Sociotipa noteikšanas testi

Piedāvājam iespēju noteikt savu sociotipu ar testu palīdzību! Taču atgādinām, ka testa ticamība nav augsta, īpaši, ja cilvēks sevi slikti pazīst. Pie kam visos trijos testos jāiegūst vienāds sociotipa nosaukums, kas dotu lielāku ticamību, ka tips noteikts pareizi.

1 V.L.Miķelsones un E.Krumholca tests
2 J.Filatovas 16 kartiņu tests
3 V.Megedjas un A.Ovčarova ciparu tests