Materiālā   ziņā ieguves objekts parasti ir pietiekami vērtīgs Materiālā   ziņā ieguves objektam dažkārt ir niecīga vērtība
Racionalitāte Iracionalitāte
Nozieguma   izdarīšanas vietu pamet piesardzīgi, lai netiktu pamanīts Ātri, strauji   un neapdomīgi pamet nozieguma izdarīšanas vietu, tādēļ dažkārt tiek pieķerts,   pametot nozieguma vietu
Aizturēts,   viegli atsauc atmiņā savu viedokli, kurus iepriekš pārdomājis, kurš ļauj   viegli aizstāvēties Aizturēts,   grūti formulē savu viedokli un aizstāvas vāji, spēcīgākos argumentus apjauš novēlošanos
Noziedzīgam   nodarījumam gatavojas plānveidīgi, tas var būt piesaistīts noteiktiem   notikumiem un grafikiem Noziedzīgu   nodarījumu veic spontāni, nepiesaistot tos notikumu secībai, brīvi pieļauj   novirzes no grafika
Noziedzības   izdarīšanas scenāriji ļoti līdzīgi iepriekšējiem, rodoties neprognozējamām   situācijās, iekrīt lamatās Noziedzības   izdarīšanas scenāriju katru reizi var būt atšķirīgi, spontāni reaģējot uz radušos   situāciju

 

 

Par noziedznieka tipu un noslieci uz zagšanu un noziegumiem kāds vārds būs sakām no psihosojijas viedokļa. Par to turpmāk.