Pilnīgi pretējo attiecības

 

Pilnīgi pretējie:

 

Donkihots - Balzaks, Dimā - Napoleons, Igo - Draizers, Robespjērs - Džeks

Hamlets - Dostojevskis, Maksims - Štirlics, Žukovs - Gabēns, Jeseņins - Hakslijs

 

Igors Kaļinausks pilnīgi pretējo attiecības sauc par neitralizācijas attiecībām.

Šīs attiecības ir pilnas dramatisma, kādreiz tās sauca par savstarpēji iznīcinošām attiecībām tādēļ, ka partneri neko kopā nevar darīt, bet brīnišķīgi var sarunāties. Ja mīlēt, tad labāk platoniski. Citiem tipiem pat prātā tāda mīla nav iedomājama, kāda mēdz būt starp viņiem platoniskā izpratnē. Viņi sapņo par dvēselisku saplūšanu, kas, sākoties kopdzīvei, ātri vien tiek aizsegta aiz melu plīvuru. Partneris ātrā laikā tiek nodēvēts par melīgu personību. Pašvērtējums strauji krītas, nepārtraukti tiek sev vaicāts "kāds es esmu - labs vai slikts?"

Kad šajās attiecībās uzrodas trešā persona, abiem rodas vēlēšanās to pārvilināt savā pusē. Zūd līdzsvars abu attiecībās un sākas partnera viedokļa apstrīdēšana. Šādās attiecībās interesanta šķiet partnera attieksme, bet ne sasniegumi. Pilnīgi pretējo attiecības ir izplatītas laulībās. Pēc bērna piedzimšanas parasti iestājas bīstams pārejas stāvoklis, jo atšķirīgi ir partneru uzskati un paņēmieni bērnu audzināšanā.

Kad attiecības kļūst arvien tuvākas, introvertais partneris pamazām atsvešinās, zūd sākotnējais draudzīgums un rodas spriedze. Introvertais cenšas apslāpēt ekstravertā partnera uzņēmību un darbīgumu, aizrāda un aizvaino.

Vairāk par šīm attiecībām var uzzināt Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: Atrodi sevi!