Ko sagaidīsim no Alda Gobzema

 

           

 

       Socioniskā tipa apraksts

 

        Izpētīts, ka Alda Gobzema socioniskais tips ir INTP – intravertais intuitīvi loģiskais, vai Balzaks, pseidonīms pēc sociālās lomas – kritiķis.

     INTP, pateicoties spēcīgai intuīcijai, izjūt laika ritumu, paredz notikumu attīstības tendences, pamana pretrunas apdraudējumus. Materiālā lietu pasaulē apzinās riskus un izvēlas pareizo laiku pievienotās vērtības gūšanai. Spējīgs veidot ekonomiski izdevīgas prognozes. Katra jaunu izdevību vispirms izlaiž caur savu prizmu, izanalizē un nokritizē.

       Sociotips INTP ir uzmanīgs apsvērumos. Mērķi sasniedz, nesteidzoties. Labi izprot naudas kustību un tās nozīmi. Pastāvīgi ierauga iespējas, kā racionalizēt un uzlabot darbu. Nebaidās savos eksperimentos riskēt. Vienmēr apsver darbošanās jēgu. Uzskata, ka izglītība šodienas apstākļos ir panākumu atslēga. Ar savu redzējumu dalās ne labprāt.

       Šim sociotipam piemīt izklaidība, aizmāršība. Uzskata, ka spodrināt savu vizuālo tēlu, nav galvenais. Neatzīst ģērbšanās stilu, ko pieprasa protokols. Par to var izpelnīties ekspertu kritiku. Ar grūtībām ievēro lietu kārtību.

Tiešraide no mašīnas

       Grūtības komunikācijā, izvairās no emocionālās šantāžās, spiediena. Neiesaistās bezjēdzīgās diskusijās. Taču savas emocijas maksimāli kontrolē.

       Vairāk par Balzaku un citiem socioniskiem tipiem V.L.Miķelsones grāmatā: “Atrodi sevi!”

 

       Psihosofiskā tipa apraksts

 

       Pēc Psihosofijas visticamāk ka Gobzems ir PWLE jeb Gēte. Psihosofijā Gēte savu funkciju izkārtojuma dēļ iedalīts vadītājos. Latvijā un citur pasaulē bieži vērojami Gētes kā vadītāji.

       Koda pirmais burts P, jeb fizika nozīmē, ka primārais šiem tipam ir mantiskais un materiālais statuss. Gēte noteikti zina, ko vēlas, parasti iemanās apgūt tādas profesijas, kurās tūlīt var gūt peļņu, vai to dabūt tuvākā perspektīvā. Prot paņemt samaksu par savu darbu, bieži to viltīgi dubultojot,

       PWLE jeb Gēte ļoti labi apzinās savu vērtību, ir pārliecināts par sevi. Enerģisks cilvēks. Savus principus nemaina un nebaidās tos aizstāvēt pat ietekmīgāku spēku priekšā. Viltīgi iemanās apiet likumu, ka vari grozīt galvu un viņa vainu nepierādīt.

       Loģika skaitās vājā vieta, bet iemanās sevi pasniegt kā gudru, viszinošu cilvēku. Novērots, ka, viņaprāt, viltīgi dubultojot atlīdzību par padarīto, viņš nokļūst smieklīgā situācijā. Cilvēkos meklē vājo vietu, lai var “iekost” bez loģiskiem apsvērumiem

       PWLE jeb Gēte nav no tiem, kurš spēj citus emocionāli uzrunāt, uzlādēt. Tāds jēdziens kā līdzjūtība viņam ir svešs. Arī pats nevēlas, lai viņu mierinātu, vai iepriecinātu. Nav pieskaitāms mecenātu, ziedotāju sarakstam. Pats nejūt, ka ir kādu aizskāris.

 

 

       Vairāk par Gēti un citiem psihosofiskiem tipiem V.L.Miķelsones grāmatā: “Izdzīvot mūžu saskanīgi!”